Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม >> ความฝัน : รอยต่อระหว่างโลกทางกายภาพและโลกทางจิตวิญญาณ( 4 )

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

ความฝัน :

รอยต่อระหว่างโลกทางกายภาพและโลกทางจิตวิญญาณ

( 4 )

จิต มีจริงหรือ ประเด็นนี้คงไม่ต้องตอบก็คงทราบกันดีทุกคนแล้วว่า มีจริง แต่เราจะจับต้องมันได้หรือไม่ ปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะทราบตำแหน่งแห่งที่ชัดเจนว่าตัวตนของมันเป็นเช่นไร เราอาจจะกล่าวว่า มันอยู่ในสมองนั่นแหละ ปัญหาก็คือแล้วคนที่ตายไปกล่าวว่าเขาระลึกชาติได้ล่ะ สมองเขาก็เป็นสมองใหม่แล้ว....มันถ่ายโอนกันได้อย่างไร ??

หากจะมองแง่นี้ก็สรุปได้ว่า วัตถุ หรือร่างกายเราตายไป แต่จิต ก็ยังดำรงอยู่ ร่างกายเราก็สูญสลายและแปรเปลี่ยนไปเป็นสิ่งอื่น แต่ ระบบจิตของคนเราล่ะ ไม่ได้สูญหายหรือแปรเปลียนตามไปหรือไม่ และไปดำรงอยู่ที่ไหน มีพัฒนาการเช่นไรหลังจากการตายของร่างกายในทางวัตถุ อายุขัยของระบบจิตเป็นเช่นไร จะมีการตายอีกไหม และคำถามอีกมากมายที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจ

อีกแนวคิดหนึ่งก็อาจจะมองในแง่ว่าจิตเป็นสิ่งที่เกิดมาตามธรรมชาติและเป็นผลจากรูปการทางวัตถุนั้นๆ ก็จะมองว่า เมื่อเกิดการตายไปในทางวัตถุแล้วระบบจิตของเราก็สูญหายไปด้วย

แต่สิ่งที่ชัดเจนคือ ร่างกายของมนุษย์มีการดำรงอยู่ของ 2 ระบบ คือระบบของทางวัตถุ และระบบในทางจิต และใน2 ระบบนี้ มีความแตกต่างกัน ในทุกมิติ

ขอวกเข้าเรื่องเสียที ในประเด็นตามกระทู้ ก็คือว่า ความฝัน เป็น รอยต่อระหว่างโลกทางกายภาพและโลกทางจิตวิญญาณ ของมนุษย์เช่นไร

เมื่อมนุษย์ มี2ระบบ โดยระบบร่างกายที่เป็นระบบความเร็วต่ำ และระบบทางจิตที่เป็นระบบความเร็วสูง โลกของระบบจิตวิญญาณที่เป็นโลกของความเร็วที่สูงกว่าและมีการแปรปรวนที่สูงกว่าอย่างยิ่ง

ความฝัน จึงเป็นโลกหนึ่งที่จะสร้างความเคยชินให้กับมนุษย์เจ้าของร่างกายนั้นๆ ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการต่างๆของระบบความเร็วสูง เพื่อเตรียมตัวไปสู่ระบบใหม่

เมื่อมนุษย์ต่างล้วนไม่เหมือนกัน และต่างล้วนมี กรรม ใดๆอันแตกต่างกัน กระบวนทัศน์ก็แตกต่างกัน ดังนั้นจากข้อมูลในการประกอบกันขึ้นของความฝันจึงไม่เหมือนกันในทุกประการ

ในประเด็นนี้ พระพุทธเจ้า จึงได้กล่าวว่า กระบวนการทางจิตใดๆนั้น เราจะรับรู้ได้ด้วยตัวเราเองหามีผู้หนึ่งผู้ใดรับรู้แทนได้ไม่

สำหรับท่านผู้อ่านที่นับถือศาสนาอื่นอาจจะสงสัยว่า ทำไมข้าฯจึงอ้างแต่พระพุทธเจ้า ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่า ในทฤษฎีเกี่ยวกับโลกแห่งจิตวิญญาณนั้น พระพุทธเจ้า ได้เสนอแนวคิดที่เป็นรูปธรรมที่สุดที่มนุษย์ทั่วไปสามารถที่จะปฏิบัติได้

การทำสมาธิ เป็นวิธีการหนึ่ง ที่มนุษย์ทั่วไปสามารถที่จะฝึกฝนตนเองให้เข้าใจ ในตำแหน่งแห่งที่ในจิตของตนเองได้ และก็หาจำกัดต่อศาสนาใดๆไม่ วิธีการสมาธิในแบบของพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่า เป็นแบบวิธีที่พระพุทธเจ้าได้สอนถึงวิธีการหลุดพ้นด้วยวิธีการวิปัสสนา จุดมุ่งหมายก็คือให้เรามีสติ
การมีสติคือเรารู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา รู้ว่าจิตเราดำรงอยู่อย่างไรและที่ไหน

วิธีการวิปัสสนาจึงเป็นวิธีการที่จะสลายความเป็นอัตตาของบุคคล คนนั้น

เมื่อกระบวนทางจิตใดๆของแต่ละบุคคล ล้วนไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากบุคคลที่ผ่านประสบการณ์ใกล้ตาย (NDE) ของต่างประเทศ ก็จะเล่าเรื่องราวต่างกันไป แต่ที่คล้ายกันก็คือ รู้สึกว่ามืด เหมือนผ่านอุโมงค์ และก็พบแสงสว่าง แต่ในไทยเรา ก็จะพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นทางให้เดินไป เป็นต้น

นั่นก็ย่อมแสดงว่า กระบวนการทางจิตที่เกิดขึ้นใหม่นั้น(หมายถึงสภาวะที่ตายไปในทางวัตถุ) ย่อมเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ในทางสังคมใดๆของมนุษย์ผู้นั้น และจะยังดำรงอยู่ตราบเท่าที่เขายังมีแบบวิธีคิดเช่นไร

แต่มันไม่ใช่แก้กันง่ายๆเหมือนกับเราปรับเปลี่ยนแนวคิดในสภาพที่เป็นมนุษย์

เมื่อมันคือกรรม หรือการกระทำใดๆของเราอันเคยชินบนโลกมนุษย์ที่กลายเป็น โลกแห่งความเชื่อของเรา

( ยังมีต่อ)

เขียนเมื่อ 13-03-2009 | 11:24:49 | ไดอารี่ที่ : 4บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com