Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา


มินิไดอารี่

อีกหนึ่งรูปแบบของการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแนวทาง และวัตถุประสงค์เดิมของบ้านจอมยุทธ คือส่งเสริมการอ่าน และการเขียน แด่เหล่าบรรดานักเขียนที่ต้องการรวมรวบผลงานไว้ในมุมส่วนตัว ในแบบฉบับของตัวเอง

จอมยุทธ์วายุ >> ทาน ศีล ภาวนา ปัญญา...คือแนวทางเดินสู่...สัจธรรม

จอมยุทธ์วายุ

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

ทาน ศีล ภาวนา ปัญญา...คือแนวทางเดินสู่...

สัจธรรม

ทาน ศีล ภาวนา อย่างไหนได้บุญมากกว่ากัน
ตามตำรา ก็ว่า ภาวนา ได้บุญมากกว่าศีล..และการให้ทาน
แต่ ข้าน้อย ว่า....
ทาน ก็ เปรียบเหมือน เสา คานฐานราก เสาเข็ม ของบ้าน
ภาวนา ก็ เปรียบเหมือน พื้นบ้าน ฝาพนัง จั่ว คาน จันทัน ของบ้าน
ศีล ก็ เปรียบเหมือน หลังคา และ รั้ว ของบ้าน
ทั้งหมด คือ ส่วนประกอบ ของบ้าน ถ้าขาดส่วนใด ส่วนหนึ่งไป
ก็เป็น บ้านไม่สมบรูณ์
สมมุติ ว่า สร้าง บ้าน มีเสาบ้าน มีพื้นบ้าน มีหลังคา แต่ยังไม่ได้ ทำฝาพนังบ้าน
และยังไม่ได้ทำรั้วบ้าน ก็เรียกว่า บ้านเหมือนกัน แต่ ยังไม่สมบรูณ์

บุญ ก็เหมือนกัน ถ้าให้ทาน อย่างเดียว ก็เรียกว่า ทำบุญ และได้บุญ เหมือนกัน
แต่ถ้า ทำ ทาน รักษาศีล และ ภาวนา จึงจะเป็น บุญที่สมบรูณ์
หาได้มี สิ่งใด สิ่งหนึ่ง สำคัญกว่ากันไม่...แต่ทุกอย่างเป็นประโยชน์เนื่องๆ กันอยู่...
จึงจะถึงจุดหมายสูงสุด...คือ บรรลุธรรม..


เขียนเมื่อ 29-08-2009 | 09:24:58 | ไดอารี่ที่ : 16
จอมยุทธ์วายุ : vayu999@hotmail.com


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com