Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม >> ประชานิยมเฟส2 (5)

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

ประชานิยมเฟส2

 (5)

จากโครงสร้างการปกครองแบบรวมศูนย์สู่ส่วนกลางและ แนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากที่ผ่านมา เป็นผลให้เกิดการกระจุกตัวของการพัฒนาประเทศเพียงแค่ กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯกลายเป็นเมืองสวรรค์ขณะที่หัวเมืองต่างล้วนประสบปัญหาการพัฒนา

บัณฑิตที่จบมาต่างมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯเพื่อหางานทำ

กรุงเทพฯ ที่ใหญ่โต บริโภคงบประมาณแผ่นดินเกือบเท่ากับงบประมาณของทั้งประเทศ และสุมปัญหานานาชนิดไว้ในเมืองนี้ ปัญหาว่าทำไม หัวเมืองต่างๆไม่พัฒนาก้าวไกลกว่านี้หรือ

เมื่องบประมาณนานาชนิดที่เป็นแหล่งสูบเลือดเนื้อของนักกินเมือง ต่างล้วนพุ่งเป้ามาที่กรุงเทพฯ ดินแดนแห่งการบริโภคทรัพย์ กรุงเทพจึงยังขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ง

เราจะทำอย่างไร ให้ชนบทไทยเราก้าวหน้าและพัฒนาไป.....???

แน่นอนที่สุดมันก็หนีเรื่องการเมืองไม่พ้น

การเปลี่ยนท้องนาเป็นมหาวิทยาลัย จึงมิใช่เพียงเป็นแผนงานระยะสั้นๆ หากจะต้องเป็นแผนงานในระยะยาว ที่พุ่งเป้าสู่การยกระดับและพัฒนาท้องถิ่นไทย แผนงานที่ทำขึ้นจึงเป็นแผนองค์รวมทั้งหมดของประเทศ

เมื่อเป็นแผนองค์รวม มันจึงครอบคลุมไปในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม

การเมืองที่จะต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของระบอบอำมาตยาธิปไตย ที่รวมศูนย์อำนาจไว้ในมือของกลุ่มคนแค่หยิบมือ ไปสู่การกระจายอำนาจสู่มือประชาชน

รูปธรรมในการปรับเปลี่ยนก็คือ จะต้องมีองค์กรคู่ขนานของประชาชนที่หลากหลาย และมีอำนาจโดยชอบธรรมในการปฏิบัติงาน และควรกำหนดในรัฐธรรมนูญเสียเลย(จะได้ไม่ต้องถกเถียงกัน)

การควบคุม ต่อองค์กรรับเหมาแห่งประเทศไทย(สภาจังหวัด)ที่ถูกควบคุมโดยองค์กรคู่ขนานของประชาชน

นี่เป็นเพียงการปฏิรูปหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้น เมื่อประเทศไทยทั้งหมดตกอยู่ในกำมือของ ระบบอำมาตยาธิปไตย ที่มีข้าราชการเป็นกลไกสำคัญ มันก็มีผลต่อการฉ้อราษฎรบังหลวงที่จับมือใครดมไม่ได้ และส่งผลต่อการชะงักงันของการพัฒนาท้องถิ่น ให้ก้าวรุดหน้าไปด้วยคุณภาพของชีวิตที่ได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น

(ยังมีต่อ)

เขียนเมื่อ 21-05-2009 | 14:51:44 | ไดอารี่ที่ : 16บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com