วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม >> ประชานิยมเฟส 2 (4)

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

ประชานิยมเฟส 2

 (4)

ปัญหาความยากจนของเกษตรกร ปัญหาหลักคือการขาดแคลนน้ำในการผลิต จึงส่งผลให้เกษตรกรต้องทำงานแค่ 90 วันในรอบปี และเกิดการกระจุกตัวของหมู่บ้านเป็นกลุ่มหมู่บ้าน

การปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกร มีน้ำใช้ ในขั้นแรกอาจจะแค่ให้ใช้น้ำเพิ่มได้100วัน คือบ่อเล็กๆ ต่อไปก็ขยายขุดบ่อขนาดใหญ่ได้

เมื่อมีบ่อน้ำ การกระจายตัวของหมู่บ้านก็จะออกมาอยู่ตามท้องไร่นาที่จะต้องมาดูแลผลผลิตของตนเองและค่อยๆปรับตัวจากการทำเกษตรในเชิงเดี่ยวสู่การผลิตแบบผสมผสาน

ในภาคใต้ เราจะเห็นว่าชาวบ้านที่ปลูกยางพารา สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นดินได้เกือบ 365 วัน อาจจะมีการเว้นช่วงบ้างเพื่อให้ยางผลัดใบ ดังนั้นชาวบ้านจึงมีรายได้ทุกวัน และเกิดการกระจายตัวของชุมชนไปอยู่ที่แหล่งผลิต

ปัจจุบันภาคอีสานและเหนือ ต่างก็ปรับพื้นที่หันมาปลูกยางกันมากขึ้น

แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังทำการผลิตข้าวเป็นหลัก ที่ต้องใช้เวลาในการผลิต 90 วัน เสร็จแล้วก็ว่างถึง275 วัน

ในเวลาว่างเหล่านี้ ทางหน่วยงานรัฐอาจหาทางออกโดยการหาอาชีพเสริม แต่ก็ยังขาดเทคนิคหรือไม่ก็มุ่งแต่การแสวงหารายได้จากการขายเครื่องมือการผลิต

หลายหน่วยงานที่ตั้งมาเพื่อช่วยชาวบ้านวิจัยดินว่าเหมาะสมแก่การเพาะปลูกอะไร ก็ไม่ทำงานกัน
ไม่ทราบว่าจะตั้งมาทำไมมากมาย เพราะถึงมีชาวบ้านก็ไม่ได้รวยขึ้น

ตัวอย่างที่3

การเปลี่ยนท้องนาเป็นมหาวิทยาลัย เป็นนโยบายประชานิยมเฟส 2 ที่มุ่งเน้นการประสานเทคโนโลยีเข้ากับการผลิตในประเทศ เพื่อวางรากฐานในทางวิชาการและการปฏิบัติที่เป็นจริง

ปัจจุบัน เรามีมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยมากมายกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และมุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อป้อนตลาดแรงงานในเมือง และมีบัณฑิตว่างงานจำนวนมากกระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาค

เราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร ? และจะวางรากฐานสำหรับคนรุ่นต่อๆไปได้อย่างไรในอนาคต?

เมื่อเรามามองถึงชนบท ที่ประกอบไปด้วยทรัพยากรที่มีค่ามากมาย ไม่ว่าด้านการท่องเที่ยว การค้า การผลิต ฯลฯ ชาวนาชาวไร่ปัจจุบันที่เกิดการสะสมความยากจนมาแต่บรรพชน ที่ต้องการการยกระดับเทคโนโลยีในทุกๆด้าน และรวมไปถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จะต้องมีใช้อย่างพอเพียง

สิ่งต่างๆเหล่านี้ เราต้องการแรงงานอีกมหาศาลในการทำการผลิตให้เพียงพอแก่การบริโภค และรวมถึงการจัดการต่อการผลิตต่างๆ เพื่อให้ผลผลิตกระจายตัวไปสู่ภูมิภาคต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

เรายังต้องการมันสมองเหล่านี้

(ยังมีต่อ)

เขียนเมื่อ 20-05-2009 | 14:29:29 | ไดอารี่ที่ : 15


แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้