Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม >> ทบทวนทฤษฎีทุนนิยมแห่งสังคม(Social Capital )

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

ทบทวนทฤษฎีทุนนิยมแห่งสังคม(Social Capital )

ทฤษฎีนี้เป็นการคิดขึ้นมาของข้าฯเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมา มีเนื้อหาดังบันทึกไว้ที่งานเขียนของกระบี่ดาวแดง มีเนื้อหาสำคัญคือ

1. โลกมีการลดทอนลงของ 2 ลักษณะคือ การลดทอนการแสวงหากำไรสูงสุดของโลกทุนนิยม และมีการลดทอนลงของการสร้างเงื่อนไขเพื่อปรับเปลี่ยนให้สังคมเข้าสู่การสูญสลายรัฐ หรือที่เรียกว่าสังคมคอมมิวนิสต์

การสร้างเงื่อนไข เป็นหลักการของวิธีการแบบวิภาษวิธี ของคาร์ลมากซ์ กล่าวคือในหลักการมีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆจะประกอบไปด้วยเหตุภายนอกและเหตุภายใน กล่าวคือ ในความเชื่อแบบนี้จะเชื่อว่า เหตุภายนอกเป็นเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีเหตุภายในเป็นมูลฐานการเปลี่ยนแปลง และเหตุภายนอกจะก่อบทบาทโดยเหตุภายใน

ด้วยเหตุนี้เองจึงมีการกำหนดแนวทางนโยบายต่างๆของรัฐสังคมนิยม เพื่อสร้างเงื่อนไขให้กับการเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือการบังคับผู้คนให้เข้าสู่การสูญสลายรัฐ

ในขณะที่โลกแห่งทุนนิยมได้มีการเปลี่ยนแปลง คือการลดทอนการแสวงหากำไรสูงสุดลง และก่อเกิดแนวคิดนานาชนิดเพื่อลดทอนสิ่งเหล่านี้

2. ทุน ก็คือ คน และคนก็คือทุน การแสดงออกของทุน ก็คือศักยภาพต่างๆที่ดำรงอยู่ในตัวมนุษย์ และสังคม

เป็นข้อสรุปคร่าวๆที่ข้าฯได้บันทึกไว้ในงานเขียนของกระบี่ดาวแดง แรงบันดาลใจในการเขียนก็มาจาก ท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้กล่าวชมข้าฯในการให้ท่านช่วยตรวจทานต้นฉบับที่ข้าฯเขียน ท่านผู้นี้จบปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้าที่สถาบันเทคโนโลยีแมสสาซูเสท

เขียนเมื่อ 09-06-2009 | 11:16:18 | ไดอารี่ที่ : 21บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com