วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม >> ประชานิยมเฟส2 (6)

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

ประชานิยมเฟส2

 (6)

การเปลี่ยนท้องนาเป็นมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นการประสานงานของ มหาวิทยาลัย และ วิทยาลัย ต่างๆในท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานต่างๆของรัฐ และภาคเอกชน ตัวอย่างเช่น

เราเอาโจทย์มากางบนโต๊ะ ก็คือท้องทุ่งนา ของหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งโล่ง และทำกันแค่ทำนา ปัญหาว่า นักศึกษาจะค้นคิดอย่างไรให้ท้องทุ่งนี้เปลี่ยนเป็นทุ่งรวงทอง (อาจจะแบ่งเป็นหลายหมู่บ้านตามศักยภาพที่มี)

เราอาจจะคิดว่า เปลี่ยนเป็นหมู่บ้านสมุนไพรดีไหม?

ในหมู่บ้านนี้ก็จะมีการปลูกสมุนไพร แล้วจะขายให้ใคร? เราจะตั้งโรงงานผลิตสินค้าเองไหม ? และปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้หรือไม่ ?

โจทย์ต่างๆเหล่านี้ เราจะต้องนำมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ ของศักยภาพแห่งหมู่บ้านนั้นๆ( ทุน ) สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นวิชาเลือกที่นักศึกษาจะต้องเรียน

สำหรับงานวิจัยสมุนไพร ก็เป็นอีกวิชาหนึ่ง

บางหมู่บ้าน เราอาจกำหนดเป็นตารางเวลาได้ว่า จะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินได้อย่างไรจึงจะเต็มในรอบปี โดยมีการกำหนดตารางการทำงาน เช่น จะต้องวิเคราะห์ ถึงคุณภาพของดิน วิเคราะห์ว่าพืชแต่ละชนิดเหมาะสมแก่การปลูกในช่วงไหน และมีอายุนานเท่าไหร่

เราอาจจะกำหนดเวลาปลูกข้าวไว้ แค่ช่วงฝนชุกคือ กันยายน – พฤศจิกายน เป็นต้น แล้วก็ปรับการปลูกพืชอื่น

ในคันนาเราก็ปลูกไม้ยืนต้นได้ ในฝรั่งเศส ก็มีการปลูกไม้ยืนต้น ตามคันที่เขากั้นไว้ โดยพืชที่ปลูกก็เจริญงอกงามดี หรือเราอาจเว้นช่วงให้ห่างหน่อยก็ได้

เมื่อเราให้นักศึกษาสัมผัสกับชีวิตของชาวบ้าน นักศึกษาเราก็จะได้เรียนรู้ว่าจะทำการผลิตอย่างไรจะทำการตลาดอย่างไร และไม่ใช่เฉพาะในประเทศ แต่เรายังขยายไปต่างประเทศได้

เครื่องมือการผลิต เราจะทำอย่างไร เช่นเครื่องอบสมุนไพร เราก็ทำการผลิตเองได้ไม่ยาก

แต่ทั้งหมดเราก็จะต้องใช้ทุน แต่ลักษณะหมู่บ้านเราจึงทำเป็นกลุ่มทุน หรือชุมชนทุกคนมีส่วนร่วมเป็นต้น

นี่ก็เป็นการยกระดับ จากหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล สู่เฟส ที่2

อืม...ท่านไม่ต้องกลัวว่าบนผืนแผ่นดินไทยเราจะทำไม่ได้...ทะเลทรายเขายังพลิกปลูกพืชได้เลย โจทย์เขาไม่ยากกว่าหรือ ??

(ยังมีต่อ)

เขียนเมื่อ 22-05-2009 | 11:18:10 | ไดอารี่ที่ : 17


แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-