Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม >> การประยุกต์ใช้ทฤษฎีองค์รวมพหุภาพในกรอบอ้างอิง10มิติ (2)

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีองค์รวมพหุภาพในกรอบอ้างอิง10มิติ

 (2)

การวิเคราะห์ในทางสังคมนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะวิเคราะห์เรื่องอะไร เนื่องจากขอบเขตุนั้นกว้างขวางมาก ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ในทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ความกว้าง ความยาว และความสูง ของเนื้อหาที่เราวิเคราะห์ จะประกอบไปด้วยอะไร?

ความกว้าง เราจำกัดไว้ที่ประเทศไทย และเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด ? เช่นปัญหาความยากจนในชนบท เป็นต้น
ความยาว ของเนื้อหาเป็นมาอย่างไร และแนวโน้มต่อไปในอนาคต
ความสูง หรือความลึกของเนื้อหาเป็น เช่นไร

นอกจากนี้ เรายังมี มิติแห่งเงา เป็นเช่นไร
มิติแห่งการทับซ้อนเป็นเช่นไร
มิติแห่งวงแหวนเป็นเช่นไร
มิติแห่งการหมุนเป็นเช่นไร
มิติแห่งการเหลื่อมทับเวลา เป็นเช่นไร
และมิติแห่งองค์รวมพหุภาพเป็นเช่นไร เป็นต้น

เราก็จะได้ข้อมูลในการวิเคราะห์ ออกมาในหนทางแห่งการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศนั้นเกิดจากอะไร และ แบบชุดของวิธีการแก้ไขปัญหา

ภาพที่เรามองก็จะกว้างขึ้น เมื่อเราขยายกรอบของมิติ ในการวิเคราะห์ และเราจะเห็นถึงรากเหง้าของมันเกิดจากอะไร ซึ่งจะโยงไปถึง การเมือง และปัญหาทางสังคมในประเทศที่ล้วนแล้วมีความเกี่ยวพันกันทั้งหมด เพียงแต่เรากำหนดกรอบคือปัญหาความยากจนในชนบทไทย

แบบจำลองในทางเศรษฐกิจ ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ จะเป็นเช่นไร เป็นต้น

วิธีการที่ใช้ ก็อาจจะประยุกต์ได้ทั้งแบบการวิเคราะห์หน่วยย่อยพื้นฐาน ก็คือคน ไปสู่ทั่วไป หรือแบบวิธีจากทั่วไปสู่เฉพาะ ก็ได้

(ยังมีต่อ)

เขียนเมื่อ 12-06-2009 | 12:22:13 | ไดอารี่ที่ : 23บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com