Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

วิหคราตรี >> 8 มหาราชไทย

วิหคราตรี

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62

8 มหาราชไทย

มหาราช เป็นคำที่ประชาชนถวายแด่ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงประกอบด้วยทศพิธราชธรรม และนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ และประชาชนอย่างใหญ่หลวง


พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรือง
ให้แก่อาณาจักรสุโขทัย ทรงขยายอาณาจักรให้กว้างขวาง
ปกครองประชาราษฎร์ ให้ได้รับความสุข ยุติธรรมเสมือน
"พ่อปกครองลูก" ทรงส่งเสริมการค้าโดยเสรี ทรงริเริ่ม
ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เอง เมื่อปี พ.ศ. 1826 นับเป็นต้น
กำเนิดอักษรไทยที่ใช้กันมาจนทุกวันนี้ และทรงรับเอา
พระพุทธศาสนาจากลังกาเข้ามา เป็นศาสนาประจำชาติไทย.


สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย
ภายหลังที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ในรัชสมัยของพระองค์
ทรงทำการศึกสงคราม และเอาชนะข้าศึกหลายครั้ง
ครั้งที่สำคัญที่สุดคือ ใน พ.ศ. 2135 พระมหาอุปราชาของพม่า
ได้ยกทัพมาตีไทย พระองค์ทรงชนช้างกระทำยุทธหัตถี
และทรงฟันพระมหาอุปราชาสิ้นพระชนม์บนคอช้าง
ตั้งแต่นั้นมาพม่าก็เกรงกลัว เลิกยกทัพมารุกรานไทยอีก.


สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
16 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ ในการปกครอง
ประเทศ ทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง ทรงติดต่อ
เจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ ทรงติดต่อการค้า
กับชาวต่างชาติ และเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น
ก็ทรงแก้ไขด้วยความเฉลียวฉลาด ทรงพระปรีชา
ในด้านกวี และทรงส่งเสริมการกวี จนเป็นเหตุ
ให้เกิดมีกวีที่มีชื่อเสียงหลายคน มีวรรณคดีเกิดขึ้น
หลายเล่ม นับเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีไทย.


สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
หรืออีกพระนามหนึ่งว่า พระเจ้ากรุงธนบุรี
พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ภายหลังเสีย
กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2310 และ
สร้างกรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่ของไทย
ทรงปราบปรามผู้ก่อตั้งชุมนุมต่างๆ จนราบคาบ
และรวบรวมประเทศชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และทรงกระทำสงครามจนได้รับชัยชนะ
ขยายอาณาเขตประเทศออกไปอย่างกว้างขวาง.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงสร้างกรุงเทพมหานคร
เป็นราชธานีของไทย ทรงกระทำศึกสงครามกับพม่า
หลายครั้ง ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง
ทรงสร้างปราสาทราชวัง ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกต
มาจากเวียงจันทร์ สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และวัดอื่นๆ ทรงรื้อฟื้นสังคยานาพระไตรปิฎก
รวบรวมกฎหมายตราสามดวง และโปรดให้แต่ง
บทละครต่างๆ ขึ้นแทนของเก่าที่ถูกพม่าเผาทำลาย.


สมเด็จพระปิยะมหาราช
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชา เป็นที่รักยิ่งของ
ประชาชน ทรงนำประเทศชาติรอดพ้นจากการ
ตกเป็นเมืองขึ้น ของประเทศมหาอำนาจหลายครั้ง
จนประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเซียเฉียงใต้
ที่รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้น ทรงปรับปรุงประเทศชาติ
ให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมอารยะประเทศ ทรง
โปรดให้เลิกทาส ให้มีการรถไฟ การไปรษณีย์

เขียนเมื่อ 06-07-2009 | 22:31:00 | ไดอารี่ที่ 11


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com