Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม >> ความฝัน : รอยต่อระหว่างโลกทางกายภาพและโลกทางจิตวิญญาณ(7)

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

ความฝัน :

รอยต่อระหว่างโลกทางกายภาพและโลกทางจิตวิญญาณ

(7)

ทำไมเราจะต้องฝัน ?
เราหลับตาลงมันก็ควรจะมืดมิดไปเฉยๆไม่ดีกว่าหรือ ??

เราอาจจะตอบว่าก็เพราะสมองจะต้องทำงานตลอดเวลา แต่ร่างกายของคนเรากำหนดมาว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะมีกลไกใดในการผ่อนคลายบ้างเลยหรือ?? เมื่อสมองเราต้องทำงานตลอด

แต่เวลาหยุดพักของสมอง มันก็ควรจะมืดมิดไปเฉยๆน่าจะดีกว่า!! ถ้ามันเป็นการพักในทางกายภาพโดยไม่มีอะไรมาเป็นสิ่งที่กีดขวาง

อีกคำตอบอาจจะกล่าวว่าเป็นการทำงานของระบบอัตโนมัติของร่างกาย แต่มันก็ไม่ควรเป็นจุดมุ่งหมายของร่างกายคนเราที่จะมีระบบที่หลอกตัวเราเอง....ว่าสิ่งที่เราเผชิญในความฝันนั้น มันไม่เป็นจริงในทางกายภาพ หรือว่าการพัฒนาร่างกายมนุษย์เรายังมีอีกระบบคือระบบแห่งการหลอกลวง

เมื่อเราหลับตาและเราก็ฝัน....ฝัน....กับเรื่องราวที่มันไม่เป็นจริงในโลกทางกายภาพ...

หรือว่ายังมีโลกอื่นอีก ?? หรือว่ายังมีเรื่องราวที่ซ่อนเร้นที่เรายังไม่ทราบได้ว่า แท้ที่จริงแล้วการหลับฝันของคนเรานั้น เพื่ออะไร??

ในการทำสมาธิ เราจะต้องควบคุมจิตของเราตลอดเวลา และถ้าเรากระทำทุกวันตลอดเวลา การหลับของเราก็อยู่บนพื้นฐานของการมีสติ ไม่ว่าเราจะนั่ง นอน ยืน เดิน หรือรับประทานอาหาร

แต่มนุษย์ทั่วไปจะทำได้หรือ ?? และที่สำคัญจะมีสติได้ตลอดเวลาหรือ ??

นั่นย่อมรวมไปถึงในการทำสมาธิว่า รูปที่เราเห็น มันมิใช่อัตตา หากแต่เป็นเพียงอนัตตาเท่านั้น

สิ่งที่เราใช้อ้างอิง ตำแหน่งแห่งที่ของจิตของเรา ก็เป็นเพียงจุดสมมติ ในสมอง

ทำไมเราจะต้องมีจุด หรือตำแหน่งแห่งที่นี้ ??

เหตุที่ต้องมีก็เนื่องจาก สิ่งที่เราเรียกว่าจิตนั้น มันไม่สามารถใช้อายตนะภายนอกของเราสัมผัสได้ และสิ่งที่เราเรียกว่าจิตนั้น มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ก่อรูปการขึ้น บนพื้นฐานกระบวนทัศน์แต่ละคน ภายใต้กระบวนการรับรู้ในทางสังคมอันไม่เหมือนกัน

กระบวนการเรียนรู้ในทางสังคมเหล่านี้ จึงเป็น กรรม ของแต่ละคน และเป็นรากฐานในการก่อรูปของกระบวนการทางจิต

กรรม มิใช่กลไก เช่นเราตีหัวเขา แล้วเขาก็จะต้องตีหัวเรา

เราตายไป แต่จิตของเรายังมิได้ดับสูญ เหตุผลนี้ก็เนื่องจากการพิสูจน์ในการระลึกชาติได้ของแต่ละคน มีความเชื่อถือได้ว่า มนุษย์เรายังมีสิ่งที่เราเรียกว่า จิต ดำรงอยู่

การทับซ้อนของกระบวนการทางจิต และก่อรูปการใหม่ วนเวียนไปชั่วนาตาปี

ตราบที่เรายังมิได้หลุดพ้นจากห้วงแห่ง กรรม เหล่านี้??

ปัญญา เป็นเครื่องชี้นำเราให้หลุดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้
ศีล สมาธิ และปัญญา เป็นสิ่งที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากห้วงแห่งกรรม

การก่อรูปใหม่ในกระบวนการแห่งการฝัน
แท้ที่จริงแล้ว มันคือโลกแห่งความจริง ความจริงที่ว่า
กระบวนการแห่งความเร็วสูง มีการแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และผันแปรตลอดเวลา

และกระบวนการผันแปรเหล่านี้ เราไม่มีสิทธิที่จะเลือกบ้างเลยหรือ??

คำตอบก็คือ เรามีสิทธิ์ที่จะเลือก แต่ว่า เราจะบังคับความฝันของเราได้หรือ??

เมื่อกระบวนทัศน์ที่เกิดขึ้น มันเกิดจากกรรม ของเรา

( ยังมีต่อ)

เขียนเมื่อ 30-03-2009 | 12:56:06 | ไดอารี่ที่ : 9บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com