Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม >> ความฝัน : รอยต่อระหว่างโลกทางกายภาพและโลกทางจิตวิญญาณ(6)

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

ความฝัน :

รอยต่อระหว่างโลกทางกายภาพและโลกทางจิตวิญญาณ

(6)

ปัจจุบันเราตรวจพบว่ามีอนุภาค อัลฟ่า และเบต้า ได้หลุดออกจากร่างกายเมื่อเวลาเราหลับ แต่ก็ไม่ทราบว่ามันไปไหนกัน หรือมันอาจจะเป็นสภาวะที่ปกติของร่างกายที่มีการหลุดออกไปของอนุภาคบางตัว

ทำไมเราจะต้องฝัน ? เป็นคำถามที่ทำให้เราต้องมาแสวงหาความจริงของมนุษย์เราว่ากลไกเหล่านี้มีเพื่ออะไร ? เมื่อเรามองแบบประจักษ์นิยมว่ามันคือสิ่งที่เป็น มายา และเป็นกลไกหนึ่งในการผ่อนคลายของร่างกาย

การดำรงอยู่ของร่างกายมนุษย์มิได้มีเพียงร่างกายในทางกายภาพ แต่หากยังมีจิตวิญญาณ

การดำรงอยู่ของจิตวิญญาณเหล่านี้ ถ้าหากเรามีสติตลอดเวลาก็คงจะควบคุมได้บ้าง แต่ในขณะที่เราหลับและฝันเราไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ เมื่อการหลับของแต่ละคนและเกิดการฝันบนพื้นฐานทางกายภาพและจิตวิญญาณที่แตกต่างกัน

ในขณะที่รอบข้างของร่างกายเราก็ล้วนแตกต่างกัน การเคลื่อนที่ของสิ่งที่มีความเร็วสูง และมีอำนาจในการเหนี่ยวนำ หรือจิตของเราที่จะเหนี่ยวนำมาปรุงแต่งเป็นเรื่องราวต่างๆบนพื้นฐานแห่งกระบวนความคิดของแต่ละบุคคลที่มีอยู่

สิ่งที่มีความเร็วสูงเหล่านี้ เพียงวินาทีเดียวก็ทะลุโลกไปยังอีกฟากฟ้าหนึ่งได้

การเกิดภาพและเรื่องราวต่างๆบนสมอง หากมองในแง่ของการดำรงอยู่ของมนุษย์ก็คงไม่ต่างจากกลไกหนึ่งของร่างกายที่จะฝึกฝนเราให้เคยชินกับโลกใหม่ซึ่งมีกระบวนการแตกต่างจากโลกทางกายภาพของคนเรา เมื่อเกิดการดับสูญไปของร่างกายในทางกายภาพ

เมื่อเราหลับและฝัน มีเพียงสิ่งหนึ่งก็คือจิตของเราที่เราเคยชินและคุ้นเคย ที่ไปสัมผัสกับมวลพลังงานภายนอก และรวมถึงสภาวะของร่างกายเรา ความคิดของเรา

สมอง เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นในการบันทึกความสัมพันธ์ทางกายภาพ และการกระทำต่างๆของคนเรา มิได้มีอำนาจใดๆที่จะบังคับต่อจินตนาการใดๆที่เกิดขึ้น เป็นเพียงข้อมูลแห่งความเคยชินของเราในช่วงที่เรายังตื่น

โลกแห่งฝันย่อมจริงเสมอ ที่กล่าวเช่นนี้หมายความว่า จริงในอันตรกิริยาใดๆที่เกิดขึ้น แม้ว่าเรื่องราวต่างๆเราอาจจะคิดว่ามันไม่จริง และเป็นไปไม่ได้

การเกิดภาพใดๆในขณะที่เราหลับฝัน ถ้าเรายังมีสติก็ย่อมจะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่นั้นเป็นเพียงมายาภาพ อันเกิดจากอันตรกิริยาระหว่างร่างกายของเรากับมวลพลังงานภายนอก และก็คงใช้ความเคยชินแห่งการดำรงอยู่ของร่างกายมนุษย์มาเป็นเครื่องตัดสินใจ ว่ามันจริงหรือไม่จริง

แต่กระบวนการหลับและการตื่นของคนเราก็ไม่เหมือนกัน ในช่วงเวลานั้นๆเราจำแนกไม่ออกว่า โลกที่เราเผชิญ อยู่นั้น มันเป็นเรื่องจริงหรือปลอม เมื่อเปรียบเทียบกับโลกมนุษย์

จิตของเราจะยึดมั่นว่า เรากำลังเผชิญกับเรื่องจริงที่เกิดขึ้น

โลกแห่งความฝันของมนุษย์ เป็นการฝึกฝนของคนเราให้เคยชินต่อการควบคุม บังคับจิตของเราว่า ดำรงอยู่อย่างไร ที่ไหน ? ก่อนที่ร่างกายเราจะดับสูญ

เราคงไม่เข้มงวดว่าเราจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าหลับหรือตื่น

เพราะ คงไม่ใช่ทางสายกลางที่เราจะต้องเลือกเช่นนั้น

เมื่อกลไกการหลับ อันเป็นการพักผ่อนของร่างกายเราในสภาพที่เป็นมนุษย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการหลับพักผ่อน

ดังนั้นการหลับและฝันของคนเรา จึงเป็นกลไกหนึ่งที่เราสามารถที่จะฝึกฝนตนเองได้ในการที่จะไปเผชิญกับมวลพลังงานภายนอกในขณะที่เราหลับตาลง

(ยังมีต่อ)

เขียนเมื่อ 24-03-2009 | 13:29:31 | ไดอารี่ที่ : 6บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com