Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

คมบาง >> ค่าแห่งตน

คมบาง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53

ค่าแห่งตน

ตะเกียกตะกายไปใย...ให้เหนื่อยหนัก
ขอแค่พักสักครู่...ดูข้างหน้า
ทำหน้าที่วันนี้...ที่มีมา
พร้อมรักษามาตรฐาน...งานของตน

เอาไม้ซีกงัดไม้ซุง...ยุ่งตายห่า
อาจนำพาให้หัก...มักไร้ผล
ปล่อยให้กรรมทวงถาม...ตามผจญ
ใครหนีพ้นกฎแห่งกรรม...ที่ทำมา

............กรรมดี....มีให้เลือก
กระเทาะเปลือกกิเลส...เศษตัณหา
ไม่อยากได้ไม่อยากมี....อยากนำพา
ก็เพิ่มค่าแห่งตน...คนนิยม

มาตรฐานแห่งคน...ใช่ฐานะ
รู้กาลเทศะ...รู้จักข่ม
เพียงอย่าให้กิเลส...เศษอาจม
มาทับถมบังตา...ค่าแห่งตน

เขียนเมื่อ 04-04-2009 | 13:43:12 | ไดอารี่ที่ : 49


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com