วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

วิหคราตรี >>

วิหคราตรี

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62

8 สิ่งล้ำค่า ยาบำรุงจิตใจ

ได้แก่

1. ความรักและความเมตตา
2. จิตใจที่ดี
3. การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
4. ความใจกว้าง
5. ความกตัญญูรู้คุณคน
6. มีความซื่อสัตย์
7. ความเสียสละ
8. ไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทน


เหตุผลเนื่องมาจาก

1. ความรักและความเมตตา คนเราจะต้องมีความรักให้แก่โลก

2. จิตใจที่ดี มีจิตใจที่ดีงาม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

3. การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

4. ความใจกว้าง จะต้องมีมากกว่าการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
ตามทำนองคลองธรรม เพราะว่าไม่มีใครเพียบพร้อม
หรือไม่เคยทำผิด หากใจไม่กว้างย่อมไม่ได้ คนเราจะต้องทำใจ
ให้กว้าง รู้จักให้อภัยผู้อื่น

5 ความกตัญญูรู้คุณคน ปัจจัยที่มีผลต่อผู้สูงอายุมากที่สุด
ไม่ใช่เงินทอง หรือตำแหน่งในสังคม แต่เป็นการมีลูกหลาน
ที่กตัญญูอยู่ข้างกาย หากมีลูกหลาน มากมาย แต่ไม่กตัญญู
ก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด

6. มีความซื่อสัตย์พอสมควร แต่ก็ต้องไม่ซื่อจนเกินไป
หากซื่อจนเกินไป ก็จะกลายเป็นโง่เขลาแต่หาก
ไม่มีความซื่อสัตย์ก็ใช้ไม่ได้เช่นกัน การซื่อสัตย์จะต้อง
ดูสถานการณ์และความเหมาะสม

7. ความเสียสละยิ่งมากยิ่งดี

8. ไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนทำอะไรทำด้วยความเต็มใจ
ไม่หวังผลตอบแทน


คุณประโยชน์ของ “8 สิ่งล้ำค่า ยาบำรุงจิตใจ”

มี 6 ประการ คือ
1. เสียสละแก่ส่วนรวมจะทำให้เป็นคนซื่อสัตย์
2. ทำงานจริงจัง
3. ทำให้เป็นคนซื่อสัตย์
4. รู้จักแสวงหาความสุขในชีวิต
5. มีอายุยืนนาน
6. ไม่มีโรค ไม่มีภัย

คนเราจะต้องมีจิตใจที่สงบ เสียสละเพื่อส่วนรวม
ในขณะเดียวกัน ก็ต้องรู้จักแสวงหาความสุขในชีวิตด้วย
มีงานอดิเรกที่ตนรัก หาความรู้เพิ่มเติม ยิ่งมีงานอดิเรกมาก
การจะมีจิตใจที่สงบก็ยิ่งง่ายขึ้น

การรักษาโรคจะต้องดูแลที่จิตใจด้วย

เขียนเมื่อ 06-07-2009 | 21:26:48 | ไดอารี่ที่ 10

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้