Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

คนจร >> สร้างความเย็น

คนจร..

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154

สร้างความเย็น

ถ้าคนหนึ่งคนเข้าใจธรรมะได้
  อาจไม่ต้องลึกซึ้งมาก
    ถึงขนาดตัดกิเลสได้หมด
      เทียบชั้นถึงพระอริยะเจ้าท่าน

เอาเพียงแค่..
  ที่เคยทุกข์มากๆ ก็ทุกข์น้อยลง
    ที่เคยเศร้าหนักๆ ก็เศร้าน้อยลง
      ที่เคยโมโหร้ายๆ ก็โมโหน้อยลง
        อะไรที่ดูแย่ๆ ในชีวิต ก็ดูเหมือนจะดีขึ้น และดีขึ้นตามลำดับ

สมมติว่า..
มีใครคนหนึ่งมีลักษณะแบบนี้
นั่นเท่ากับ ชีวิตเขาได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งความสุขแล้ว
เมื่อชีวิตเขามีความสุข
คนรอบข้างก็ย่อมได้รับผลกระทบแห่งความสุขนั้นอย่างแน่นอน

ด้วยหลักของธรรมชาติที่ว่า..
อะไรที่เย็นๆ สามารถดับความร้อนได้เสมอๆ

ดังเช่น..
เมื่อคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเริ่มมีลักษณะที่เย็น สงบ
คนอื่นๆ ในครอบครัว ก็ย่อมซึมซับความเย็นและสงบนั้น
การส่งผ่านความเย็นก็จะไหลผ่านครอบคลุมไปทั้งครอบครัว
และจะเริ่มมีการทำอะไรที่เหมือนๆ กันตามมา

คือ...
ไม่ใช่แค่อาศัยความเย็นจากใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
แต่เจ้าตัวก็จะเริ่มสร้างความเย็นให้เกิดขึ้นเองเช่นกัน
เมื่อคนในครอบครัวรู้จักความเย็น และเริ่มสร้างความเย็นแล้ว
ในขณะที่ไปอยู่ ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง
เขาก็ย่อมกระจายความเย็น สงบ ไปยังบริเวณรอบๆ ด้วยเช่นกัน
จาก 1 ไป 2 ไป 3...

หรือ..
จากคนหนึ่งคน --> กระจายไปยังครอบครัวของตน
จากหนึ่งครอบครัว --> กระจายไปยังคนในที่ทำงาน
จากคนในที่ทำงาน --> กระจายไปยังสังคมที่ใหญ่ขึ้น

จะดีแค่ไหน ถ้าเรามองไปก็เจอแต่สภาพแวดล้อมที่เย็นๆ สงบๆ
ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ไม่มีเรื่องให้ทุกข์ระทม...

เป็นไปได้ ถ้าเราจะช่วยกันสร้าง - เริ่มกันทำ

- ... - ... - ... - ... - ... -

เขียนเมื่อ 10-05-2010 | 10:53:47 | ไดอารี่ที่ 30


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com