Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม >> การประยุกต์ใช้ทฤษฎีองค์รวมพหุภาพในกรอบอ้างอิง 10 มิติ

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีองค์รวมพหุภาพในกรอบอ้างอิง 10 มิติ

ในทางคณิตศาสตร์ใดๆ เราจะตรวจวัดด้วยตัวเลขที่บรรจุ ความกว้าง ความยาว ความสูง และกรอบมิติแห่งเวลา ออกมาเป็นสมการต่างๆ โดยอ้างอิงกับค่าคงที่เป็นหลัก

ดังเช่น สมการ E = MC²
ส่วนของM จะประกอบไปด้วย ความกว้าง ความยาว ความสูง และเวลา
C² ก็คือค่าคงที่ ของความเร็วแสง นั่นคือ 186,000 ไมล์ต่อชั่วโมง

ถ้าเราเปลี่ยนสมการ เป็น M จำนวน n ก็จะได้ สมการใหม่ ที่ E = Mn x C²

n ที่ เพิ่มเข้ามา จะประกอบไปด้วย มิติแห่งเงา มิติแห่งการทับซ้อน มิติแห่งวงแหวน มิติแห่งการหมุน มิติแห่งการทับซ้อนของกาลเวลา และมิติแห่งองค์รวมทั้งหมด

หรือ จะใช้ว่า Dn โดยมี D (dimentions) แทนค่า M ในสมการ

ในทางคณิตศาสตร์ 1+ 1 หาได้มีค่าเท่ากับ 2 แต่เพียงคำตอบเดียวเท่านั้น 2 ซึ่งเป็นตัวเลขฐานสิบ 1+1 ยังเท่ากับตัวเลขอื่นๆอีกมากมายเช่น

1+1 = รากที่2ของ4 - { ( ½ + ½ ) + 1 } + 2 เป็นต้น และอีกหลายล้านคำตอบ

นั่นย่อมหมายความว่าในคำตอบของคำว่า 2 นั้น เป็นการกำหนดกรอบอ้างอิงว่า ตัวเลขฐานสิบเท่านั้น แล้วตัวเลขฐานอื่นยังมีอยู่หรือไม่ คำตอบก็คือยังมีคำตอบที่เป็นอนันต์

ค่าของ 0 ไม่ใช่ไม่มีตัวตน หากยังเป็นอนันต์ ที่เป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดลงในกรอบอ้างอิงหนึ่งๆ เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบอื่นๆ

ในทางวิทยาศาสตร์ สิ่งที่เราต้องการก็คือค่าประมาณการ ในเชิงประจักษ์นิยม

เราไม่อาจจะวัดค่าของเงา ค่าของการทับซ้อน ค่าของวงแหวน ค่าของการหมุน ค่าของการเหลื่อมทับเวลา และค่าแห่งองค์รวมพหุภาพนั้นๆได้

แต่สิ่งเหล่านี้ มีการดำรงอยู่จริง ที่ประกอบเป็นสรรพสิ่งในจักรวาล

เขียนเมื่อ 12-06-2009 | 11:28:54 | ไดอารี่ที่ : 22บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com