Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ


มหากาพย์แห่งการแลกเปลี่ยนมุมมองและนำเสนอแนวคิด การยอมจำนนให้กับโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อสร้างสักตำนาน

« ตำนานจอมยุทธฯ

ทำเนียบจอมยุทธ

วาสิน ไทยแท้ 

ฉันพยายามวาดวงกลม
ลงบนกระดาษ
ฉันพยายามวาดวงกลม
ลงบนหาดทราย
ฉันพยายามวาดวงกลม
ลงบน จินตนาการ
วงกลมที่ฉันวาดทุกครั้ง
ไม่เคยเท่ากัน

0014 - "ที่นี่ไม่ใช่ บ้านผม" โดย วาสิน ไทยแท้  - วันเสาร์ ที่ 16 ต.ค. ปี 2004 [ เวลา 15 : 59 ]
0015 - "ความคิด" โดย วาสิน ไทยแท้  - วันอาทิตย์ ที่ 17 ต.ค. ปี 2004 [ เวลา 12 : 18 ]
0017 - "จดหมาย เปิดผนึก ฉบับที่ 1" โดย วาสิน ไทยแท้  - วันจันทร์ ที่ 18 ต.ค. ปี 2004 [ เวลา 15 : 24 ]
0020 - "จดหมาย เปิดผนึก ฉบับที่2" โดย วาสิน ไทยแท้  - วันอังคาร ที่ 19 ต.ค. ปี 2004 [ เวลา 11 : 14 ]
0028 - เวป ผมก็ล่มเหมือนกัน โดย วาสิน ไทยแท้ - วันพุธ ที่ 24 พ.ย. ปี 2004 [ เวลา 13 : 51 ]
0062 - "เลือก" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันจันทร์ ที่ 29 พ.ย. ปี 2004 [ เวลา 11 : 27 ]
0072 - "พื้นที่และเวลา" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันอังคาร ที่ 30 พ.ย. ปี 2004 [ เวลา 13 : 44 ]
0085 - "ได้อะไร?กับความไว เสียอะไรกับความช้า" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธ.ค. ปี 2004 [ เวลา 21 : 43 ]
0104 - "คุณ เป็นใคร?" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันจันทร์ ที่ 6 ธ.ค. ปี 2004 [ เวลา 12 : 16 ]
0112 - "วงกลม" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันพุธ ที่ 8 ธ.ค. ปี 2004 [ เวลา 14 : 31 ]
0115 - มีความสุข โดย วาสิน ไทยแท้ - วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธ.ค. ปี 2004 [ เวลา 12 : 12 ]
0121 - "ครู" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันเสาร์ ที่ 11 ธ.ค. ปี 2004 [ เวลา 12 : 42 ]
0243 - "ครับ มารายงานตัว ว่า เปลี่ยนงาน อีกแล้ว" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันพุธ ที่ 5 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 1 ]
0262 - "หวั่นไหว" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันอาทิตย์ ที่ 9 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 27 ]
0366 - คิดถึงเพลง"สรรเสริญพระบารมี" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันพุธ ที่ 26 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 36 ]
0412 - "ให้ หรือ รับ สุขมากกว่า" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันพุธ ที่ 2 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 18 : 28 ]
0433 - การสื่อสาร ไร้พรมแดน โดย วาสิน ไทยแท้ - วันเสาร์ ที่ 5 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 17 : 57 ]
0473 - คำว่า "ต้อง" หรือ "ควรจะ" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันพฤหัสบดี ที่ 10 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 13 : 19 ]
0504 - "คิดไปแล้ว กลัวความคิดตนเอง" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันอังคาร ที่ 15 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 14 : 8 ]
0785 - "ร้อนจัง" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันศุกร์ ที่ 11 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 21 : 20 ]
0839 - "ขอมีค่า เป็นศูนย์" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันเสาร์ ที่ 19 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 11 : 18 ]
0889 - "ช่วยการท่องเที่ยวไทย อีก 1 แรง" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันอาทิตย์ ที่ 27 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 18 : 10 ]
0917 - "เมื่อไม่เคย มีรัก" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันพุธ ที่ 30 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 10 : 40 ]
0948 - "ฟุตบอล" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันเสาร์ ที่ 2 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 11 : 54 ]
0976 - "ขอ กับ ให้ " โดย วาสิน ไทยแท้ - วันพุธ ที่ 6 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 11 : 38 ]
0989 - "ถึง ท่าน กาแคว" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันพฤหัสบดี ที่ 7 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 12 : 22 ]
0994 - "รงค์ วงษ์สวรรค์" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันเสาร์ ที่ 9 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 12 : 7 ]
1050 - หน้าร้อน ลมแรง โดย วาสิน ไทยแท้ - วันพฤหัสบดี ที่ 21 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 11 : 32 ]
1063 - "คำสารภาพ ของแมงป่อง" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันเสาร์ ที่ 23 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 13 : 27 ]
1151 - ปฏิภาน กวี ใน"สามก๊ก" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันพฤหัสบดี ที่ 5 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 15 : 47 ]
