วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม >> ทบทวนทฤษฎีทุนนิยมแห่งสังคม(Social Capital )

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

ทบทวนทฤษฎีทุนนิยมแห่งสังคม(Social Capital )

ทฤษฎีนี้เป็นการคิดขึ้นมาของข้าฯเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมา มีเนื้อหาดังบันทึกไว้ที่งานเขียนของกระบี่ดาวแดง มีเนื้อหาสำคัญคือ

1. โลกมีการลดทอนลงของ 2 ลักษณะคือ การลดทอนการแสวงหากำไรสูงสุดของโลกทุนนิยม และมีการลดทอนลงของการสร้างเงื่อนไขเพื่อปรับเปลี่ยนให้สังคมเข้าสู่การสูญสลายรัฐ หรือที่เรียกว่าสังคมคอมมิวนิสต์

การสร้างเงื่อนไข เป็นหลักการของวิธีการแบบวิภาษวิธี ของคาร์ลมากซ์ กล่าวคือในหลักการมีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆจะประกอบไปด้วยเหตุภายนอกและเหตุภายใน กล่าวคือ ในความเชื่อแบบนี้จะเชื่อว่า เหตุภายนอกเป็นเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีเหตุภายในเป็นมูลฐานการเปลี่ยนแปลง และเหตุภายนอกจะก่อบทบาทโดยเหตุภายใน

ด้วยเหตุนี้เองจึงมีการกำหนดแนวทางนโยบายต่างๆของรัฐสังคมนิยม เพื่อสร้างเงื่อนไขให้กับการเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือการบังคับผู้คนให้เข้าสู่การสูญสลายรัฐ

ในขณะที่โลกแห่งทุนนิยมได้มีการเปลี่ยนแปลง คือการลดทอนการแสวงหากำไรสูงสุดลง และก่อเกิดแนวคิดนานาชนิดเพื่อลดทอนสิ่งเหล่านี้

2. ทุน ก็คือ คน และคนก็คือทุน การแสดงออกของทุน ก็คือศักยภาพต่างๆที่ดำรงอยู่ในตัวมนุษย์ และสังคม

เป็นข้อสรุปคร่าวๆที่ข้าฯได้บันทึกไว้ในงานเขียนของกระบี่ดาวแดง แรงบันดาลใจในการเขียนก็มาจาก ท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้กล่าวชมข้าฯในการให้ท่านช่วยตรวจทานต้นฉบับที่ข้าฯเขียน ท่านผู้นี้จบปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้าที่สถาบันเทคโนโลยีแมสสาซูเสท

เขียนเมื่อ 09-06-2009 | 11:16:18 | ไดอารี่ที่ : 21


แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-