Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

คนจร >> แทนคุณ

คนจร..

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154

แทนคุณ

พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างชัดเจน...
ชนิดที่เรียกว่าไม่มีวิธีตอบแทนบุญคุณบิดามารดาวิธีใดประเสริฐได้เทียมนี้อีกแล้ว

 พระองค์ทรงตรัสว่า...
แม้บุตรจะพึงวางบิดามารดาไว้บนบ่าทั้งสอง
ปฏิบัติดูแลด้วยการอบกลิ่น การนวด อาบน้ำ บีบนวดอวัยวะต่าง ๆ แก่ท่าน
และ..
กระทั่งให้ท่านถ่ายอุจจาระอยู่บนบ่านั้นจนเสร็จ
แม้บุตรจะมีอายุยาวนานถึง ๑๐๐ ปี และปรนนิบัติท่านเช่นนี้ไปชั่วชีวิต

- - ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าตอบแทนพระคุณของท่านได้หมดสิ้นเลย - -

การที่จะทดแทนคุณของบิดามารดาให้ได้หมดสิ้นนั้น คือ..

หากท่านยังไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา...
...ก็ชักชวนให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธานั้นให้ได้

หากท่านยังไม่ตั้งมั่นในการให้ทาน...
...ก็ชักนำให้ท่านตั้งมั่นในการบริจาคทานและให้จนเป็นนิสัย

หากท่านยังไม่ตั้งมั่นในศีล...
...ก็โน้มน้าวและชักชวนท่านให้ฝึกถือศีลเป็นปกตินิสัย
และ..
หากท่านยังไม่รู้จักการเจริญภาวนา...
...ก็ชักชวนให้ท่านได้หันมาฝึกเจริญภาวนาอย่างถูกทาง

 นั่นแหละครับ!..
...จึงจะเรียกว่าทดแทนคุณบิดามารดาได้หมดสิ้น
......เพราะเท่ากับเป็นการให้
........."ที่พึ่งที่แท้จริง" กับท่าน
......ในท่ามกลางสังสารวัฏอันยาวไกล
...และกระทั่งอาจพาท่านไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้า

อาจดูเป็นเรื่องยากที่จะชักชวนท่านให้หันมาสนใจธรรมะ - มาปฏิบัติธรรม
และสิ่งสำคัญกว่านั้นคือ!...

เราจะชักชวนท่านให้ปฏิบัติธรรมได้อย่างไรกัน?...
...ก็ในเมื่อเรายังไม่รู้จักและไม่เคยที่จะปฏิบัติ
......"ธรรมะ"
เลย!


*...*...*...*...*...*...*

เขียนเมื่อ 26-02-2010 | 19:18:17 | ไดอารี่ที่ 9


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com