วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม >> ความฝัน : รอยต่อระหว่างโลกทางกายภาพและโลกทางจิตวิญญาณ(7)

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

ความฝัน :

รอยต่อระหว่างโลกทางกายภาพและโลกทางจิตวิญญาณ

(7)

ทำไมเราจะต้องฝัน ?
เราหลับตาลงมันก็ควรจะมืดมิดไปเฉยๆไม่ดีกว่าหรือ ??

เราอาจจะตอบว่าก็เพราะสมองจะต้องทำงานตลอดเวลา แต่ร่างกายของคนเรากำหนดมาว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะมีกลไกใดในการผ่อนคลายบ้างเลยหรือ?? เมื่อสมองเราต้องทำงานตลอด

แต่เวลาหยุดพักของสมอง มันก็ควรจะมืดมิดไปเฉยๆน่าจะดีกว่า!! ถ้ามันเป็นการพักในทางกายภาพโดยไม่มีอะไรมาเป็นสิ่งที่กีดขวาง

อีกคำตอบอาจจะกล่าวว่าเป็นการทำงานของระบบอัตโนมัติของร่างกาย แต่มันก็ไม่ควรเป็นจุดมุ่งหมายของร่างกายคนเราที่จะมีระบบที่หลอกตัวเราเอง....ว่าสิ่งที่เราเผชิญในความฝันนั้น มันไม่เป็นจริงในทางกายภาพ หรือว่าการพัฒนาร่างกายมนุษย์เรายังมีอีกระบบคือระบบแห่งการหลอกลวง

เมื่อเราหลับตาและเราก็ฝัน....ฝัน....กับเรื่องราวที่มันไม่เป็นจริงในโลกทางกายภาพ...

หรือว่ายังมีโลกอื่นอีก ?? หรือว่ายังมีเรื่องราวที่ซ่อนเร้นที่เรายังไม่ทราบได้ว่า แท้ที่จริงแล้วการหลับฝันของคนเรานั้น เพื่ออะไร??

ในการทำสมาธิ เราจะต้องควบคุมจิตของเราตลอดเวลา และถ้าเรากระทำทุกวันตลอดเวลา การหลับของเราก็อยู่บนพื้นฐานของการมีสติ ไม่ว่าเราจะนั่ง นอน ยืน เดิน หรือรับประทานอาหาร

แต่มนุษย์ทั่วไปจะทำได้หรือ ?? และที่สำคัญจะมีสติได้ตลอดเวลาหรือ ??

นั่นย่อมรวมไปถึงในการทำสมาธิว่า รูปที่เราเห็น มันมิใช่อัตตา หากแต่เป็นเพียงอนัตตาเท่านั้น

สิ่งที่เราใช้อ้างอิง ตำแหน่งแห่งที่ของจิตของเรา ก็เป็นเพียงจุดสมมติ ในสมอง

ทำไมเราจะต้องมีจุด หรือตำแหน่งแห่งที่นี้ ??

เหตุที่ต้องมีก็เนื่องจาก สิ่งที่เราเรียกว่าจิตนั้น มันไม่สามารถใช้อายตนะภายนอกของเราสัมผัสได้ และสิ่งที่เราเรียกว่าจิตนั้น มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ก่อรูปการขึ้น บนพื้นฐานกระบวนทัศน์แต่ละคน ภายใต้กระบวนการรับรู้ในทางสังคมอันไม่เหมือนกัน

กระบวนการเรียนรู้ในทางสังคมเหล่านี้ จึงเป็น กรรม ของแต่ละคน และเป็นรากฐานในการก่อรูปของกระบวนการทางจิต

กรรม มิใช่กลไก เช่นเราตีหัวเขา แล้วเขาก็จะต้องตีหัวเรา

เราตายไป แต่จิตของเรายังมิได้ดับสูญ เหตุผลนี้ก็เนื่องจากการพิสูจน์ในการระลึกชาติได้ของแต่ละคน มีความเชื่อถือได้ว่า มนุษย์เรายังมีสิ่งที่เราเรียกว่า จิต ดำรงอยู่

การทับซ้อนของกระบวนการทางจิต และก่อรูปการใหม่ วนเวียนไปชั่วนาตาปี

ตราบที่เรายังมิได้หลุดพ้นจากห้วงแห่ง กรรม เหล่านี้??

ปัญญา เป็นเครื่องชี้นำเราให้หลุดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้
ศีล สมาธิ และปัญญา เป็นสิ่งที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากห้วงแห่งกรรม

การก่อรูปใหม่ในกระบวนการแห่งการฝัน
แท้ที่จริงแล้ว มันคือโลกแห่งความจริง ความจริงที่ว่า
กระบวนการแห่งความเร็วสูง มีการแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และผันแปรตลอดเวลา

และกระบวนการผันแปรเหล่านี้ เราไม่มีสิทธิที่จะเลือกบ้างเลยหรือ??

คำตอบก็คือ เรามีสิทธิ์ที่จะเลือก แต่ว่า เราจะบังคับความฝันของเราได้หรือ??

เมื่อกระบวนทัศน์ที่เกิดขึ้น มันเกิดจากกรรม ของเรา

( ยังมีต่อ)

เขียนเมื่อ 30-03-2009 | 12:56:06 | ไดอารี่ที่ : 9


แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-