วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม >> ทบทวนทฤษฎีกระบวนทัศน์องค์รวมในกรอบอ้างอิง10 มิติ

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

ทบทวนทฤษฎีกระบวนทัศน์องค์รวมในกรอบอ้างอิง10 มิติ

หลักการต่างๆข้าฯได้บันทึกไว้ในงานเขียนของกระบี่ดาวแดง เหตุที่เพิ่มมาเป็น10มิติก็คือเพิ่มอีก1มิติ คือมิติแห่งการหมุน

หลักทฤษฎีดังกล่าวข้าฯคิดขึ้นมาเองราว10 กว่าปีที่ผ่านมาเพียงแต่สรุปเป็น9มิติ โดยมีหลักการกว้างๆคือ สรรพสิ่งต่างล้วนประกอบไปด้วย

1. ความกว้าง ความยาว ความสูง และกาลเวลา ที่รวมเป็น4 มิติ แต่หากยังประกอบไปด้วยมิติอื่นอีก คือ มิติแห่งเงา มิติแห่งการทับซ้อน มิติแห่งวงแหวน มิติของการเหลิ่อมทับของเวลา มิติแห่งการหมุน และมิติแห่งองค์รวมของทุกมิติ

2. กระบวนการใดๆที่มีความเร็วสูงกว่า จะครอบงำอดีต ปัจจุบันและอนาคต ของกระบวนการใดๆที่ช้ากว่า ภายใต้กรอบอ้างอิงเดียวกัน

มิติของการหมุน ที่ข้าฯเพิ่มเข้ามาอีกมิติ เป็นมิติที่แสดงถึงการมีชีวิตของกระบวนการใดๆ จากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการหนึ่งๆ สรรพสิ่งต่างล้วนแล้วมีการหมุน

ถ้าเรามองดูหมอกควันที่ลอยอ้อยอิ่งเราก็จะเห็นว่ามันจะไปรวมตัวและเคลื่อนไปภายใต้กระแสลม ที่อาจจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา หรือไม่ก็ตามเข็มนาฬิกา

ชีวิตของสรรพสิ่งภายใต้กรอบอ้างอิง เราก็จะพบว่ามีวัฏจักรหมุนเวียน การหมุนเป็นการแสดงถึงการเคลื่อนไหวของสรรพสิ่ง และเป็นพื้นฐานในการดำรงอยู่ของสรรพสิ่ง

มนุษย์เรานับตั้งแต่เกิดจนตายนั้นมีการหมุนดำรงอยู่นับแต่เริ่มกระบวนการจนสิ้นสุดกระบวนการ การหมุนเราสามารถมองได้ทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม

(ยังมีต่อ)

เขียนเมื่อ 07-06-2009 | 14:43:49 | ไดอารี่ที่ : 20


แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-