Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

ปาริชาต >> ดอกปาริชาติ

ปาริชาต

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

ดอกปาริชาติ

"ปาริชาต" มีพระยาไม้ ปาริชาต ประจำเชิงเมรุมาศมไหสวรรย์สูงร้อยโยชน์มิ่งไม้ในหิมวันต์ ทรงสุคันธ์ทิพรสขจายขจรกลิ่นบุปผาฟุ้งฟ้าไปร้อยโยชน์ อบเอารสสาโรชเกสรทั่วสถานวิมานเทวนิกร เบิกบัญชรพิศงามเมื่อยามบานเพื่อองค์วาสวรินทร์เทวราช ประเวศน์อาสน์ร่มไม้มณฑลสถานประยูรหมู่สุรเทพเยาวมาลย์ สำราญรมย์ชมช่อมณีผกา”(เรื่องสมบัติอมรินทร์ คำกลอนของ พระยาพระคลัง (หน)ปาริชาต (ทองหลาง) มีด้วยกันหลายพันธุ์ เช่น ทองหลางใบมน ทองหลางใบมนด่าง ทองหลางดอกแดง ทองหลางดอกขาว ฯลฯ ทองหลางเป็นต้นไม้พุ่มใหญ่ทรงกว้าง ใบคล้ายใบสามเหลี่ยม ก้านหนึ่งมีสามใบ จัดอยู่ในประเภทใบรวม ดอกมีสีตามพันธุ์ เวลาออกดอกใบจะร่วงหมด ออกดอกในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ การขยายพันธุ์ใช้กิ่งตอน ปักชำ และใช้เมล็ด

เขียนเมื่อ 27-08-2009 | 18:10:38 | ไดอารี่ที่ : 2


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com