Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม >> การเปิดเสรีสถานีโทรทัศน์

จินตนาการเพื่อสร้างนวัตกรรม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

การเปิดเสรีสถานีโทรทัศน์

อ่านข้อเขียนของท่าน อจ.วรากรณ์ สามโกเศศ ในเรื่องเกี่ยวกับทีวีช่อง11 ที่เป็นปัญหามายาวนาน จึงมีความเห็นดังนี้

ที่จริงแล้วการเปิดช่อง11 รัฐบาลอยากจะเอาไว้เป็นกระบอกเสียง ในขณะที่นักวิชาการต้องการให้เปิดเสรี

ปัญหาเรื่องนี้ ประชาชนจะเป็นเครื่องวัดว่าการดำเนินงานของทีวีจะเป็นเช่นไร จะเป็นกระบอกเสียงรัฐบาล หรือเป็นทีวีเสรี ก็หามีปัญหาแต่อย่างใดไม่ ถ้าหากว่ารัฐบาลต้องการให้สื่อมีเสรีภาพ สิ่งที่รัฐควรทำคือ

การเปิดให้ทุกจังหวัดมีสถานี โทรทัศน์ของตนเอง

การเปิดให้ทุกจังหวัดมีที่วีของตนเอง เราก็จะมีทีวีท้องถิ่น ที่แพร่ภาพในขอบเขตที่ไม่กว้าง เพราะไม่ได้ขยายสถานีถ่ายทอดเช่นเดียวกับช่องต่างๆในปัจจุบัน

การเปิดให้ทุกจังหวัดมีสถานีโทรทัศน์ ก็จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อโลกยุคปัจจุบันคือโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร

ส่วนรายการจะดำเนินการเช่นไร ก็ขึ้นกับว่าแต่ละจังหวัดจะจัดการอย่างไร อาจจะมีคณะกรรมการที่ควบคุมก็ได้

ในการเปิดเสรี มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนในท้องถิ่นก็จะได้มีส่วนร่วมในการผลิตรายการของตนเอง

การเปิดเสรีของทีวี จึงจะบรรลุผลตามที่ต้องการของนักวิชาการและประชาชน

เขียนเมื่อ 15-06-2009 | 12:38:45 | ไดอารี่ที่ : 25


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com