1170 - "มาแล้ว ฝน" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันจันทร์ ที่ 9 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 11 : 12 ]
1182 - "ภูกระดึง+อินทร์" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันอังคาร ที่ 10 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 17 : 2 ]
1198 - "ถึง ท่านเฒ่าโล้ว" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันพฤหัสบดี ที่ 12 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 15 : 59 ]
1216 - " ตาราครับ ท่านมาร" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันเสาร์ ที่ 14 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 29 ]
1231 - "เพื่อน" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันอังคาร ที่ 17 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 11 : 53 ]
1292 - "กีย์ เดอร์ โม ปาสซังต์" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันพฤหัสบดี ที่ 26 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 10 : 50 ]
1313 - "พบกันวันจันทร์" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันเสาร์ ที่ 28 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 11 : 54 ]
1381 - "ฟังดนตรีไทย ควบคู่ไป กับ ดนตรี ผลงาน คีทาโร่" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันจันทร์ ที่ 6 มิ.ย. ปี 2005 [ เวลา 14 : 58 ]
1413 - "บนแผ่นดินใหม่" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันเสาร์ ที่ 11 มิ.ย. ปี 2005 [ เวลา 17 : 42 ]
1453 - "ความสับสน ของคนต่อยุค" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิ.ย. ปี 2005 [ เวลา 16 : 4 ]
0015 - "วิมล ศิริไพบูลย์" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันอังคาร ที่ 26 ก.ค. ปี 2005 [ เวลา 19 : 41 ]
0197 - "วันนี้ว่าง" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันจันทร์ ที่ 14 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 20 : 15 ]
0527 - "กำลังใจให้เธอ" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันพุธ ที่ 30 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 20 : 26 ]
0724 - "ที่เห็น และเป็นไป" โดย วาสิน ไทยแท้ - วันอาทิตย์ ที่ 11 ธ.ค. ปี 2005 [ เวลา 20 : 30 ]
0804 - "ว่างอีกวัน" โดย วาสิน ไทยแท้ - ศุกร์ ที่ 16 ธ.ค. ปี 2005 [ 20 : 15 ]
0919 - "อารมณ์นี้อยากร้องเพลง" โดย วาสิน ไทยแท้ - อาทิตย์ ที่ 25 ธ.ค. ปี 2005 [ 20 : 39 ]
0300 - "ใครขี้เหงา ฉันเอาเพื่อนมาฝาก" โดย วาสิน ไทยแท้ - อาทิตย์ ที่ 29 ม.ค. ปี 2006 [ 14 : 16 ]
0452 - "อัตตา หิ อัตตโน นาโถ" โดย วาสิน ไทยแท้ - พฤหัสบดี ที่ 9 ก.พ. ปี 2006 [ 14 : 4 ]
0594 - "สายน้ำหากไหลกลับ" โดย วาสิน ไทยแท้ - ศุกร์ ที่ 17 ก.พ. ปี 2006 [ 9 : 11 ]
0636 - "วันที่ฉันเป็นเด็ก" โดย วาสิน ไทยแท้ - อาทิตย์ ที่ 19 ก.พ. ปี 2006 [ 12 : 24 ]
0680 - "ที่บ้าน ฉันมีแมว เหลืออยู่ 7 ตัว" โดย วาสิน ไทยแท้ - อังคาร ที่ 21 ก.พ. ปี 2006 [ 22 : 10 ]
0756 - "ประชาธิปไตย" โดย วาสิน ไทยแท้ - เสาร์ ที่ 25 ก.พ. ปี 2006 [ 20 : 19 ]
0787 - "ไม่ตามไปดู ที่ ฟิลิปปินส์ หน่อยรึ" โดย วาสิน ไทยแท้ - จันทร์ ที่ 27 ก.พ. ปี 2006 [ 20 : 23 ]
0800 - "ปีนี้ ปีจอ" โดย วาสิน ไทยแท้ - อังคาร ที่ 28 ก.พ. ปี 2006 [ 13 : 10 ]
0824 - "เราคงไม่รู้ว่า" โดย วาสิน ไทยแท้ - พุธ ที่ 1 มี.ค. ปี 2006 [ 9 : 24 ]
0888 - "ผม ชื่นชม ทักษิณ" โดย วาสิน ไทยแท้ - อาทิตย์ ที่ 5 มี.ค. ปี 2006 [ 11 : 32 ]
0947 - "ภาพในอดีต" โดย วาสิน ไทยแท้ - พุธ ที่ 8 มี.ค. ปี 2006 [ 20 : 4 ]
0972 - "ท่านอยากทำอะไร? กับประชาธิปไตย" โดย วาสิน ไทยแท้ - พฤหัสบดี ที่ 9 มี.ค. ปี 2006 [ 20 : 45 ]
0990 - "วันนี้ ท่าน เปิดไฟ หรือยัง? อ้อ ไม่ใช่ ดับไฟ หรือยัง?" โดย วาสิน ไทยแท้ - เสาร์ ที่ 11 มี.ค. ปี 2006 [ 12 : 15 ]
1011 - " ผม คิดถึง พระ ยศกุลบุตร" ผู้ที่ รำพึง รำพันว่า ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ ขัดข้องหนอ โดย วาสิน ไทยแท้ - อาทิตย์ ที่ 12 มี.ค. ปี 2006 [ 18 : 59 ]
1033 - "เก็บ มาฝาก" โดย วาสิน ไทยแท้ - จันทร์ ที่ 13 มี.ค. ปี 2006 [ 18 : 53 ]
1116 - "รำพึง กึ่ง รำพัน" โดย วาสิน ไทยแท้ - เสาร์ ที่ 18 มี.ค. ปี 2006 [ 13 : 57 ]
1135 - "ผัดไทย" โดย วาสิน ไทยแท้ - อาทิตย์ ที่ 19 มี.ค. ปี 2006 [ 20 : 43 ]
1137 - "ข่าวดี กับพี่น้องไทย" โดย วาสิน ไทยแท้ - อาทิตย์ ที่ 19 มี.ค. ปี 2006 [ 22 : 6 ]
1157 - "ช่วยโปรโมท บ้านเกิด" โดย วาสิน ไทยแท้ - อังคาร ที่ 21 มี.ค. ปี 2006 [ 11 : 37 ]
1225 - programs Nation Recovery Rev.X2 โดย วาสิน ไทยแท้ - เสาร์ ที่ 25 มี.ค. ปี 2006 [ 9 : 48 ]
1234 - "บางเบา" โดย วาสิน ไทยแท้ - เสาร์ ที่ 25 มี.ค. ปี 2006 [ 22 : 8 ]
1373 - "การเมืองบ้านเรา" โดย วาสิน ไทยแท้ - จันทร์ ที่ 3 เม.ย. ปี 2006 [ 20 : 44 ]
1421 - "ทั้งทั้งที่รู้" โดย วาสิน ไทยแท้ - พุธ ที่ 5 เม.ย. ปี 2006 [ 22 : 15 ]
1448 - "เอามาฝาก เหมือนเคยเคย" โดย วาสิน ไทยแท้ - ศุกร์ ที่ 7 เม.ย. ปี 2006 [ 10 : 28 ]
1472 - "เส้นทางสายนี้ ชื่อว่า ตัณหา" โดย วาสิน ไทยแท้ - อาทิตย์ ที่ 9 เม.ย. ปี 2006 [ 16 : 5 ]

