วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา (3)

» ย้อนกลับ

อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี
การวัดปริมาณรังสีทำได้โดยอาศัยการวัดปริมาณของไอออนของแก๊สที่แตกตัว ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อรังสีผ่านเครื่องวัด หรือผ่านไปในฟิล์มที่ไวต่อแสง จะทำให้เกิดภาพขึ้น ปริมาณของภาพหรือเส้นแนวทางที่เกิดขึ้นนี้ จะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเข้มของรังสี

ศัพท์พฤกษศาสตร์
ศัพท์เกี่ยวกับราก ศัพท์เกี่ยวกับลำต้น ศัพท์เกี่ยวกับใบ ส่วนประกอบใบ ชนิดของใบ

การชุบมุ้งด้วยสารเคมีเพอร์มิทริน
ดำเนินการเช่นเดียวกับการพ่นเคมีแบบมีฤทธิ์ตกค้างคือต้องทำการสำรวจบ้าน ประชากร และมุ้งประมาณการใช้สารเคมีเพอร์มิทรินที่ต้องใช้ การจัดทำทะเบียนการชุบมุ้ง

อาวุธเคมี
มนุษย์ได้เริ่มใช้อาวุธเคมีในรูปแบบลูกธนูและลูกดอกอาบยาพิษ รวมทั้งการใช้ในรูปแบบของควันพิษ ภายหลังได้มีการนำไปใช้ในรูปแบบการสังเคราะห์สารเคมีขึ้น

เส้นใย (Fiber)
เส้นใย หมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวเรียว องค์ประกอบของเซลล์ ส่วนใหญ่ เป็นเซลลูโลส เกิดจากการรวมตัวของพอลิแซคคาไรด์ (polysaccharide) ของกลูโคส (glucose)

เคมีสีเขียว
ศาสตร์แขนงหนึ่งที่ยึดหลักปรัชญาในกระบวนการออกแบบและสังเคราะห์วัสดุหรือสารเคมี โดยการลด ละ หรือหลีกเลี่ยงการใช้หรือสังเคราะห์สารที่ก่อให้เกิดอันตรายและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

เสือ
เสือโคร่งเป็นเสือที่ผู้คนรู้จักกันมากที่สุด มีลายพาดกลอนไม่เหมือนเสือชนิดอื่น รูปร่างสง่างาม ใหญ่โตกำยำ จึงเป็นตัวแทนของเสือทั้งมวล

แมงมุมแม่ม่ายดำ
แมงมุมแม่หม้ายดำ มีลักษณะรูปทรงนาฬิกาทรายสีส้มสีแดง มีเครื่องหมายบนด้านล่างของช่องท้อง

กัญชง
กัญชง เป็นพืชที่เดิมนักวิทยาศาสตร์ได้จัดให้อยู่ในวงศ์ตำแย (Urticaceae) แต่ต่อมาภายหลังพบว่ามีคณสมบัติและลักษณะเฉพาะหลายประการที่ต่างออกไปมากจากพืชในกลุ่มตำแย

ว่านหางจระเข้
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aloe vera (L.) Burm.f. ชื่อวงศ์ : ASPHODELACEAE ซื่อสามัญ : Star cactus, Aloe, Aloin, Jafferabad, Barbados ชื่อท้องถิ่น : ว่านไฟไหม้ (ภาคเหนือ) หางตะเข้ (ภาคกลาง)

โรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์
โรคปากและเท้าเปื่อย หรือ Foot and Mouth Disease (FMD) เป็นโรคติดต่อแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว (highly contagious) ในสัตว์กีบคู่ ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า

โครงสร้างของโลก
โลกมีรูปร่างเป็นทรงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวดิ่งจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ ประมาณ 12,711 กิโลเมตร ซึ่งสั้นกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวนอนเล็กน้อย

