Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ


มหากาพย์แห่งการแลกเปลี่ยนมุมมองและนำเสนอแนวคิด การยอมจำนนให้กับโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อสร้างสักตำนาน

« ตำนานจอมยุทธฯ

ทำเนียบจอมยุทธ

เณรขวาน

***ไม่ค่อยมีปัญหากับใคร
รักไม่ยุ่งมุ่งแต่สาระความรู้
ขนมาเต็มย่าม ยกให้ท่านองค์หนึ่ง

0314 - เก็บตก โดย เณรขวาน - วันพุธ ที่ 19 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 14 : 29 ]
0373 - ผลกระทบของโพลล์ต่อการเลือกตั้ง โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 27 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 12 : 27 ]
0374 - ค่าปรับในการกระทำผิดกฎหมายจราจร ตอนที่1 โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 27 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 12 : 30 ]
0426 - ทานสุดท้าย โดย เณรขวาน - วันศุกร์ ที่ 4 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 44 ]
0429 - นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํความรัก (อื่น) เสมอด้วยตนไม่มี โดย เณรขวาน - วันศุกร์ ที่ 4 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 16 : 10 ]
0430 - ลาไปไกล โดย เณรขวาน - วันศุกร์ ที่ 4 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 16 : 25 ]
0449 - ประวัติเมืองชุมพร โดย เณรขวาน - วันจันทร์ ที่ 7 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 23 ]
0450 - ลักษณะมหาบุรุษ 80 ประการ โดย เณรขวาน - วันจันทร์ ที่ 7 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 30 ]
0451 - อาณาจักรของพวกอินคา (Incas) โดย เณรขวาน - วันจันทร์ ที่ 7 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 13 : 1 ]
0452 - ลักษณะบุรุษโทษ 18 ประการ โดย เณรขวาน - วันจันทร์ ที่ 7 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 13 : 6 ]
0474 - เมืองพิษรณุโลก โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 10 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 13 : 56 ]
0475 - เอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 10 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 14 : 2 ]
0524 - เชิญร่วมงานวันแห่งความรักของชาวพุทธ โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 17 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 10 ]
0542 - วันนี้ทำอะไร โดย เณรขวาน - วันศุกร์ ที่ 18 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 14 : 54 ]
0543 - วันนี้ทำอะไร โดย เณรขวาน - วันศุกร์ ที่ 18 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 14 : 54 ]
0590 - อยกให้อ่านแล้วใครความเห็น โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 5 ]
0591 - วิถีเสรีของชาวไทย (ภาคแรก) โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 7 ]
0592 - นกเอี้ยงกับเหี้ย โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 10 ]
0593 - การแบ่งพื้นที่ โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 11 ]
0594 - สุสานลับแห่งซีเรีย โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 24 ]
0595 - ตำนานมังกรทั่วโลก โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 31 ]
0596 - สุสานเรือนาซีใต้สมุทร โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 35 ]
0597 - ถึงอาเม่ย โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 38 ]
0598 - ไกรทอง2005 โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 44 ]
0599 - ถึงนางมารน้อย โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 58 ]
0600 - ถึงจอมยุทธ์หลงทาง โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 13 : 6 ]
0601 - ถึงนางมารน้อย โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 13 : 11 ]
0612 - ปริศนายาวี โดย เณรขวาน - วันศุกร์ ที่ 25 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 13 : 0 ]
0613 - คืนสู่สามัญ โดย เณรขวาน - วันศุกร์ ที่ 25 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 13 : 5 ]
0614 - อย่าให้ใครถือถังน้ำมันเข้ามา โดย เณรขวาน - วันศุกร์ ที่ 25 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 13 : 9 ]
0615 - ฟางเส้นสุดท้าย โดย เณรขวาน - วันศุกร์ ที่ 25 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 13 : 11 ]