***ที่ปรึกษาบ้านจอมยุทธ
ผู้ใหญ่ใจดี จอมประนีประนอม ผู้ทรงอิทธิพลแห่งบ้านจอมยุทธ เขาว่ากันอย่างนั้น เพิ่งรู้นะนี่ว่า ระดมตั้งกระทู้ไว้มากมายขนาดนี้ ถ้าไม่ปิดไปเสียจะตั้งให้เป็น จอมตั้งกระทู้อีกตำแหน่ง

"ปฐมวัยในความคิดคำนึง"
คือผลงานของท่าน ไม่อยากเห็น ตัวจริงห้ามลองคลิกเล่นเป็นเด็ดขาด
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

ชุมนุมจอมยุทธ แวดวงจอมยุทธ

          ให้ความเพ้อฝันได้เป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้น แม้สังคมในอุดมคติจะเกิดขึ้นมิได้ที่นี่ นั่นไม่ได้หมายความว่า จะต้องโอนอ่อนผ่อนตามกระแสธารแห่งกิเลส ที่ติดตามมาจากโลกแห่งความเป็นจริง และบ้านจอมยุทธมิได้แสวงหาความเป็นเลิศ หรือยึดโยงอยู่กับสถิติผู้เยี่ยมชมและนี่คือขยะกองใหญ่ เชิญท่านทั้งหลายขุดคุ้ยค้นหา แยกเอาแต่สิ่งดีๆ หยิบฉวยติดมือออกไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เทียบเคียง ประยุกต์ใช้ขอขอบคุณจอมยุทธทุกท่าน ที่หยิบยื่นประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองเหล่านี้ ไว้ให้เป็นวิทยาทาน และด้วยความทรงจำที่ดีต่อกัน...

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

« ตำนานจอมยุทธฯ


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com