วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา (5)

» ย้อนกลับ


ใบพาย
โดยส่วนใหญ่สามารถพบตามภูเขาหินทราย ในบริเวณที่เป็นดินทรายถึงดินร่วนปนทราย ที่ค่อนข้างชื้นแฉะ เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง แต่ก็ยังหาได้ยาก

การขึ้นทะเบียนสารเคมี
สารเคมีเกษตรก่อนที่จะนำมาจำหน่ายในตลาดได้นั้น ไม่ใช่ว่าผลิตหรือนำเข้ามาแล้วจะจำหน่ายได้ทันที จำเป็นต้องผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนสารเคมีก่อน

การใช้ยาและสารเคมีในฟาร์มกุ้ง
การใช้ยาและสารเคมีเพื่อป้องกันหรือรักษาโรค เป็นปัจจัยหนึ่งในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด เช่นเดียวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทยซึ่งได้รับการพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530

ชีวสารสนเทศศาสตร์
Bioinformatics หรือ ชีวสารสนเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลทางชีววิทยาอย่างเป็นระบบ

การหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศ
แร่ธาตุและสารต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบในระบบนิเวศเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

โครงกระดูก
โครงกระดูกเป็นรูปแบบโครงสร้างของร่างกาย ช่วยทำให้ร่างกายเป็นรูปเป็นร่าง ป้องกันอันตราย และเป็นการยึดเกาะของกล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้

นาโนเทคโนโลยี
นาโนเทคโนโลยี ดูเหมือนจะเป็นคำที่ค่อนข้างใหม่ แต่จริงๆ แล้ว ได้มีผู้ที่มองเห็นความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีตัวนี้ตั้งแต่เมื่อ 40 ปี มาแล้ว

ช่วงเวลาของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ"สสาร"
บันทึกทางวิทยาศาสตร์ จากความคิดในยุคแรกๆ เกี่ยวกับจักรวาลและธรรมชาติของแรง และพลังงาน จนถึงโลกปัจจุบันของฟิสิกส์อนุภาค

ช่วงเวลาของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ"แรงและพลังงาน"

พันธุกรรม พันธุศาสตร์
โครงสร้างที่พบอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์แต่ละเซลล์เรียกว่า โครโมโซม ในโครโมโซมมีโมเลกุลของข้อมูลที่จำเป็นต่อการสร้างโปรตีนชนิดหนึ่ง

การตัดต่อยีน
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในสัตว์หลังจากกินพืชตัดต่อสารพันธุกรรมนั้น พบว่า หนูทดลอง ที่กินมันฝรั่งที่เป็นพืช ตัดต่อสารพันธุกรรม จะมีระบบภูมิคุ้มกันลดลง

นิเวศวิทยา
การศึกษาที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยา(Ecology) และระบบนิเวศ (Ecosystem) มีขึ้นนับพันปีมาแล้ว ตั้งแต่ในสมัยกรีก โดย อริสโตเติล(Aristotle)

ระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ หมายถึง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ในแหล่งที่อยู่อาศัย ณ ที่ใดที่หนึ่ง ความสัมพันธ์มี 2 ลักษณะ

กำเนิดโลก
โลกที่เราอาศัยอยู่นั้นมาจากไหน ชีวิตอุบัติมาได้อย่างไร ลมฟ้าอากาศ น้ำ ภูเขา ทะเล และมหาสมุทร เหล่านี้มีความสำคัญแก่เราเพียงใด

บันทึกการศึกษาร่างกายของมนุษย์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์

บันทึกการศึกษาร่างกายของมนุษย์ ยุคประวัติศาสตร์ 

ดาราศาสตร์ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา
นักคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ชาวโปแลนด์ ถือได้ว่าโคเปอร์นิคัสเป็นผู้ให้กำเนิดดาราศาสตร์ยุคใหม่

อวกาศ
กาแลคซี่เป็นอาณาบริเวณที่ประกอบด้วยกลุ่มดาวฤกษ์ รวมทั้งก๊าซและฝุ่นละอองจำนวนมากมาย กลุ่มดาวเหล่านี้มีรูปร่างไม่แน่นอนบางทีดูเป็นรูปกังหันเป็นรูปคล้ายๆ ไข่ดาว

กระสวยอวกาศ
กระสวยอวกาศ คือ เครื่องบินอวกาศ ที่ทะยานขึ้นเหมือนจรวดและไปโคจรรอบโลก มีปีกและตอนกลับสู่โลกจะร่อนลงตามรันเวย์

ร่างกายของเรา
cell หลาย ๆ cell รวมกันกลายเป็น เนื้อเยื่อ (tissue) เนื้อเยื่อ (tissue) หลาย ๆ เนื้อเยื่อ (tissue) รวมกันกลายเป็น ระบบ (system) ระบบ (system) หลาย ๆ ระบบ (system) รวมกันกลายเป็น ส่วนประกอบของร่างกาย ส่วนประกอบของร่างกาย (parts 0f body) รวมกันกลายเป็น ร่างกาย (body)

ดาวนิวตรอน และ พัลซาร์
สิ่งที่น่าทึ่งมากที่สุดของเนบิวลาปูก็คือ สนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงของดาวนิวตรอน ทำให้เกิดการแผ่รังสีเป็นลำออกจากขั้วแม่เหล็กทั้งสอง

ดาราศาสตร์ยุคใหม่
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎี ชาวเยอรมันที่มีสัญชาติสวิสและอเมริกัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20

สิ่งมีชีวิต
สมบัติของสิ่งมีชีวิต คือ เป็นหน่วยที่ต้องใช้พลังงานและพลังงานที่ใช้นั้นต้องเกิดจากปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หรือในร่างกายของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ

อาณาจักรสัตว์
สิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในอาณาจักรมีมากกว่า 1.7 ล้านสปีชีส์ ในจำนวนนี้เป็นแมลงประมาณ 6 แสนชนิด สัตว์ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศในแง่ของผู้บริโภค

แมลง
สิ่งมีชีวิตแสนมหัศจรรย์ที่วิวัฒนาการและปรับตัวให้ก้าวผ่านยุคดึกดำบรรพ์ตั้งแต่สมัยที่มนุษย์คนแรกของโลกยังไม่ถือกำเนิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ซากดึกดำบรรพ์
ในการคำนวณหาว่าปรากฏการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นมาแล้วนานเท่าใดนั้น เราต้องวัดถอยหลัง ไปจากปรากฏการณ์หนึ่งๆ ที่ทราบอายุแน่นอนก่อน

วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต
สิ่งแวดล้อม หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา โลกและระบบสุริยะมีความสำคัญ คือ เป็นที่รวมของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเรา

การค้นพบทางดาราศาสตร์
ความฉลาดของมนุษย์สอนให้มนุษย์รู้จักสังเกตและพยายามค้นหาความจริง เกี่ยวกับวัฏจักรของวัตถุท้องฟ้า ตลอดจนสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์บนฟากฟ้าทั้งหลาย

การแบ่งเซลล์
การแบ่งเซลล์เป็นการเพิ่มจำนวนเซลล์ ผลของการแบ่งเซลล์ทำให้เซลล์มีขนาดเล็กลง ทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเจริญเติบโต เซลล์โพรคาริโอต

การทำงานของระบบประสาท
ระบบประสาทอาจแบ่งตามลักษณะโครงสร้างออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบประสาทส่วนกลาง (central nerve system หรือ CNS) ได้แก่สมองกับไขสันหลัง และระบบประสาทรอบนอก (peripheral nervous system หรือ PNS)

» ย้อนกลับ


แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย