Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม >> ประชานิยมเฟส 2 (4)

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

ประชานิยมเฟส 2

 (4)

ปัญหาความยากจนของเกษตรกร ปัญหาหลักคือการขาดแคลนน้ำในการผลิต จึงส่งผลให้เกษตรกรต้องทำงานแค่ 90 วันในรอบปี และเกิดการกระจุกตัวของหมู่บ้านเป็นกลุ่มหมู่บ้าน

การปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกร มีน้ำใช้ ในขั้นแรกอาจจะแค่ให้ใช้น้ำเพิ่มได้100วัน คือบ่อเล็กๆ ต่อไปก็ขยายขุดบ่อขนาดใหญ่ได้

เมื่อมีบ่อน้ำ การกระจายตัวของหมู่บ้านก็จะออกมาอยู่ตามท้องไร่นาที่จะต้องมาดูแลผลผลิตของตนเองและค่อยๆปรับตัวจากการทำเกษตรในเชิงเดี่ยวสู่การผลิตแบบผสมผสาน

ในภาคใต้ เราจะเห็นว่าชาวบ้านที่ปลูกยางพารา สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นดินได้เกือบ 365 วัน อาจจะมีการเว้นช่วงบ้างเพื่อให้ยางผลัดใบ ดังนั้นชาวบ้านจึงมีรายได้ทุกวัน และเกิดการกระจายตัวของชุมชนไปอยู่ที่แหล่งผลิต

ปัจจุบันภาคอีสานและเหนือ ต่างก็ปรับพื้นที่หันมาปลูกยางกันมากขึ้น

แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังทำการผลิตข้าวเป็นหลัก ที่ต้องใช้เวลาในการผลิต 90 วัน เสร็จแล้วก็ว่างถึง275 วัน

ในเวลาว่างเหล่านี้ ทางหน่วยงานรัฐอาจหาทางออกโดยการหาอาชีพเสริม แต่ก็ยังขาดเทคนิคหรือไม่ก็มุ่งแต่การแสวงหารายได้จากการขายเครื่องมือการผลิต

หลายหน่วยงานที่ตั้งมาเพื่อช่วยชาวบ้านวิจัยดินว่าเหมาะสมแก่การเพาะปลูกอะไร ก็ไม่ทำงานกัน
ไม่ทราบว่าจะตั้งมาทำไมมากมาย เพราะถึงมีชาวบ้านก็ไม่ได้รวยขึ้น

ตัวอย่างที่3

การเปลี่ยนท้องนาเป็นมหาวิทยาลัย เป็นนโยบายประชานิยมเฟส 2 ที่มุ่งเน้นการประสานเทคโนโลยีเข้ากับการผลิตในประเทศ เพื่อวางรากฐานในทางวิชาการและการปฏิบัติที่เป็นจริง

ปัจจุบัน เรามีมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยมากมายกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และมุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อป้อนตลาดแรงงานในเมือง และมีบัณฑิตว่างงานจำนวนมากกระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาค

เราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร ? และจะวางรากฐานสำหรับคนรุ่นต่อๆไปได้อย่างไรในอนาคต?

เมื่อเรามามองถึงชนบท ที่ประกอบไปด้วยทรัพยากรที่มีค่ามากมาย ไม่ว่าด้านการท่องเที่ยว การค้า การผลิต ฯลฯ ชาวนาชาวไร่ปัจจุบันที่เกิดการสะสมความยากจนมาแต่บรรพชน ที่ต้องการการยกระดับเทคโนโลยีในทุกๆด้าน และรวมไปถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จะต้องมีใช้อย่างพอเพียง

สิ่งต่างๆเหล่านี้ เราต้องการแรงงานอีกมหาศาลในการทำการผลิตให้เพียงพอแก่การบริโภค และรวมถึงการจัดการต่อการผลิตต่างๆ เพื่อให้ผลผลิตกระจายตัวไปสู่ภูมิภาคต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

เรายังต้องการมันสมองเหล่านี้

(ยังมีต่อ)

เขียนเมื่อ 20-05-2009 | 14:29:29 | ไดอารี่ที่ : 15บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com