Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม >> การผลิตชิปความเร็วสูง (2)

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

การผลิตชิปความเร็วสูง

 (2)

โลกของเรากำลังแข่งขันกันสู่เทคโนโลยีใหม่ สู่กระบวนการผลิตที่ลดต้นทุนในการทำลายต่อสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีด้าน Organic Light Emitting Devices (OLED) ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ระบบเก่า และจะแตกไลน์ในการผลิตอีกมากมาย

ประเทศไทยเราสามารถที่จะพัฒนาเทคโยโลยีเหล่านี้ได้ เราไม่อาจที่จะไปแข่งขันกับประเทศมหาอำนาจที่พัฒนาห่างเราไป แต่ก็ไม่ได้ไกลนัก(เพียง3-4ปี) การผลิตหลอดภาพ เครื่องไฟฟ้าทุกชนิดซึ่งเราก็สามารถที่จะทำได้ให้พอเพียงแก่การใช้ในประเทศ เทคโนโลยีด้านพลาสติกนำไฟฟ้าเหล่านี้ ไม่เกินขีดความสามารถนักวิทยาศาสตร์ไทยเราจะพัฒนา หากมีการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐและเอกชน ในการสร้างโรงงานผลิตในประเทศ


ในสภาวะที่เศรษฐกิจหดตัวอยู่ในขณะนี้ ในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า เรามาเตรียมโรงงานผลิตสินค้าเหล่านี้เพื่อป้อนตลาดในประเทศไม่ดีกว่าหรือ เมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้มิได้มีเทคนิคมากมายนักในการผลิต รัฐ ควรที่จะขยายบุคลากร รองรับกับการเปิดพรมแดนใหม่ด้านเทคโนโลยี่เหล่านี้ เมื่อเทคโนโลยีด้าน OLED เป็นเทคโนโลยี่ที่ประหยัดพลังงานอย่างยิ่ง

การผลิตชิปความเร็วสูง ดังหัวข้อที่ได้กล่าวมานั้น ถ้าท่านผู้อ่านได้อ่านงานเขียนของท่านอาจารย์ผศ. ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ คงจะทราบดีว่าในข้อสันนิษฐานถึงข้อจำกัดในทางเทคนิคต่างๆดี

ข้อจำกัดประการแรกคือ การสร้างโรงงานต้องใช้ทุนสูง ประการต่อมาก็ได้แก่ การผลิตซิลิกอน ให้บริสุทธิ์นั้นยากเย็นแสนเข็ญ เพื่อผลิตแผ่นเวเฟอร์ ข้อจำกัดในการย่อส่วนวงจรต่างๆ ข้อจำกัดของการไหลของอิเล็กตรอน เป็นต้น

ทางเลือกของการผลิตจึงมีให้เลือกอยู่ 2 ทาง ทางแรกคือการผลิตแบบเดิม ส่วนอีกทางคือการผลิตแบบใหม่

ในการผลิตแบบใหม่ก็มีให้เลือกหลายช่องทาง เช่น ควอนตัมคอมพิวเตอร์ การทำชิปจากอินทรียวัตถุหรือชิปชีวภาพ การทำชิปจากโมเลกุล เป็นต้น

ในการเลือกการผลิตแบบเดิม เรามีข้อจำกัดดังกล่าวมา แนวทางการพัฒนาก็ จะเป็นการทำความเข้าใจถึงกลไกของอิเล็กตรอนว่ามันเป็นเช่นไร แนวทางคือเราจะทำอย่างไรที่จะใช้กระแสไฟฟ้าให้น้อยที่สุด หรือลดการใช้กระแสไฟที่สูงลง แต่ก็พอเพียงในการทำงาน เพราะที่จริงแล้วใน 1 วินาทีอิเล็กตรอนก็วิ่งไปทั่วแล้วในวงจร และมวลพลังงานมันก็จะมีค่าสูง คือมวลพลังงานของมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อความเร็วใกล้แสง

เราจะดูดซับกับมวลพลังงานนั้นอย่างไร ? กับส่วนเกินที่ก่อให้เกิดความร้อน ? และจะนำพลังงานเหล่านั้นไปใช้อย่างไร ก็เป็นปัญหาในทางปฏิบัติว่าเวเฟอร์ ที่เราใช้นั้น มันใช้สิ่งอื่นแทนได้หรือไม่ ข้อจำกัดเหล่านี้หากใช้วัสดุอื่นจะทดแทนได้หรือไม่

ในการผลิตแบบใหม่ ปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาไปในหลายๆประการในด้าน อินทรีย์สาร ปัญหาว่าคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เราจะมีลักษณะอย่างไร

ในจินตนาการของข้าฯ ก็คงได้คำตอบว่าในการพัฒนาของคอมพิวเตอร์ในระยะอันใกล้นี้ก็คงจะต้องมีการใช้ชิป ที่ทำงานในระบบแสง

ชิป ในระบบแสง จะเป็นการพัฒนาจากระบบเดิมเข้าสู่เทคโนโลยีด้านแสงที่จะมีขอบเขตกว้างขึ้น การใช้คุณสมบัติของแสงมาออกคำสั่งต่างๆได้กว้างขึ้นกว่าเดิม

เราลองนึกถึงรูปถ่ายสักหนึ่งใบ และลองนึกดูว่าภาพที่เราเห็นนั้น สมมติว่ามี 20 ล้านพิกเซลและใน 20 ล้านจุดเหล่านั้น ถ้าเราใช้วงจรสัก 10 ล้านวงจรวางไว้ที่จุดนั้น 20 ล้านจุด คูณด้วย10ล้านวงจรก็จะเท่ากับ 2,000ล้านล้านวงจรที่เราต้องการเปิด

เมื่อเรามองดูกล้องคาไลโดสโคป (Kaleidoscope) จากภาพเหล่านี้ 2,000ล้านล้านวงจรก็กลายเป็นภาพมหาศาล เมื่อภาพเหล่านี้ก็คือการสะท้อนของแสง แสงที่เราต้องการควบคุม ฟิมล์บางที่เราติดไว้ฟิมล์พลาสติก เหล่านี้เราอาจติดไว้ที่กระจก เพื่อการสะท้อนแสง การหักเหของแสง

( ยังมีต่อ)

เขียนเมื่อ 28-03-2009 | 13:18:19 | ไดอารี่ที่ : 8บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com