Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

คมบาง >> คุณค่า (ฆ่า) ประชาธิปไตย

คมบาง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53

คุณค่า (ฆ่า) ประชาธิปไตย

จะสูญเสียอีกเท่าไร
หัวเรือใหญ่จะหักเลี้ยว
เดินหน้าไปทางเดียว
โบกธงเสี้ยว ให้หลีกทาง


ชีวิตแลกชีวิต
พลีอุทิศอีกกี่ร่าง
วิญญาณแค่หมอกจาง
ชนชั้นล่างต้องตายไป


การเมืองไทยก็เท่านี้
ไม่เคยมีบทเรียนใหม่
ประวัติศาสตร์ไม่สอนใคร
ชั้นปกครองยิ่งใหญ่อยู่เหมือนเดิม


ใครนั่งบนหลังเสือ
ก็ต้องเชื่อว่าฮึกเหิม
ลิ่วล้อช่วยต่อเติม
ทวีเพิ่มความรุนแรง


แค่เปิดทางให้เสือผ่าน
ต้องล้างผลาญด้วยลำแสง
อาวุธสาดสำแดง
กลางฟ้าแจ้งแดงเลือดทา


ความชอบธรรมอยู่ที่ไหน
ใช่คนไทยหรือเปล่าหนา
มองเห็นเป็นผักปลา
คุณค่า (ฆ่า) ประชาธิปไตย

เขียนเมื่อ 08-10-2008 | 08:33:11 | ไดอารี่ที่ : 16


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com