Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

หยดหมึกแห่งความหลัง >> ไร้ชื่อเรื่อง

หยดหมึกแห่งความหลัง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

ไร้ชื่อเรื่อง

ณ วันนี้ข้าพเจ้าทราบแล้วซึ่งเหตุที่พระพุทธองค์ทรงเคยคิดที่จะไม่โปรดสั่งสอนสพรรสัตว์ เป็นด้วยเหตุที่ ชาวโลกเป็นผู้ยึดติดเป็นการยากหากจะสั่งสอนสิ่งใดไป
เพราะชนเหล่านั้นย่อมไม่ฟังแล้วยังเย้ยหยัน หากเป็นถึงเพียงนี้บาปหนักคงเกิดแก่ชนเหล่านั้น พระองคืตรึกตรองแล้วทราบดีจึงจะมิออกโปรดสัตว์ทั้งปวง

เช่นเดียวกันหากข้าพเจ้าทำสิ่งใดไปในตอนนี้ชนเหล่านั้นย่อมเย้ยหยันข้าพเจ้าแม้จักไม่เกิดบาปอันใดแต่มันก็มิได้เกิดประโยชน์ขึ้นถึงข้าพเจ้าจะรู้แล้วในธรรมแต่ก็มิอาจพูดได้ว่าข้าพเจ้ารู้

เขียนเมื่อ 08-11-2009 | 19:15:31 | ไดอารี่ที่ : 10


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com