เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ (3)

» ย้อนกลับ


น้ำสกัดชีวภาพ
น้ำสกัดชีวภาพ คือ น้ำที่ได้จากการหมักดองพืชอวบน้ำ เช่น ผัก ผลไม้ ด้วยน้ำตาลในสภาพไร้อากาศ น้ำ

การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและสารไล่แมลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายรักษาสภาพของดิน บำรุงดินและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

กล้วยไม้หอม
ธรรมชาติของเมืองไทยโดยทั่วไป มีพรรณไม้พื้นบ้านอย่างหลากหลาย พรรณไม้ที่มีกลิ่นหอมได้เข้าไปอยู่ในวิญญาณคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน

พลับ (Persimmon)
พลับ เป็นพืชในสกุล Diospyros ซึ่งมีอยู่หลายสปีชีส์ด้วยกัน สปีชีส์ที่นิยมปลูกในประเทศไทยมากที่สุดคือ D.kaki ญี่ปุ่นเรียกว่าคาขิ ถิ่นกำเนิดอยู่ในภาคเหนือของจีน

พฤกษเคมีของพืชพื้นเมือง
สารเคมีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในพืชทุกชนิด เช่น พืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชอารักขา พืชให้สี และพืชอื่น ๆ สารเคมีบางชนิดมีประโยชน์ เช่น รักษาโรคมนุษย์ สัตว์ โรคพืช มีคุณค่าทางอาหาร ให้สี ให้กลิ่น

ยางพารา
าวอินเดียนแดงยังนำยางมาทำของใช้ต่าง ๆ เช่น ขวด หรือภาชนะที่ทำจากยาง และรองเท้ายางที่ทำง่าย ๆ โดยใช้เท้าจุ่มลงในน้ำยาง แล้วยกขึ้นมา รอให้แห้ง แล้วทำอย่างเดิมอีกหลาย ๆ ครั้ง ก็จะได้รองเท้ายางที่แนบสนิทเหมือนสวมถุงเท้า

โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์นั้น จะเกิดขึ้นเมื่อแสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานตกกระทบกับสารกึ่งตัวนำในโซลาร์เซลล์

ไผ่ (Bamboo)
ไผ่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว อยู่ในวงศ์ GRAMINAE วงศ์ย่อย BAMBUSOIDAE เป็นพืชที่มีทรงพุ่มขนาดใหญ่ รูปทรงคล้ายไม้ยืนต้นแตกออกเป็นพุ่ม มีเนื้อไม้ มีเหง้า(rhizome)

ข้อดีข้อด้อยของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น ทำให้ดินมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ดี เช่น มีความโปร่งร่วนซุย มีความสามารถในการอุ้มน้ำและธาตุอาหารพืชได้ดี

ถั่วลิสง (Peanut)
ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่ใช้เป็นอาหารและอุตสาหกรรมที่สำคัญพืชหนึ่งของโลก มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้

การใช้พลังงานจากชีวมวล
สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้ โดยที่ชีวมวลนั้นประกอบด้วยธาตุหลักๆ

กำเนิดหนังสือพิมพ์
จากการส่งข่าวสารระหว่างประเทศในลักษณะกระดาษแผ่นเดียว จนมาถึงต้นราก ของหนังสือพิมพ์สมัยใหม่

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้เราหันมาให้ความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้เราสามารถติดต่อเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ทั่วโลก

น้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นพลังงานอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันไม่น้อย ตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งเข้านอน

พลังงานทดแทน
เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) ซึ่งประกอบด้วย แกลบ ฟางข้าว ซังข้าวโพด ลำต้นและเหง้ามันสำปะหลัง ชานอ้อย ยอดและใบอ้อย กะลาปาล์ม ใยปาล์ม ทะลายปาล์ม เศษไม้และขี้เลื่อย

ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ คือ ส่วนผสมของก๊าซไฮโดรคาร์บอน และสิ่งเจือปนต่างๆในสภาวะก๊าซสารประกอบ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเหล็ก
คนเรามีความเกี่ยวข้องกับเหล็กอยู่ตลอดเวลา แต่หลายท่านก็ยังคงไม่ทราบ ความแตกต่างระหว่างเหล็กดิบและเหล็กกล้า

ประวัติและความเป็นมาของโทรทัศน์
ผลพลอยได้จากการคิดค้นโทรทัศน์ ทำให้สามารถคิดเรดาร์ อันอุปกรณ์สำคัญในการทำสงครามและสามารถช่วยให้ฝ่ายสัมพันธมิตรชนะในสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย

การคัดเลือกพันธุ์โค
โคจัดเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญ แบ่งเป็น 2 ตระกูลใหญ่ ๆ ตามแหล่งกำเนิด ได้แก่โคที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนหรือโคอินเดีย (Bos indicus) และโคที่มีถิ่นกำเนิดในเขตหนาวหรือโคยุโรป (Bos taurus)

พันธุ์ปาล์มน้ำมัน
พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดี มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพของผลผลิตตรงความต้องการของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เท่ากับผู้ปลูกประสบผลสำเร็จในการทำสวนปาล์มน้ำมันในระดับหนึ่ง

» ย้อนกลับ


แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย