Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม >> ทบทวนทฤษฎีกระบวนทัศน์องค์รวมในกรอบอ้างอิง10 มิติ

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

ทบทวนทฤษฎีกระบวนทัศน์องค์รวมในกรอบอ้างอิง10 มิติ

หลักการต่างๆข้าฯได้บันทึกไว้ในงานเขียนของกระบี่ดาวแดง เหตุที่เพิ่มมาเป็น10มิติก็คือเพิ่มอีก1มิติ คือมิติแห่งการหมุน

หลักทฤษฎีดังกล่าวข้าฯคิดขึ้นมาเองราว10 กว่าปีที่ผ่านมาเพียงแต่สรุปเป็น9มิติ โดยมีหลักการกว้างๆคือ สรรพสิ่งต่างล้วนประกอบไปด้วย

1. ความกว้าง ความยาว ความสูง และกาลเวลา ที่รวมเป็น4 มิติ แต่หากยังประกอบไปด้วยมิติอื่นอีก คือ มิติแห่งเงา มิติแห่งการทับซ้อน มิติแห่งวงแหวน มิติของการเหลิ่อมทับของเวลา มิติแห่งการหมุน และมิติแห่งองค์รวมของทุกมิติ

2. กระบวนการใดๆที่มีความเร็วสูงกว่า จะครอบงำอดีต ปัจจุบันและอนาคต ของกระบวนการใดๆที่ช้ากว่า ภายใต้กรอบอ้างอิงเดียวกัน

มิติของการหมุน ที่ข้าฯเพิ่มเข้ามาอีกมิติ เป็นมิติที่แสดงถึงการมีชีวิตของกระบวนการใดๆ จากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการหนึ่งๆ สรรพสิ่งต่างล้วนแล้วมีการหมุน

ถ้าเรามองดูหมอกควันที่ลอยอ้อยอิ่งเราก็จะเห็นว่ามันจะไปรวมตัวและเคลื่อนไปภายใต้กระแสลม ที่อาจจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา หรือไม่ก็ตามเข็มนาฬิกา

ชีวิตของสรรพสิ่งภายใต้กรอบอ้างอิง เราก็จะพบว่ามีวัฏจักรหมุนเวียน การหมุนเป็นการแสดงถึงการเคลื่อนไหวของสรรพสิ่ง และเป็นพื้นฐานในการดำรงอยู่ของสรรพสิ่ง

มนุษย์เรานับตั้งแต่เกิดจนตายนั้นมีการหมุนดำรงอยู่นับแต่เริ่มกระบวนการจนสิ้นสุดกระบวนการ การหมุนเราสามารถมองได้ทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม

(ยังมีต่อ)

เขียนเมื่อ 07-06-2009 | 14:43:49 | ไดอารี่ที่ : 20บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com