วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

คนจร >> วาง

คนจร..

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154

วาง

สุดยอดแห่งธรรมะคือความว่าง ว่างแล้วความรู้สึกทั้งหมดจะบังเกิด
ใช่…ธรรมะทั้งหมดพร่ำสอนมากมาย หากธรรมะทุกข้อสรุปเหมือนกันคือ
สอนให้รู้จักกิเลส ตัณหา รู้แล้วต้องวาง วางแล้วจะ  "ว่าง"
นั่นแหละ คือเข้าสู่กระแสนิพพาน
นิพพาน…มาจาก นิร-คือปราศจาก วาณ-คือลูกศร
นิรวาณ-คือ ไม่มีลูกศรแห่งกิเลศเสียดแทงใจ ย่อมหมดทุกข์ทั้งสิ้นทั้งปวง

ทุกข์ที่สุดของมนุษย์ คือการพลัดพราก แต่เคยมีมนุษย์คนใดบ้าง ที่ไม่เคยพลัดพราก “ทุกข์”  อันเป็นสิ่งที่ทนได้ยาก จะแปรเปลี่ยนเป็น  “สิ่งทนได้”  เมื่อรู้เหตุแห่งทุกข์ ต่อเมื่อ “รู้”  ถึงมรรคาแห่งการดับทุกข์ และเดินไปตามมรรคานั้น จักรู้จักคำว่า  “วาง”  เมื่อใดวาง ฤาจะหนักด้วยทุกข์ต่อไป ไม่รู้จักทุกข์ ไยรู้จักคำว่า  “พ้นทุกข์”
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค คืออริยสัจ ผู้จะเป็นอริยบุคคลต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่มีใครยัดเยียดความเป็น “อริยะ”  ให้ใครได้ ไม่มีใครหยิบทุกข์จากหัวใจใครทิ้งให้ได้ ทั้งหมดต้อง “วาง”  จากจิตตน!

คนที่รัก กำลังย่างมาบนมรรคาแห่งการพลัดพราก แม้ห่วงใย ก็ต้องปล่อยวาง แม้จะยังเนื่องด้วยรัก ทำให้ทุกคนผูกพันติดต่อกันมาดุจลูกโซ่ ทว่าเส้นทางที่พากันไปถูกทางแล้ว  “ภาระ”  ในโลกมนุษย์  “จบ”  แล้ว คนวางสิ่งแบกหาม คนปลดการร้อยรัด ย่อมเดินทาง  “ตัวเบา”  การอยู่ในโลกมายา มิใช่สิ่งสำคัญ  “การกลับ”  ต่างหากสำคัญ จะมาจากที่มืดฤาสว่าง ไม่เทียบเท่าการกลับไปสู่ความสว่าง!

?...?...?...?...?...?...?

เขียนเมื่อ 30-08-2009 | 17:45:34 | ไดอารี่ที่ : 3

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-