ประชาธิปไตยในกะลา

"สมองเป็นของมีคม ไม่ฝึกไม่ฝนไม่ถูไถ นานวันไปจะทู่ทึ่ม"

     เพราะการอ่านจึงได้ก่อเกิดกระบวนการขบคิดและจิตนาการ ต่อยอดแตกกิ่งก้านสาขาไปสู่การเรียนรู้และจัดระบบความคิดโดยไม่รู้ตัว ที่เรียกว่าสติปัญญา หากปราศจากเสียซึ่งการอ่าน อย่างมากก็แค่เชื่อๆตามเขาไป จนออกลูกเป็นลิง...

     ร่างกายต้องการสารอาหาร สมองก็ด้วย การอ่านที่หลากหลายถือว่าได้ครบทุกหมวดหมู่ กินทุกวัน อ่านทุกวัน สักนิดสักหน่อยก็ยังดี ด้วยเหตุผลเดียวกัน...

จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ
: กล่าวไว้ก่อนตาย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย