วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา (2)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

ปรมาณู
นักวิทยาศาสตร์ในยุคหลังได้พบว่าอะตอม มิใช่ชิ้นส่วนที่แบ่งแยกมิได้อีกต่อไป เพราะภายในอะตอมประกอบด้วย นิวเคลียสและอิเล็กตรอน

นักดาราศาสตร์
อริสโตเติล
กาลิเลโอ กาลิเลอี
นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส
โยฮันเนส เคปเลอร์
วิลเลียม เฮอร์เชล
เอ็ดวิน ฮับเบิล
เซอร์ ไอแซก นิวตัน
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
สตีเฟน ฮอว์กิง

การจัดเรียงอิเล็กตรอน
การจัดเรียงอิเล็กตรอน หมายถึงอิเล็กตรอนในแต่ละอะตอมจะมีการจัดเรียงตามระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อย

องค์ประกอบบรรยากาศ
บรรยากาศ คือ ชั้นของก๊าซต่าง ๆ ที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก มีความสูงถึง 2,000 กิโลเมตร นับจากผิวโลกขึ้นไป

ดาวเคราะห์น้อย
ดาวเคราะห์น้อย (Asteroids หรือ Minor planets) เกิดขึ้นในยุคที่เกิดระบบสุริยะเมื่อ 4,600 ล้านปีที่แล้ว ปัจจุบันมีวัตถุที่นักดาราศาสตร์ได้สังเกตพบและตั้งชื่อไว้อยู่ถึง 20,000 ดวง

ศูนย์กลางของระบบสุริยะ
ชาวบาบีโลนได้สร้างปฏิทินโดยการศึกษาการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ผ่านหน้ากลุ่มดาว จักราศี มันได้ตั้งชื่อ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าทั้งห้าดวง ขึ้นเป็นชื่อวันในสัปดาห์

ภาคตัดกรวย
ในทางคณิตศาสตร์ หมายถึง เส้นโค้งที่ได้จากการตัดพื้นผิวกรวยกลม ด้วยระนาบแบน ภาคตัดกรวยนี้ถูกตั้งเป็นหัวข้อศึกษาตั้งแต่สมัย 200 ปีก่อนคริสต์ศักราช

นิติเวชศาสตร์
นิติเวชศาสตร์ หมายถึง วิชาแพทย์ที่นำมาใช้หรือเกี่ยวข้องกับงานทางด้านกระบวนการยุติธรรม

โครงสร้างของบรรยากาศ
โลกของเรามีบรรยากาศชั้นบางๆ ห่อหุ้มอยู่ บรรยากาศส่วนใหญ่มีลักษณะโปร่งแสง มองเห็นเป็นฝ้าบางๆ ที่ขอบของโลก นอกจากนั้นยังมีกลุ่มเมฆสีขาวซึ่งเกิดจากน้ำในบรรยากาศ เมื่อเปรียบเทียบความหนาของบรรยากาศเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตร

ไฮเดรนเยีย (Hydrangea)
ต่างประเทศมักรู้จักไฮเดรนเยียในชื่อของ ฮอร์เดนเชีย (Hortensia) ซึ่งเป็นพืชสกุลหนึ่งในวงศ์ Hydrangeaceae ซึ่ง ประกอบไปด้วยพืชสกุลต่าง ๆ ถึง 80 สกุล

เฟอร์เรตตีนดำ
เฟอเรท นับเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่มีแหล่งกำเนิดทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ในอดีตเมืองไทยพบเห็นได้เพียงตามสวนสัตว์

ข้าวโพด
ข้าวโพดเป็นพืชในเผ่า (tribe) Maydeae ซึ่งลักษณะสำคัญของพืชในเผ่านี้คือ มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่แยกกัน แต่อยู่ในต้นเดียวกัน (monoecious)

น้ำ
ไอน้ำที่แทรกซึมขึ้นมาจากเปลือกโลก ลอยตัวสูงขึ้น และเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำ ฝนในยุคแรกๆ ตกลงมาไม่ทันถึงพื้นก็ระเหยกลับเป็นไอน้ำไปหมด

ธรรมชาติของมนุษย์
มนุษย์มีอิสรภาพที่จะแสวงหาความหมายให้กับชีวิตของตนเอง ซึ่งเป็นอิสระและเสรีภาพเฉพาะตัว โดยถือว่าความสุข ความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเอง

ภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อประเทศไทยระดับน้ำทะเลขึ้นสูง
นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าระดับน้ำทะเลอาจสูงขึ้นอีกถึง 90 เซนติเมตรในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพต่างๆ

ภาวะโลกร้อนกับการประมง
เมื่อโลกร้อนขึ้น จะทำให้น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายเพิ่มมากขึ้น ระดับน้ำทะเลก็จะเพิ่มสูงขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)
การดัดแปลงพันธุกรรม (genetic modification) ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงพันธุกรรมพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ จะทำให้ได้พืช สัตว์ จุลินทรีย์ หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

พลังงาน
มนุษย์มีการใช้พลังงานเกือบตลอดเวลาที่มีชีวิตโดยพลังงานที่ใช้นี้มีรูปแบบต่าง ๆ กันและสามารถเปลี่ยนรูปไปมาได้

ไฟฟ้าสถิต
ไฟฟ้าสถิต (Static electricity) เป็นปรากฏการณ์ที่ปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุมีไม่เท่ากัน ปกติจะแสดงในรูปการดึงดูด, การผลักกัน และเกิดประกายไฟ

สมองอัจฉริยะ
สมองของคนเรามีอยู่ 2 ซีก คือสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา โดยที่สมองซีกขวาจะควบคุมการทำงานของร่างกายซีกซ้าย และสมองซีกซ้ายจะควบคุมการทำงานของร่างกายซีกขวา

สมองมหัศจรรย์
สมองเป็นส่วนของอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายของคนเรา ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมการกระทำของเราทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหว ความรู้สึกนึกคิด หรือความจำ

ดาราจักรทางช้างเผือก
“กาลิเลโอ กาลิเลอี” ได้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ขึ้นโดยใช้เลนซ์ทำด้วยแว่นขยายสามารถขยายให้มองเห็นภาพใหญ่โตได้ราว 20 เท่า ส่องขึ้นไปค้นหาความลับของดวงดาวบนสวรรค์

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์
โดยทั่วไปเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทางดาราศาสตร์ นักดาราศาสตร์สามารถศึกษาสิ่งต่างๆ ในจักรวาลที่อยู่ไกลออกไป

โลกของเรา
โลกของเราเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มก็าซ และธุลีในจักรวาลกล่าวกัน ว่าเมื่อโลกเกิดขึ้นมาใหม่นั้นมีความร้อนถึง 4,000 องศาเซลเซียส ต่อมา ผิวโลกค่อยๆ เย็นตัวลงเกิดเป็นก้อนหินแข็ง ๆ

มหัศจรรย์ ในเอกภพ
บนท้องฟ้าอันเวิ้งว้างหาขอบเขตมิได้ โลกและสุริยะจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นี้ ประกอบด้วยดวงดาว กลุ่มหมอกเพลิง และเทหะวัตถุนานาชนิด แต่ละอย่างมีปรากฎการณ์ปรากฎออกมาล้วนแต่น่าพิศวง และแปลกประหลาดทั้งสิ้น

อัญมณีแห่งดวงดาว
นักดาราศาสตร์ในสมัยโบราณสำคัญผิดคิดว่า “โลกแบน” และเข้าใจว่า “โลก” เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ตั้งนิ่งอยู่กับที่

เวลา
เราสามารถสัมผัสได้ถึงการผ่านพ้นไปของเวลาได้ด้วยประสบการณ์และการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบข้าง เรารู้สึก คิด และอยู่ภายใต้การเคลื่อนที่ของเวลา

กำเนิดระบบสุริยะ
ระบบสุริยะประกอบด้วย ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวงและดวงจันทร์บริวาร ดาวเคราะห์น้อย และดาวหาง

กล้องโทรทรรศน์อวกาศ
จันทรา (Chandra Observatory) สถานีเฝ้าสังเกตการณ์ อวกาศรังสีเอ็กซ์ของสหรัฐอเมริกา ส่งขึ้นไปสู่วงโคจร

ทางช้างเผือก
ดวงอาทิตย์และเทหวัตถุอื่นๆ ทั้งหมด ที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ในอวกาศ ประกอบกันเป็นระบบสุริยะ (Solar System) ดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด

การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์
ความหมายของการ “การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์” การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ คือ การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการขอโลกตะวันตก

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน

ดาวเทียม
"ดาวเทียม" เป็นวิวัฒนาการที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ประโยชน์ในด้านการทหาร และได้พัฒนามาใช้ทางด้านการพยากรณ์อากาศ

กำเนิดหินชนิดต่าง ๆ
หินอัคนีบาดาล(Plutonic rock) หมายถึงหินอัคนีเนื้อหยาบที่เกิดจากการเย็นตัวอย่างช้า ๆ ตกผลึกและแข็งตัวจากการหลอมละลาย ณ ระดับหนึ่งใต้ผิวโลก

