Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

วิหคราตรี >> เวลาแห่ง การรอคอย ที่อบอุ่น

วิหคราตรี

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62

เวลาแห่ง การรอคอย ที่อบอุ่น

เวลาแห่ง การรอคอย ที่อบอุ่น
อ่อนละมุล อบอุ่น แทรกความหวาน
รอยยิ้มใส ในมิตรรัก ดูเบิกบาน
ส่งประสาน แรงใจ มาใกล้ชิด

จากนับดาว ราตรี ที่สดสวย
แทรกไปด้วย ร้อยฝัน ประทับจิต
สู่อรุโณทัย แสงฉาย ยามใกล้ชิด
ถึงมิ่งมิตร คนดี ที่อยู่ไกล

จากเรื่องราว ราตรี ที่อบอุ่น
ฝันถึงวัน ฟ้ารุ่ง ของวันใหม่
เพื่อได้ก้าว สู่เส้นทาง อันอำไพ
หวังคงได้ พบเห็น แต่สิ่งงาม

สู่อรุณ ฉายแสง เบิกบานยิ่ง
ดูทุกสิ่ง เบ่งบาน สุขใจเหลือ
ปัญหาใด แก้ได้ บรรเทาเจือ
ด้วยเอื้อเฟื้อ ปลดปลง และอภัย

เขียนเมื่อ 18-07-2009 | 07:52:01 | ไดอารี่ที่ 35


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com