Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

วิหคราตรี >> พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

วิหคราตรี

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62

พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความชอบคณิตศาสตร์

........................................................................

คณิตศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยการคำนวณ

คณิตศาสตร์ ... สอนเราให้เข้าใจในเหตุและผล

คณิตศาสตร์ ... สอนเราให้รู้จักการแก้ไขปัญหา

คณิตศาสตร์ ... สอนเราให้รู้จักลำดับขั้นตอน

คณิตศาสตร์ ... สอนเราให้รู้จักความเป็นระเบียบ

คณิตศาสตร์ ... สอนเราให้รู้จักความละเอียดรอบคอบ

คณิตศาสตร์ ... สอนเราให้รู้จักคิดเป็น คิดให้ครอบคลุมและคิดอย่างเป็นระบบ

คณิตศาสตร์ ... สอนเราให้รู้จักการฝึกฝน และหาความชำนาญ

คณิตศาสตร์ ... สอนเราให้มีสมาธิ

ฯลฯ

...................................................................................

หลายคน ไม่ชอบคณิตศาสตร์ เหตุผลที่ไม่ชอบ เป็นต้นว่า


เป็นวิชาที่เข้าใจยาก ทำอย่างไรก็ไม่เข้าใจ

เป็นวิชาที่ปวดศีรษะ เพราะต้องคิดมาก

เป็นวิชาที่น่าเบื่อที่สุด เพียงเห็นตัวเลขแล้ว ถอยหนีดีกว่า

และสรุปเอาดื้อ ๆ ว่า เป็นวิชาที่ไม่ชอบเอาเสียเลย

...............................................................................................

แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ

พื้นฐานคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะชั้นสูงเพียงใดก็ตาม
ล้วนมาจากวิธีคำนวณง่าย ๆ
ได้แก่ บวก ลบ คูณ หาร ทั้งสิ้น

จำนวนที่เท่ากัน และ จำนวนที่ไม่เท่ากัน
จำนวนที่เพิ่มขึ้น และ จำนวนที่ลดลง
จำนวนที่เพิ่มขึ้นทวีคูณ และ จำนวนที่ลดลงทวีคูณ
จำนวนที่มากกว่า และ จำนวนที่น้อยกว่า

ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความชอบคณิตศาสตร์

ที่สำคัญก็คือ การเปลี่ยนเจตคติ (attitude) ให้รักการคำนวณ
โดยฝึกหัดชอบในสิ่งที่ไม่ชอบ โดยเล็งเห็นประโยชน์
ของคณิตศาสตร์ หมั่นฝึกฝนหรือทำซ้ำ ๆ จนชำนาญ


โดยรวมถึง

1.ทำความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์แต่ละขั้นตอนให้แจ่มแจ้ง

2. หัดพลิกแพลงทำโจทย์ให้หลากหลาย

3. ให้สอบถามอาจารย์หรือผู้รู้ หรือหาตำรามาศึกษาเพิ่มเติม เมื่อไม่เข้าใจ
จนเข้าใจดี

4. ใช้หนังสือเรียนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้ง

ศึกษาเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต ร่วมด้วย

5.หมั่นทบทวนและทำแบบฝึกหัดอยู่เสมอ เพื่อกันลืม และเพิ่มความชำนาญ
ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

6.ฝึกหัดคิดในวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างจากที่เรียนมาหรือวิธีทั่วไป
คิดวิธีลัดต่าง ๆ เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

7.เข้ากลุ่มกิจกรรมทางคณิตศาสตร์

8. ศึกษาวิธีการเรียนรู้ที่ได้ผลดีและรวดเร็ว จากอาจารย์ดีเด่น
หรือผู้เชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตร์ ผู้ที่เรียนเก่ง
ผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รวมทั้งศึกษา
วิธีการเรียนรู้จากทั่วโลก

9.เสริมสร้างแววนักคณิตศาสตร์ให้แก่บุตรหลานของท่าน
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว รวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวย

เขียนเมื่อ 08-07-2009 | 08:49:11 | ไดอารี่ที่ 26


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com