นิเวศวิทยาของสัตว์เลื้อยคลาน
สัตว์เลื้อยคลานได้ถือกำเนิดบนโลกใบกลมอันเขียวชอุ่มนี้ ประมาณ 315 ล้านปีเศษแล้ว ซึ่งความพิเศษ ของมันนั้น คือ การที่อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำ และบนบก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชใบ
ใบเดี่ยว(simple leaf) ใบประกอบ(compound leaves) ใบประกอบแบบขนนก(pinnately commound leaves) ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่(odd - pinnate) ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่(even - pinnate)

เนื้อเยื่อพืช ( Plant tissue )
พืชโดยทั่วไปจะประกอบด้วยระบบอวัยวะ( Organ system ) 2 ระบบคือ ส่วนที่สัมผัสกับอากาศของพืช ( Shoot system ) และระบบราก ( Root system )

กำเนิดเครื่อง MRI
คุณลักษณะเด่นของเครื่องตรวจแบบ MRI คือ การตรวจที่ปลอดภัยและไม่เจ็บ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์แม่เหล็กอยู่ภายในร่างกาย

กลุ่มดาวนายพราน
ท้องฟ้าหน้าหนาวในเขตซีกโลกภาคเหนือ เราจะเห็น กลุ่มดาวนายพราน หรือ โอไรอัน ได้ถนัดตาที่สุด

พายุสุริยะในฤดูร้อน
ภาพถ่าย coronagraph จากยานอวกาศ SOHO แสดงให้เห็นเหตุการณ์ที่เมฆCME พุ่งตรงมาที่โลก ทำให้เกิดแสงเหนือแสงใต้ (aurora) ในอีกสองและสามวันถัดมา แสงเหนือแสงใต้เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคมีประจุจากดวงอาทิตย์และสนามแม่เหล็ก

พลังงานความร้อนใต้พิภพ
ความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติอีกแหล่งหนึ่งที่น่าให้ความสนใจ เพราะเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง มีปริมาณมากพอที่จะใช้ได้โดยไม่มีวันหมด

ขบวนการตายของเซลล์
Apoptosis เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นขบวนการตายของเซลล์ชนิดหนึ่งซึ่งเซลล์ที่ตายแบบ apoptosis จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่เฉพาะและเกิดการแตกหักของสายดีเอ็นเอ

มารู้จักกับโค
โคมีอยู่ 2 ตระกูล คือตระกูลเมืองร้อน (Bos indicus) และตระกูลเมืองหนาว(Bos taurus) ลักษณะที่แตกต่างเด่นชัดคือ โคตระกูลเมืองร้อนจะมีหนอก (hump) โคตระกูลเมืองหนาวไม่มีหนอก

แมงลักคา
แมงลักคาเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการป้องกันและกำจัดแมลง พบได้ตามที่รกร้างทั่วไป เป็นพืชคนละชนิดกับแมงลักที่ใช้รับประทานเป็นอาหาร

ดาราศาสตร์เบื้องต้น
inferior planet คือ ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรเล็กกว่าโลก ได้แก่ ดาวพุธ (Mercury) และดาวศุกร์ (Venus)

หอยเชอรี่
หอยเชอรี่ สัตว์ศัตรูข้าวที่สำคัญ ซึ่งชอบกินพืชทุกชนิดที่มีลักษณะอ่อนนิ่ม จะกินตั้งแต่ระยะกล้าไปจนถึงระยะข้าวแตกกอ

การคายน้ำของพืช
การคายน้ำ ( transpiration ) เป็นการแพร่ของน้ำออกไปทางปากใบ ซึ่งจะเกิดมากในตอนกลางวันที่อุณหภูมิ อากาศมีความชื้นน้อย

ลม (Wind)
ลม (wind) คือ อากาศซึ่งเคลื่อนที่เนื่องจากความแตกต่างด้านความกดอากาศ (air pressure) ของสองบริเวณ โดยจะเคลื่อนที่จากบริเวณซึ่งมีความกดอากาศสูง (high air pressure) ไปสู่บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ (low air pressure)

