วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

คนจร >> เงาทิพย์ยะยับจับฝัน

คนจร..

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154

เงาทิพย์ยะยับจับฝัน

เงาจันทร์เย็นจิตนิมิตหมาย
เงาอดีตรุ้งฝันพรรณราย
เงาหาย...รู้พลัน

วิทยาศาสตร์ได้สอนปรัชญา ที่ใดมี“ผล” จะสาวไปหา“เหตุ” จนได้ เมื่อรู้ “ทุกข์” ศาสนาให้หาเหตุแห่งทุกข์ ไม่ต้องการให้มีทุกข์ ต้องดับที่เหตุ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ผสมผสานให้ข้อพิสูจน์แก่กัน หากมองตนและสรรพสิ่งรอบตนว่า เป็นแค่ “กลุ่มก้อนแห่งเหตุการณ์” ตามทฤษฎีคลอนตัม ทางฟิสิกส์ โลกมนุษย์เป็นแค่ “สนามพลังงาน” เป็นธุลีของธาตุ เป็นอนุภาค มารวมกัน หากแยกสลายย่อยลง จำนวนที่ได้คงไม่เกินสองลิตรเท่านั้น นี่เอง พระพุทธศาสนา จึงย้ำคำว่า “ว่าง” ไม่มีอะไรในโลกมีคุณค่าพอจะทำให้สุข-ทุกข์ ภาพ...เหตุการณ์ ที่อุบัติเป็นแค่ มายา! โลก...เป็นมายา สังขารและสรรพสิ่ง เป็นมายา พลังแห่งวิญญาณต่างหาก ยิ่งใหญ่ให้จิตเป็นใหญ่ ให้ใจเป็นประธาน

มนุษย์เชื่อทุกเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์บอก แต่มนุษย์ไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้า ทั้งๆ ที่ท่านรับสั่งทิ้งไว้แล้วว่า อย่าเชื่อโดยไม่พิสูจน์ มนุษย์ไม่พิสูจน์แล้วก็ไม่เชื่อ

เราชอบอ่านหนังสือ ชอบอ่านมาตั้งแต่เล็กๆ แล้ว
พอมองย้อนกลับไปดู หนังสือที่เราอ่านส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง
การสอนตัวเอง การใช้ชีวิตในทางที่ควรจะต้องเป็น เราเลยมีแบบแผนของชีวิตมาตั้งแต่เล็กๆ
บทความในหนังสือหลายๆ เล่มที่เคยอ่านมันสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมอง เปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เลยนะ
เราจึงไม่ละเลยที่แอบจดและเก็บบันทึกบทความเหล่านั้นเอาไว้
เพื่อเตือนสติ ในเวลาที่สติเราพลั้งเผลอ

อย่างบทความข้างต้นก็แอบจดมาเหมือนกัน เป็นของทมยันตี นักเขียนนวนิยายที่มีชื่อเสียงมากๆ
ในวงการนวนิยายก็คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อนี้
หนังสือของทมยันตีส่วนใหญ่อ่านแล้ว อึม! นั่นล่ะชีวิต
ทมยันตีจึงเป็นผู้หนึ่งที่เรานับถือและเป็นเหมือนครูของเราที่สอนการใช้ชีวิตให้แม้เพียงผ่านปลายปากกาก็ตาม
และในไดอารี่แห่งนี้ ก็จะมีหลายๆ บทความที่ดีๆ ของทมยันตีมาลงเอาไว้
เพื่อให้ผู้ผ่านไปผ่านมาได้อ่านและเผื่อจะมีซักบางบทความที่เข้าไปกระทบใจ
จนอาจกลายเป็นจุดหักเหของชีวิต เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนความคิด
หันมาให้ความสำคัญกับ "ความจริง" ของชีวิตอย่างจริงๆ จังๆ ไปเลยก็ได้
หวังไว้เป็นอย่างนั้น..!

!.....!.....!.....!.....!.....!.....!
เขียนเมื่อ 30-08-09

เขียนเมื่อ 04-03-2011 | 21:10:25 | ไดอารี่ที่ : 2

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-