Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

คนจร >> เพราะมัวแต่คิดๆ

คนจร..

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154

เพราะมัวแต่คิดๆ

เกิดมาเป็นปุถุชน
เวลาตาย..ตายอย่างปุถุชน
เรียกว่า..
มามืด --> ไปมืด

เกิดมาเป็นปุถุชน
เวลาตาย..ตายอย่างอริยะ
เรียกว่า..
มามืด --> ไปสว่าง

ปุถุชน! เมื่อเกิดมาแล้ว
เราเลือกได้ ว่าจะไปแบบไหน
จะมืดหรือสว่าง
เป็นภูมิเดียวที่มีสิทธิเลือกได้มากที่สุด
เป็นภูมิเดียวที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงวิถีตน วิถีแห่งกรรม
จะดำรงตนแบบไหน จะดำรงกรรมหรือจะตัดกรรม
ปุถุชนอย่างเราๆ เลือกได้และทำได้

พระ ไม่ใช่แค่ห่มผ้ากาสาวพัสต์
พระ ไม่ใช่แค่ท่องบ่นสาธยายมนตราเก่ง
พระ ไม่ใช่แค่ทำพิธีกรรมแสดงอภินิหารได้

พระ คือ 'จิต'
จิต มีอยู่ในตัวเราทุกคน
จิตที่เป็นพระ คือ..
จิตที่ใส สว่าง บริสุทธิ์ ได้รับการฝึกฝน
หลุดพ้นจากกิเลสและตัณหา
ทั้งอย่างหยาบ -- ปานกลาง -- ละเอียด
ทุกคนทำได้.. ถ้าจะฝึก

ปุถุชน ไม่ต้องโกนหัว เป็นพระได้
ปุถุชน ไม่ต้องเข้าวัด เป็นพระได้
ปุถุชน ไม่ต้องท่องอ่านพระไตรปิฎกทุกบททุกตอนทุกวรรค เป็นพระได้

ธรรมะ คือ ธรรมชาติ ..เข้าใจธรรมชาติ จะเข้าใจธรรมะ
ธรรมะไม่ร้อน มีแต่เย็น จับได้ แตะได้ ต้องได้ ไม่ทำให้คลื่นเหียนวิงเวียน
ธรรมะ ไม่ใช่ของต้องห้ามที่มีไว้สำหรับพระภิกษุเท่านั้น แต่เป็นของคนทุกคน

ไม่ยากที่จะทำ!
แต่ยากเพราะมัวแต่คิด.. และไม่เคยที่จะลงมือทำ
...ต่างหากล่ะ


*...*...*...*...*...*...*

เขียนเมื่อ 23-02-2010 | 14:45:41 | ไดอารี่ที่ 8


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com