ประวัติความเป็นมาของแอลกอฮอล์
นักมานุษยวิทยายังไม่พบหลักฐานที่แสดงให้เรารู้แน่ชัดว่ามนุษย์เริ่มรู้จักดื่มแอลกอฮอล็ตั้งแต่เมื่อใด แต่นักวิทยาศาสตร์นั้นได้รู้ว่าธรรมชาติรู้จักสร้างเครื่องดื่มประเภทนี้มานานนับล้านปีแล้ว

เนื้อเยื่อสัตว์ (animal tissues)
กลุ่มของเซลล์ที่มีลักษณะอย่างเดียวกันมารวมกัน เพื่อทำหน้าที่อย่างเดียวกัน ในอวัยวะใด ๆ ที่อยู่ภายในร่างกาย

ทฤษฎี บิกแบง (การระเบิดครั้งใหญ่)
เป็นทฤษฎีที่ ได้รับการยอมรับ และมีหลักฐานสนับสนุนมาที่สุดในปัจจุบัน เรียกว่ายังหาทฤษฎีอื่นมาลบล้างยังไม่ได้

ชีววิทยา
ชีววิทยา เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในทุกๆแง่มุม ชีววิทยาซึ่งถือเป็นการศึกษาหลักที่แยกย่อยไปเป็นวิชาทางชีวภาพอื่นๆมากมาย

ไบโอม (Biomes)
ไบโอม (biomes) หรือชีวนิเวศ หมายถึง ระบบนิเวศที่มีองค์ประกอบของปัจจัยทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และ ปัจจัยทางชีวภาพ ที่คล้ายคลึงกัน

ทรงกลมท้องฟ้า
ดวงดาวทั้งหมดบนท้องฟ้าอยู่ห่างจากโลกเป็นระยะทางเท่าๆ กัน โดยดวงดาวเหล่านั้นถูกตรึงอยู่บนผิวของทรงกลมขนาดใหญ่เรียกว่า “ทรงกลมท้องฟ้า” (Celestial sphere)

เซลล์
ในทางชีววิทยา เซลล์ (cell) เป็นโครงสร้างและหน่วยทำงานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิด ในบางครั้งอาจเรียกว่า หน่วยที่เป็นองค์ประกอบของชีวิต

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต (Cell of organisms)
เซลล์ (Cell) หมายถึง หน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต มีรูปร่างลักษณะและขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งมีชีวิตและหน้าที่ของเซลล์เหล่านั้นเซลล์ที่มีขนาดเล็กที่สุดคือ ไมโครพลาสมา

เซลล์และการแบ่งเซลล์
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดประกอบด้วยเซลล์หนึ่งเซลล์หรือมากกว่า เซลล์ทั้งหมดมีกำเนิดมาจากเซลล์แรกเริ่ม (preexisting cells) ระบบการทำงานเพื่อความอยู่รอดของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเซลล์ และภายในเซลล์ยังประกอบด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม

ธัญพืช (Cereals)
ธัญพืชเป็นพืชอาหารหลักของประชากรโลก คุณค่าทางอาหารส่วนใหญ่คือ คาร์โบไฮเดรตในรูปของแป้งซึ่งมีอยู่เป็นปริมาณมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักแห้ง เป็นแหล่งของพลังงานแก่ร่างกายมนุษย์

ประวัติอนุกรมวิธานพืช
การจำแนกพืชมีมาแต่สมัยโบราณ เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศจีน แม็กซิโก และอเมริกากลาง ตามลำดับ แต่ไม่ๆได้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เริ่มมีการบันทึกในสมัยประเทศกรีกเรืองอำนาจ

วาตภัย
วาตภัยตือภัยธรรมชาติที่เกิดจากลมพายุ ซึ่งมีความรุนแรงมากพอที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน

ที่สุดทางธรรมชาติ
ทวีปที่เล็กที่สุดในโลก ทวีปออสเตรเลีย มีพื้นที 7,682,705 ตารางกิโลเมตร หรือ ร้อยละ 5.7 % ของพื้นดินทั้งโลก

ประวัติการติดตามดาวหางฮัลเลย์
สมัยราชวงศ์ฮั่น (พ.ศ. 337-751) นักดาราศาสตร์จีนเรียกดาวหางว่า ดาวเทียนไขบ้าง ดาวอาคันตุกะบ้าง ดาวยาวบ้าง

ปลาหมอแคระ
ปลาหมอที่มีขนาดไม่เกิน 15 เซนติเมตร จัดเป็นปลาหมอแคระได้ ซึ่งตัวต้องไม่อวบอ้วนหนาจนเกินไป

ใบพาย
โดยส่วนใหญ่สามารถพบตามภูเขาหินทราย ในบริเวณที่เป็นดินทรายถึงดินร่วนปนทราย ที่ค่อนข้างชื้นแฉะ เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง แต่ก็ยังหาได้ยาก

การขึ้นทะเบียนสารเคมี
สารเคมีเกษตรก่อนที่จะนำมาจำหน่ายในตลาดได้นั้น ไม่ใช่ว่าผลิตหรือนำเข้ามาแล้วจะจำหน่ายได้ทันที จำเป็นต้องผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนสารเคมีก่อน

การใช้ยาและสารเคมีในฟาร์มกุ้ง
การใช้ยาและสารเคมีเพื่อป้องกันหรือรักษาโรค เป็นปัจจัยหนึ่งในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด เช่นเดียวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทยซึ่งได้รับการพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530

ชีวสารสนเทศศาสตร์
Bioinformatics หรือ ชีวสารสนเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลทางชีววิทยาอย่างเป็นระบบ

การหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศ
แร่ธาตุและสารต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบในระบบนิเวศเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

โครงกระดูก
โครงกระดูกเป็นรูปแบบโครงสร้างของร่างกาย ช่วยทำให้ร่างกายเป็นรูปเป็นร่าง ป้องกันอันตราย และเป็นการยึดเกาะของกล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้

นาโนเทคโนโลยี
นาโนเทคโนโลยี ดูเหมือนจะเป็นคำที่ค่อนข้างใหม่ แต่จริงๆ แล้ว ได้มีผู้ที่มองเห็นความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีตัวนี้ตั้งแต่เมื่อ 40 ปี มาแล้ว

ช่วงเวลาของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ"สสาร"
บันทึกทางวิทยาศาสตร์ จากความคิดในยุคแรกๆ เกี่ยวกับจักรวาลและธรรมชาติของแรง และพลังงาน จนถึงโลกปัจจุบันของฟิสิกส์อนุภาค

ช่วงเวลาของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ"แรงและพลังงาน"

พันธุกรรม พันธุศาสตร์
โครงสร้างที่พบอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์แต่ละเซลล์เรียกว่า โครโมโซม ในโครโมโซมมีโมเลกุลของข้อมูลที่จำเป็นต่อการสร้างโปรตีนชนิดหนึ่ง

การตัดต่อยีน
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในสัตว์หลังจากกินพืชตัดต่อสารพันธุกรรมนั้น พบว่า หนูทดลอง ที่กินมันฝรั่งที่เป็นพืช ตัดต่อสารพันธุกรรม จะมีระบบภูมิคุ้มกันลดลง

นิเวศวิทยา
การศึกษาที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยา(Ecology) และระบบนิเวศ (Ecosystem) มีขึ้นนับพันปีมาแล้ว ตั้งแต่ในสมัยกรีก โดย อริสโตเติล(Aristotle)

ระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ หมายถึง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ในแหล่งที่อยู่อาศัย ณ ที่ใดที่หนึ่ง ความสัมพันธ์มี 2 ลักษณะ

กำเนิดโลก
โลกที่เราอาศัยอยู่นั้นมาจากไหน ชีวิตอุบัติมาได้อย่างไร ลมฟ้าอากาศ น้ำ ภูเขา ทะเล และมหาสมุทร เหล่านี้มีความสำคัญแก่เราเพียงใด

บันทึกการศึกษาร่างกายของมนุษย์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์
บันทึกการศึกษาร่างกายของมนุษย์ ยุคประวัติศาสตร์ 

ดาราศาสตร์ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา
นักคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ชาวโปแลนด์ ถือได้ว่าโคเปอร์นิคัสเป็นผู้ให้กำเนิดดาราศาสตร์ยุคใหม่

อวกาศ
กาแลคซี่เป็นอาณาบริเวณที่ประกอบด้วยกลุ่มดาวฤกษ์ รวมทั้งก๊าซและฝุ่นละอองจำนวนมากมาย กลุ่มดาวเหล่านี้มีรูปร่างไม่แน่นอนบางทีดูเป็นรูปกังหันเป็นรูปคล้ายๆ ไข่ดาว

กระสวยอวกาศ
กระสวยอวกาศ คือ เครื่องบินอวกาศ ที่ทะยานขึ้นเหมือนจรวดและไปโคจรรอบโลก มีปีกและตอนกลับสู่โลกจะร่อนลงตามรันเวย์

ร่างกายของเรา
cell หลาย ๆ cell รวมกันกลายเป็น เนื้อเยื่อ (tissue) เนื้อเยื่อ (tissue) หลาย ๆ เนื้อเยื่อ (tissue) รวมกันกลายเป็น ระบบ (system) ระบบ (system) หลาย ๆ ระบบ (system) รวมกันกลายเป็น ส่วนประกอบของร่างกาย ส่วนประกอบของร่างกาย (parts 0f body) รวมกันกลายเป็น ร่างกาย (body)

ดาวนิวตรอน และ พัลซาร์
สิ่งที่น่าทึ่งมากที่สุดของเนบิวลาปูก็คือ สนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงของดาวนิวตรอน ทำให้เกิดการแผ่รังสีเป็นลำออกจากขั้วแม่เหล็กทั้งสอง

ดาราศาสตร์ยุคใหม่
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎี ชาวเยอรมันที่มีสัญชาติสวิสและอเมริกัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20

สิ่งมีชีวิต
สมบัติของสิ่งมีชีวิต คือ เป็นหน่วยที่ต้องใช้พลังงานและพลังงานที่ใช้นั้นต้องเกิดจากปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หรือในร่างกายของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ

อาณาจักรสัตว์
สิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในอาณาจักรมีมากกว่า 1.7 ล้านสปีชีส์ ในจำนวนนี้เป็นแมลงประมาณ 6 แสนชนิด สัตว์ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศในแง่ของผู้บริโภค

แมลง
สิ่งมีชีวิตแสนมหัศจรรย์ที่วิวัฒนาการและปรับตัวให้ก้าวผ่านยุคดึกดำบรรพ์ตั้งแต่สมัยที่มนุษย์คนแรกของโลกยังไม่ถือกำเนิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ซากดึกดำบรรพ์
ในการคำนวณหาว่าปรากฏการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นมาแล้วนานเท่าใดนั้น เราต้องวัดถอยหลัง ไปจากปรากฏการณ์หนึ่งๆ ที่ทราบอายุแน่นอนก่อน

วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต
สิ่งแวดล้อม หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา โลกและระบบสุริยะมีความสำคัญ คือ เป็นที่รวมของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเรา

การค้นพบทางดาราศาสตร์
ความฉลาดของมนุษย์สอนให้มนุษย์รู้จักสังเกตและพยายามค้นหาความจริง เกี่ยวกับวัฏจักรของวัตถุท้องฟ้า ตลอดจนสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์บนฟากฟ้าทั้งหลาย

การแบ่งเซลล์
การแบ่งเซลล์เป็นการเพิ่มจำนวนเซลล์ ผลของการแบ่งเซลล์ทำให้เซลล์มีขนาดเล็กลง ทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเจริญเติบโต เซลล์โพรคาริโอต

การทำงานของระบบประสาท
ระบบประสาทอาจแบ่งตามลักษณะโครงสร้างออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบประสาทส่วนกลาง (central nerve system หรือ CNS) ได้แก่สมองกับไขสันหลัง และระบบประสาทรอบนอก (peripheral nervous system หรือ PNS)

» ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย