วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

วิหคราตรี >> 8 มหาราชไทย

วิหคราตรี

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62

8 มหาราชไทย

มหาราช เป็นคำที่ประชาชนถวายแด่ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงประกอบด้วยทศพิธราชธรรม และนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ และประชาชนอย่างใหญ่หลวง


พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรือง
ให้แก่อาณาจักรสุโขทัย ทรงขยายอาณาจักรให้กว้างขวาง
ปกครองประชาราษฎร์ ให้ได้รับความสุข ยุติธรรมเสมือน
"พ่อปกครองลูก" ทรงส่งเสริมการค้าโดยเสรี ทรงริเริ่ม
ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เอง เมื่อปี พ.ศ. 1826 นับเป็นต้น
กำเนิดอักษรไทยที่ใช้กันมาจนทุกวันนี้ และทรงรับเอา
พระพุทธศาสนาจากลังกาเข้ามา เป็นศาสนาประจำชาติไทย.


สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย
ภายหลังที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ในรัชสมัยของพระองค์
ทรงทำการศึกสงคราม และเอาชนะข้าศึกหลายครั้ง
ครั้งที่สำคัญที่สุดคือ ใน พ.ศ. 2135 พระมหาอุปราชาของพม่า
ได้ยกทัพมาตีไทย พระองค์ทรงชนช้างกระทำยุทธหัตถี
และทรงฟันพระมหาอุปราชาสิ้นพระชนม์บนคอช้าง
ตั้งแต่นั้นมาพม่าก็เกรงกลัว เลิกยกทัพมารุกรานไทยอีก.


สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
16 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ ในการปกครอง
ประเทศ ทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง ทรงติดต่อ
เจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ ทรงติดต่อการค้า
กับชาวต่างชาติ และเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น
ก็ทรงแก้ไขด้วยความเฉลียวฉลาด ทรงพระปรีชา
ในด้านกวี และทรงส่งเสริมการกวี จนเป็นเหตุ
ให้เกิดมีกวีที่มีชื่อเสียงหลายคน มีวรรณคดีเกิดขึ้น
หลายเล่ม นับเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีไทย.


สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
หรืออีกพระนามหนึ่งว่า พระเจ้ากรุงธนบุรี
พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ภายหลังเสีย
กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2310 และ
สร้างกรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่ของไทย
ทรงปราบปรามผู้ก่อตั้งชุมนุมต่างๆ จนราบคาบ
และรวบรวมประเทศชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และทรงกระทำสงครามจนได้รับชัยชนะ
ขยายอาณาเขตประเทศออกไปอย่างกว้างขวาง.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงสร้างกรุงเทพมหานคร
เป็นราชธานีของไทย ทรงกระทำศึกสงครามกับพม่า
หลายครั้ง ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง
ทรงสร้างปราสาทราชวัง ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกต
มาจากเวียงจันทร์ สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และวัดอื่นๆ ทรงรื้อฟื้นสังคยานาพระไตรปิฎก
รวบรวมกฎหมายตราสามดวง และโปรดให้แต่ง
บทละครต่างๆ ขึ้นแทนของเก่าที่ถูกพม่าเผาทำลาย.


สมเด็จพระปิยะมหาราช
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชา เป็นที่รักยิ่งของ
ประชาชน ทรงนำประเทศชาติรอดพ้นจากการ
ตกเป็นเมืองขึ้น ของประเทศมหาอำนาจหลายครั้ง
จนประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเซียเฉียงใต้
ที่รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้น ทรงปรับปรุงประเทศชาติ
ให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมอารยะประเทศ ทรง
โปรดให้เลิกทาส ให้มีการรถไฟ การไปรษณีย์

เขียนเมื่อ 06-07-2009 | 22:31:00 | ไดอารี่ที่ 11

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-