วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม >> ประชานิยมเฟส2 (3)

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

ประชานิยมเฟส2

 (3)

ตัวอย่างที่ยกมาเป็นแค่ตัวอย่างแรก ที่รัฐจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจอย่างไร การพลิกฟื้นและวางรากฐานเศรษฐกิจให้ก้าวไปอย่างยั่งยืนนั้น หัวใจสำคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชน หน้าที่ของรัฐคือจะทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดลักษณะนี้ได้

การยกระดับโครงการ 30 บาท ให้กระจายไปสู่ชุมชนนั้น ผลก็คือเกิดการผลิตขึ้นมากมาย ตัวอย่างเช่น ยางพารา เราก็นำไปสู่การผลิตวัสดุอุปกรณ์แพทย์มากมาย เช่น ถุงมือยาง ถุงใช้ถ่ายปัสสาวะ เป็นต้น

ตัวอย่างที่2

เราคงเห็นแล้วว่า รัฐบาลทุ่มเททุกวิธีการที่จะพลิกฟื้นให้เกษตรกรมีชีวิตที่เป็นอยู่ดีขึ้น
สรรพหน่วยงานมากมายล้วนแล้วเพื่อเกษตรกร แต่นับตั้งแต่ 2475 เป็นต้นมา เกษตรกรก็ยังจนและแบกหนี้ตลอดเวลา หน่วยงานมากมายของรัฐตั้งไว้ทำอะไร ?? และปัญหามันอยู่ที่ไหน ?

ปัจจุบัน เราอาจจะส่งเสริมเกษตรกรให้ทำไร่นาผสมผสาน แต่ปัญหาก็คือจะต้องใช้ทุนในการทำ นี่ยังไม่นับรวมค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดินกรณีที่ต้องเช่าที่เขาทำ

เมื่อไร่นาของชาวนาชาวไร่เรามันเป็นแปลงต่อเนื่องกัน เป็นทุ่งโล่งเราจะปรับให้เปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวได้อย่างไร (ถ้าจะเปลี่ยนจริงต้องใช้เวลาหลายสิบปี)

ท้องทุ่งเหล่านี้ จะเผชิญปัญหา2เรื่องใหญ่คือ น้ำท่วม และขาดน้ำ ดังนั้นหน้าที่ของรัฐคือต้องแก้ปัญหาไปทีละเรื่อง

ในโซนน้ำท่วม คงไม่ยากที่จะแก้นัก ถ้าคิดจะทำ

ขอกล่าวถึงการขาดแคลนน้ำ

วิธีการ รัฐจะต้องสร้างบ่อน้ำที่เป็นแบบ คือมูลค่าในการทำไม่เกิน 2-3 หมื่นบาท แบบที่ว่าจะเป็นการใช้พลาสติกช่วย

จากนั้นรัฐ ก็เปิดกองทุนในการกู้ เพื่อสร้างบ่อน้ำเล็กๆ ให้กู้ในวงเงินที่กำหนดไว้

การมีน้ำใช้ มันง่ายต่อการเพาะปลูกและการดำรงชีพ บ่อน้ำเล็กๆก็ใช้เลี้ยงปลาได้

สาเหตุของความยากจนของเกษตรกร ก็คือ ปัญหาการใช้ที่ดินไม่เต็มเวลา เพราะขาดน้ำ ในญี่ปุ่นพื้นที่เกษตรกรจะใช้ถึงเกือบ 365 วันต่อปี แต่ไทยเราใช้แค่ 90 วันหรือ 3 เดือน

90วันก็คืออายุของการปลูกข้าว ปัญหาว่าเราปลูกพืชอย่างอื่นได้หรือไม่ คำตอบก็คือการขาดแหล่งน้ำ ดังนั้นท้องทุ่งนาก็เลยต้องปล่อยร้างอีก 275 วัน

บ่อน้ำเล็กๆ อาจจะพอปลูกผักได้อีกสัก 100 วัน ก็ยังดี

ท่านไม่ต้องกลัวหนี้สูญ เมื่อเราบังคับจะต้องสร้างบ่อน้ำ และคิดว่าแค่ปี หรือสองปีเขาก็ใช้หนี้หมด ถ้าปลูกพืชได้

นี่เป็นตัวอย่างประชานิยมเฟส2

ส่วนวิธีควบคุมราคาผลผลิตไว้กล่าวถึงในตอนหลัง

(ยังมีต่อ)

เขียนเมื่อ 20-05-2009 | 11:46:29 | ไดอารี่ที่ : 14


แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-