ระบบอวัยวะสืบพันธุ์
ระบบอวัยวะทางเพศของชายและหญิงมีหน้าที่หลายอย่าง เช่น การสืบทอดลูกหลาน สร้างความสุขความสำราญ

ฝนกรด
ฝนกรด คือ น้ำฝนที่รวมตัวกันกับแก๊สออกไซด์ของvโลหะบางชนิดในอากาศ เกิดเป็นสารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด และมีความเป็นกรดอยู่ในช่วง pH = 3-5

กัมมันตภาพรังสี
รังสีที่ธาตุกัมมันตรังสีปล่อยออกมาจากเกลือโพแทสเซียมยูเรนิลซัลเฟตนั้นมี 2 ชนิด ชนิดที่หนึ่งไม่สามารถเคลื่อนทะลุผ่านแผ่นอะลูมิเนียมบางๆ ได้ เรียกว่า รังสีแอลฟา

quaoar ดาวเคราะห์ดวงที่ 10
ควาอัวร์ เป็นเทหวัตถุขนาดใหญ่ดวงที่ 4 ที่ถูกค้นพบบริเวณวงแหวนคูเปอร์ 3 ดวง

โอโซน
ก๊าซโอโซนบริสุทธิ์จะมีสีน้ำเงินแก่ มีกลิ่นคล้ายคลอรีนจางๆ ถ้าดมเข้าไปมากๆ จะปวดศีรษะ

มิวเทชัน
การกลายพันธุ์ หรือ มิวเทชัน (mutation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงของยีน

ปรากฎการณ์ เอลนิโน และลานินา
ในสภาวะปกติที่ไม่มีปรากฎการณ์เอลนิโน กระแสน้ำอุ่นทางตะวันตก ของมหาสุมทรจะส่งผลให้บริเวณเอเซียตะวันตกเฉียงใต้

5ภูเขาไฟที่สำคัญของโลก
ภูเขาไฟเวสซุเวียส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ นาทรานเบิลร์ ประเทศอิตาลี ยอดสูง 3858 ฟุต

ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์
ความเร็วของแสงเป็นคุณสมบัติทางกายภาพ ซึ่งคงที่เพียงสิ่งเดียวในจักรวาล และในเมื่อความเร็งของแสงคงที่เสมอ ไม่ว่าผู้สังเกตจะเคลื่อนที่หรือไม่ก็ตาม

อิเล็กตรอน
เซอร์วิลเลียม ครูกส์ ได้ดัดแปลงหลอด 90 เพื่อพิสูจน์ว่าการเรืองแสงนั้นเกิดจากสารในเนื้อแก้วหรือเกิดจากขั้วไฟฟ้าในหลอด และพบว่าเกิดการเรืองแสงมากที่สุดบริเวณตรงข้ามกับขั้วแคโธด

แผ่นดินไหว
แผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิวโลก สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ

จักรวาลวิทยา
การศึกษาเอกภพโดยรวม ซึ่งนับว่าเป็นการศึกษาถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นพื้นฐานที่สุดในเวลาเดียวกัน

โครโมโซม
ในขณะที่ลิงซิมแพนซีมี 24คู่, สุนัข 39คู่, แมว 19 คู่ เซลล์สืบพันธุ์ (เซลล์ไข่ และ อสุจิ) มีจำนวนโครโมโซม เพียงครึ่งนึงของ เซลล์ร่างกาย (23แท่งในมนุษย์)

ระบบประสาท
ระบบประสาทมีหน้าที่ควบคุมและประสานการทำงานของระบบต่างๆของร่างกาย หลังจากที่รวมรวมข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับระบบต่างๆของร่างกาย

การทำมัมมี่
จากผลของการศึกษามัมมี่มาหลายปีพบว่า คนอียิปต์โบราณพัฒนาเทคนิคและ ความเชี่ยวชาญในการทำมัมมี่มา

ความหมายของ GMOs
ในร่างกายของคนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ หรือจุลินทรีย์นั้น มีหน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะต่างๆ

แสง
นิวตัน (Newton) ได้เสนอทฤษฎีอนุภาคของแสง (particle theory) ซึ่งสามารถนำไปใช้อธิบาย ปรากฏการณ์สะท้อนและการหักเหของแสง

ภาพมายา
นักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีมีชื่อว่า จิโอดาโน บรูโน ได้เสนอความรู้ทางดาราศาสตร์ใหม่ดวงอาทิตย์เป็นแต่เพียงดาวฤกษ์ดวงหนึ่งเท่านั้น

หลุมดำ
หลุมดำ คือหลุมในอวกาศที่เป็นสุสานของทุกๆสิ่งที่หลงเข้าไปใกล้รัศมีแรงโน้มถ่วงของมัน

