Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

จอมยุทธ์วายุ >> ธรรมะคือการปฏิบัติให้จิตพบสัจธรรม ไม่ใช้ธรรมะเพื่อการคิดหาเหตุผลให้สิ่งปรุงแต่งพบสัจธรรม

จอมยุทธ์วายุ

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

ธรรมะคือการปฏิบัติให้จิตพบสัจธรรม

 ไม่ใช้ธรรมะเพื่อการคิดหาเหตุผลให้สิ่งปรุงแต่งพบสัจธรรม

แม้ว่า พระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนา ผ่านมา 2500 กว่าปี
ก็ ย่อม มีผิดเพี้ยนไปเป็น ของธรรมดา แต่ในเนื้อหาแก่นธรรม ยังมีอยู่ อยู่ครบถ้วน
ก็ยังถือ ว่าการ บันทึกรักษา คำสอนของพระพุทธเจ้า ยังบันทึก และเก็บรักษาไว้ได้ดี
โดยไม่ต้องบันทึกลง คอมพิวเตอร์ เพราะ คอมพิวเตอร์ และ CD , VCD เกิดขึ้นภายหลัง
แม้จะบันทึกลงใบลาน และ การท่องจำ ก็ยังสามารถถ่ายทอด ได้ยาวนาน มา2500 กว่าปี
โดยไม่มีการเสื่อม ศรัทธา แม้แต่น้อย
เทียบกันศาสนาอื่น ศาสนา พุทธ เป็น ศาสนา ที่มีอายุและคนศรัทธายาวนาน ที่สุดศาสนาหนึ่ง
เกิดก่อน ศาสนา คริตส์ 500 กว่า ปี แต่ยัง มีคน นับถือ มาก กว่า 400 ล้านคน และยาวนานที่สุด
แม้จะผ่านมา 2500 กว่าปี คำสอนของพระพุทธเจ้า ยังทันสมัย ใช้ได้กับ ทุกยุกต์ ทุก สมัย
ทำไม ข้าน้อย...ถึง กล่าวเช่นนั้น
เพราะพระไตรปิฎก 84000 ธรรมขันธ์ ก็ เอามาจาก จิต จากใจ ของ คนนี้เอง
กิเลส ความทะยานยากของจิตใจ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา อัตตา ความอวดว่าเป็นตัวเป็นตน
ความหลง อวิชชา ผ่านมากี่ยุค กี่สมัย ก็ยังเหมือนเดิม
แม้ว่า ผ่านมา 2500 กว่าปี ก็ยังไม่เคยว่างเว้น จาก ผู้ปฎิบัติ ดี ปฎิบัติชอบ
และยังไม่เคย ว่างเว้น จาก พระอริยะเจ้า พระอรหันต์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญ ของชาวโลก

พระพุทธเจ้าบอกว่า "ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา"
" ไม่ว่าคำสอนของศาสนาใด ๆ ก็ตาม...อย่าเชื่อเพราะเขาบอกให้เชื่อ
แต่จงเชื่อเมื่อได้ปฏิบัติแล้ว...พิสูจน์แล้ว...เป็นจริงดั่งคำสอน"

"ปฏิบัติ แล้ว ค่อยถาม จะเข้าใจสิ่งที่อยากรู้ได้ง่าย และชัดเจนขึ้น
และเข้าใจ สิ่งที่ซับซ้อนกว่าที่อยากรู้ได้ เพราะเคยปฎิบัติแล้ว"

"ถามแล้ว ค่อยปฏิบัติ ถึงปฎิบัติมาถูกทาง ก็ยัง งงๆ
และก็ไม่มีโอกาสจะเข้าใจสิ่งที่ซับซ้อนมากกว่า ที่เป็นขั้นตอนที่สูงขึ้น"

เปรียบดั่งเราเรียนหนังสือ
ยกตัวอย่าง นาย ก. เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษา
แต่ไม่เคยเข้าเรียน วิชา คณิตศาสตร์เลย โดดเรียนประจำ
ไม่เคยได้เรียน บวก ลบ คูณ หาร มาก่อน อาศัยถามจากเพื่อนเอา
จนจบชั้น ประถมศึกษา โดยนาย ก. รู้จักบวกเลขได้อย่างเดียว
วันหนึ่งผ่านไป นาย ก. อายุ 18 ไปเดินเที่ยวตลาดกับเพื่อน
พบหนังสือเล่มหนึ่งจึงหยีบมาอ่าน
1+1 = 2
1+2 = 3 นาย ก. จำวิธีการบวกเลขได้อย่างเดียว ก็เอา นิ้วมื้อขึ้นมานับ 1+1 = 2 , 1+2 = 3
ก็ได้คำตอบ ที่ถูกต้อง นาย ก. ก็ดีใจ
แต่มีอีกหลายบรรทัดในหนังสือ ที่ นาย ก. ไม่เข้าใจ เกือบทั้งเล่ม
เช่น 1 * 1 = 1 , 1 * 2 = 2 , 2? = 4 , 2 R =? ,1-1 = 0 , 2 - 1 = 1
นาย ก. จำวิธีการบวกเลขได้อย่างเดียว ก็เอา นิ้วมื้อขึ้นมานับ 1 * 1 = 2 , 1 * 2 = 3
,1-1 = 2 , 2 - 1 = 3 นาย ก. นับอย่างไร ก็ไม่เข้าใจความหมาย ของ * และ - เพราะนาย ก.บวกเลขเป็นอย่างเดียว
ทำแบบ หลงๆ และ ผิดๆ เรื่อยมา..ก็ไม่เข้าใจ ...จนกว่า นาย ก. จะเข้าใจ ความหมาย ของ * และ - เสียก่อน จึงจะทำ ได้ถูกต้อง

ฉันใดก็ฉันนั้น
การ ฆ่า สัตว์ กับ การกินเนื้อสัตว์ ก็เหมือน กับ การ +เลข กับ การคูณ และ การ - เลข นี้แล
ท่าน ต้องเข้า ความหมาย ของการ ฆ่าสัตว์ ว่ามี นัย ต่อการปฏิบัติธรรม อริยสัจ4 ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างไร
ท่าน ต้องเข้า ความหมาย ของการกินเนื้อสัตว์ ว่ามี นัย ต่อการปฏิบัติธรรม อริยสัจ4 ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างไร
ท่านจึง จะเข้าใจคำตอบ ว่าทำไม พระองค์สอนให้ห้ามฆ่าสัตว์ แต่พระองค์ยังกินเนื้อ
ไม่มีใครให้คำตอบท่านได้หรอก เพราะ ท่านยัง บวกเลขได้อย่างเดียว
ท่านปฎิบัติไปเถิด แล้วท่าน จะได้คำตอบ ด้วยตัวท่านเอง แล้วท่านจะไม่อยากถามใคร
"ธรรมะคือการปฏิบัติให้จิตพบสัจธรรม
ไม่ใช้ธรรมะเพื่อการคิดหาเหตุผลให้สิ่งปรุงแต่งพบสัจธรรม"


เขียนเมื่อ 26-12-2009 | 09:34:27 | ไดอารี่ที่ : 15
จอมยุทธ์วายุ : vayu999@hotmail.com


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com