0655 - ใต้ร่มเย็น โดย เณรขวาน - วันจันทร์ ที่ 28 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 13 : 20 ]
0660 - ขอความช่วยเหลือ(ด่วน) โดย เณรขวาน - วันอังคาร ที่ 1 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 11 : 3 ]
0667 - เรือลอยนำได้ไง โดย เณรขวาน - วันอังคาร ที่ 1 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 15 : 5 ]
0668 - ของใหม่ โดย เณรขวาน - วันอังคาร ที่ 1 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 15 : 9 ]
0694 - วันนี้ร้อนจังเลย โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 3 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 15 : 20 ]
1091 - เรามาแล้ว โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 28 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 15 : 45 ]
1107 - ท่านแพ้มันไหม โดย เณรขวาน - วันเสาร์ ที่ 30 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 22 : 55 ]
1110 - ยักษ์ โดย เณรขวาน - วันอาทิตย์ ที่ 1 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 16 : 1 ]
1121 - ถึงท่านนักรัก โดย เณรขวาน - วันจันทร์ ที่ 2 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 23 : 21 ]
1122 - ยักษ์มาแล้ว โดย เณรขวาน - วันจันทร์ ที่ 2 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 23 : 28 ]
1123 - ถึงคน........ โดย เณรขวาน - วันจันทร์ ที่ 2 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 23 : 41 ]
1129 - ห้ามอ่านนะ โดย เณรขวาน - วันอังคาร ที่ 3 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 23 : 10 ]
1145 - ได้แล้ว โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 5 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 3 : 56 ]
1154 - ไม่ใช่ใคร(ระหว่างเรา โดย เณรขวาน - วันพฤหัสบดี ที่ 5 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 23 : 9 ]
1162 - ประชาชนได้อะไร โดย เณรขวาน - วันเสาร์ ที่ 7 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 21 : 44 ]
1163 - นักศึกษาไทยยุคฟาสต์ฟู้ด โดย เณรขวาน - วันอาทิตย์ ที่ 8 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 54 ]
1172 - แล้วหลวงตาจะดีใจไหม โดย เณรขวาน - วันจันทร์ ที่ 9 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 14 : 8 ]
1235 - เจอใครมั่ง โดย เณรขวาน - วันอังคาร ที่ 17 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 16 : 57 ]
0218 - ไปสัมมนาจิตวิทยา(แล้วมาเล่าให้ฟัง) โดย เณรขวาน - วันอังคาร ที่ 15 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 19 : 33 ]
0219 - วันลอยกระทง โดย เณรขวาน - วันอังคาร ที่ 15 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 19 : 41 ]
0279 - การนอนหลับและการฝัน โดย เณรขวาน - วันศุกร์ ที่ 18 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 22 : 14 ]
0280 - โฮโมเซ็กชวลลิทิในมุมมองของจิตวิทยา โดย เณรขวานและเด็กวัด - วันศุกร์ ที่ 18 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 22 : 18 ]
0299 - บ้านจอมยุทธ์และเจ้าบ้านคิดไรเนี่ย โดย เณรขวาน - วันเสาร์ ที่ 19 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 23 : 33 ]
0309 - คิดถึงบ้าน โดย เณรขวานและเด็กวัด - วันอาทิตย์ ที่ 20 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 21 : 0 ]
0933 - ไม่สำคัญ แต่สำคัญ โดย เณรขวาน - จันทร์ ที่ 26 ธ.ค. ปี 2005 [ 21 : 35 ]
0313 - ภรยตามา ปรมา ทุกขา" การมีภรรยา มีทุกข์อย่างยิ่ง โดย เณรขวาน/เด็กวัด - อังคาร ที่ 31 ม.ค. ปี 2006 [ 12 : 31 ]
0314 - คาถาบูชาชู้ โดย เณรขวาน/เด็กวัด - อังคาร ที่ 31 ม.ค. ปี 2006 [ 12 : 33 ]
0319 - เณรขวาน โดย ขออภัยในเรื่องของกระทู้ที่เขียนครับ - อังคาร ที่ 31 ม.ค. ปี 2006 [ 21 : 44 ]
0537 - วันวาเลนไทร์วันแห่งรักจริงหรือรักคาว โดย เณรขวาน - จันทร์ ที่ 13 ก.พ. ปี 2006 [ 22 : 6 ]

ชุมนุมจอมยุทธ แวดวงจอมยุทธ

          ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และบ้านจอมยุทธมิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชมและนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ขอขอบคุณจอมยุทธทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกัน...

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

« ตำนานจอมยุทธฯ


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com