วงจรไฟฟ้าเชื่อมโยงกับโมเลกุลเดี่ยว
ในหลักวิชาการจะดูเหมือนง่ายแต่ในทางปฏิบัติทดลองค่อนข้างยาก

มหัศจรรย์ ชีวิตแห่งโลกใบเล็ก
ชีวิตทุกชีวิตก่อกำเนิดขึ้นมาบนโลก ต่างก็ได้อาศัยเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นชีวิตน้อยๆ ตัวเล็กๆ ไปจนถึงสรรพชีวิตตัวใหญ่

โลกใต้ทะเลไทย
ณ ห้วงน้ำสีน้ำเงินอันกว้างใหญ่ไพศาล อาณาจักรท้องทะเลที่ครอบคลุมถึง 3 ใน 4 ส่วนของพื้นที่โลก จึงเปรียบโลกใต้ทะเลดังมารดาของสรรพสิ่ง

สืบสานพืชพรรณไทย
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ประโยชน์ที่เคยได้รับจากพรรณพืชอาจเปลี่ยนไปตามสถฃภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความต้องการของสังคมและผู้บริโภค

อาวุธชีวภาพ
อาวุธชีวภาพ (Biological Weapon) คืออาวุธที่ได้จากสิ่งมีชีวิตซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งมีชีวิตเอง สารพิษจากสิ่งมีชีวิต และ ฮอร์โมน หรือ สารอื่นที่สิ่งมีชีวิตผลิตขึ้น

กำเนิดเอกภพ(BigBang)
ปัจจุบันเอกภพประกอบดัวยกาแล็กซีจำนวนเป็นแสนล้านกาแล็กซีระหว่างกาแล็กซีเป็นอวกาศที่เวิ้งว้างกว้างไกล

อะตอม
สสารประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดเรียกว่า อะตอม เนื่องจากอะตอมส่วนมากมีโครงสร้างที่เสถียร อะตอมจึงเป็นองค์ประกอบของทุกสิ่งในจักรวาล

อายุโลก
การสร้างโลกเกิดขึ้นเมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 22 ตุลาคม ในปี 4004 ปีก่อนคริสตกาล

ใบพาย
ลักษณะลำต้น : ลำต้นอยู่ใต้ดิน ส่วนที่โพล่ขึ้นมาจะเป็นก้านใบและใบ มีความสูงประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร

เอกภพ
เอกภพปัจจุบันนั้นมีต้นกำเนิดรากฐานมาจาก ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ของ ไอน์สไตน์ ไอน์สไตน์เป็นผู้ที่ทำให้เกิดการศึกษาเกี่ยวกับเอกภพนั้นเป็นวิทยาศาสตร์

การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์
การค้นพบบนท้องฟ้าใดบ้าง อันเป็นฐานนำไปสู่พัฒนาการอันยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางออกไปนอกโลกของมนุษย์ หรือความพยายามหาพื้นที่ใหม่ๆ

ดวงอาทิตย์
ดวงอาทิตย์เป็นวัตถุท้องฟ้าที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะของเรา

จำลองภาพอุกกาบาตชนโลก
แม้แต่มหาสมุทรลึก 4000 เมตร ก็ดูเป็นแผ่นบางๆ เศษซากขนาดใหญ่ถึง 1 กิโลเมตร ถูกพ่นกระจายออกมาเต็มในอากาศ

ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
"การคิด" มักเกิดขึ้นและเกี่ยวพันกับการดำเนินชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเราจำต้องใช้ "การคิด" เพื่อความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง

เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน
อุณหภูมิของ โลกร้อนขึ้น 1- 2°F ในทศวรรษที่ผ่านมา พร้อมๆ กับมีปัจจัยกระตุ้นให้เกิดสภาวะที่โลกจะร้อนขึ้นเพิ่มมากขึ้น

อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
วิกฤตการณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอโนบิวนั้นได้ทำให้เกิดบทเรียนที่สำคัญแก่โรงไฟฟ้าอื่นๆ ในภูมิภาค และทำให้เกิดการปรับปรุงด้านความปลอดภัย

ธรรมชาติของแสง
แสง เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่มีการเคลื่อนที่ แนวเส้นตรงในตัวกลางชนิดหนึ่ง ๆ เคลื่อนที่ผ่านตัวกลางแต่ละชนิดด้วยความเร็ว

ชีวโมเลกุล
ความหวังของมนุษย์ในการฟื้นฟูเซลล์ มีหลักฐานความเป็นไปได้ ตั้งแต่เมื่อประมาณ 70 ปีมาแล้ว

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย