ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป (2)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

อาณาจักรล้านนา
การตั้งถิ่นฐานในภาคเหนือจะมีลักษณะเด่นคือ กลุ่มเมืองจะกระจายตัวตามแอ่งหรือที่ราบลุ่มแม่น้ำ ลักษณะการตั้งถิ่นฐานจะยาวตามลำน้ำ

มาร์ทิน ไฮเด็กเกอร์
ไฮเด็กเกอร์ ไม่สู้จะเปิดเผยตัวเอง ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและความรู้สึกส่วนตัวจึงมีน้อย ที่สันนิษฐานกันไว้ก็มีความขัดแย้งกันอยู่มาก จึงเชื่อถือไม่สู้ได้

เฟอร์ดินันด์ แมกเจลแลน
ประสบการณ์เดินทางครั้งแรกของเฟอร์ดินันด์ แมกเจลแลน เกิดขึ้นในปี ค.ศ.1505 เมื่อเขาอายุได้ 25 ปี โดยเขาถูกส่งไปที่อินเดียเพื่อแต่งตั้ง ฟรานซิสโก เดอ อัลไมดา เป็นผู้สำเร็จราชการชาวโปรตุเกส

ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ทำการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ของสถานที่ที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลก

ชนเผ่าเยอรมัน(Germanen)
ประวัติของชนชาติเยอรมันช่วงแรก เริ่มต้นตั้งแต่ยุคชนเผ่าช่วงอาณาจักรโรมันและต่อเนื่องไปจนถึงการแบ่งแยกอาณาจักรของชนเผ่า ฟรังเคน (Franken) ในปี 843 และ 870

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พระราชประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลสซิง (G.E.LESSING)
เลสซิงเป็นนักปราชญ์ที่ฉลาดหลักแหลมและเป็นกวีที่กล้าหาญที่สุดของเยอรมัน เขาได้สร้างวัฒนธรรมของมนุษยชาติขึ้นมาใหม่ และมีผลต่อนักเขียนรุ่นหลัง

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกนั้น คือมหาวิทยาลัยซาเลอโน (Salerno) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในประเทศอิตาลี

ครูเทพ
มหาเสวกเอก เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี นามเดิม สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ผู้วางรากฐานการศึกษาภาคบังคับพื้นฐานและการอาชีวศึกษา

ภูมิอากาศ
โลกมิใช่ทรงกลมที่สมบูรณ์ และมีพื้นผิวไม่ราบเรียบ มีทั้งที่ราบ ภูเขา หุบเขา ทะเล มหาสมุทร และถูกปกคลุมด้วยสิ่งปกคลุมและพืชพรรณต่างๆ กัน เราจึงแบ่งเขตภูมิอากาศโลก

การแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันในสมัยอยุธยา
ขณะที่ประเทศไทยใช้วิธีการแพทย์ แบบที่เรียกว่าการแพทย์แผนโบราณ อยู่นั้น การแพทย์ฝ่ายประเทศทางตะวันตกโดยอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้าไปมาก

เกาหลี (KOREA)
ดินแดนคาบสมุทรเกาหลีเป็นดินแดนที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ยาวนาน เริ่มแต่เป็นดินแดนของผู้คนหลากเผ่าพันธุ์ จนกระทั่งรวมตัวขึ้นเป็นอาณาจักรเล็กๆ

ประวัติศาสตร์อาณาจักรอยุธยา
อยุธยาเป็นเมืองหลวงของสยามเป็นเวลากว่า 400 ปี สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นโดยพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

ประวัติการค้นพบ
เดิมเรากล่าวกันว่าโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาล ยากที่จะท่องเที่ยวไปให้ทั่วถึง แต่ในปัจจุบันนี้โลกของเราแคบจนรู้สึกว่ามันเล็กนิดเดียว คนในสมัยโบราณมองดูโลกเป็นสิ่งลั้ลับและน่ากลัว

ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

ประเทศจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีพรมแดนติดกับ 15 ประเทศ (นับเวียนตามเข็มนาฬิกา) คือ เวียดนาม ลาว พม่า อินเดีย ภูฏาน สิกขิม เนปาล ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน คีร์กีซสถาน คาซัคสถาน รัสเซีย มองโกเลีย และ เกาหลีเหนือ

บรู๊ซ ลี ( Bruce Lee)
ฝึกกังฟูไปแล้ว ถ้าหากไม่สามารถขจัดกิเลส คือความโกรธ ความเกลียด ความกลัวภายในจิตใจของตัวเองไปได้ ต่อให้มีอายุถึง 100 ปีก็ยังมีแต่ความทุกข์ แต่ถ้าหากฝึกกังฟูไปแล้วสามารถขจัดกิเลส คือ ความโกรธ ความเกลียด ความกลัวภายในจิตใจไปได้ ต่อให้มีชีวิตอยู่ เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่ามากมายนัก

ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

นักเขียนไทย
ชีวิตและงาน นักเขียนไทย

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือพระเจ้ากรุงธนบุรี  พระราชสมภพ ณ วันอาทิตย์  เดือน 5 ขึ้น 15 ค่ำ ปีขาล จุลศักราช 1096 ตรงกับวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2277 ในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์
บุคคลที่มีอุดมการทางการเมือง ทั้งแนวคิด นโยบาย และการสร้างชาติของพรรคนาซีแบบชาตินิยม จนนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 2

ไทย
ข้าพเจ้าขอปฏิญญาตัวเองว่ามีความรักดินแดนนี้มาก มีความนับถือชาวประเทศนี้มาก จิตใจข้าพเจ้าอยู่กับชนชาวไทยผู้ภักดีเหล่านี้ซึ่งเคยพ่ายแพ้แก่จีน ณ กวางนานฟู และเมืองตาลิฟู...
คำนำ (คึกฤทธิ์ ปราโมช)
ไทยในเสฉวนและไกวเจา
ในแคว้นเชียงตุง
ที่ถือพุทธศาสนาในยูนนาน
ที่ไม่มีหนังสือในยูนนาน
ในมณฑลกวางซี
แถบแม่น้ำยางสี
เดินทางในยูนนาน พ.ศ. 2461

กว่าจะมาเป็นไทย
ยุคหินเก่าคือยุคที่มีอายุระหว่าง 500,000 – 10,000 ปีล่วงมาแล้ว ร่องรอยของมนุษย์หินเก่าในประเทศไทยมีค่อนข้างน้อย ในปี พ.ศ.2475 ศาสตราจารย์ฟริตซ์ สารแซง ชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้เข้ามาสำรวจหาร่องรอยสมัยหินเก่าที่จังหวัดเชียงราย ราชบุรี และลพบุรี

ไทยใหญ่ (shan state)
จากทางตอนใต้ของประเทศจีน ชาติพันธุ์อิสระชนผู้รักเสรี ไม่ยอมที่จะก้มหัวให้ใคร และรักสงบ หอบลูกจูงหลานรอนแรมอพยพล่องลงมาทางใต้จนเกือบจะตกแหลมมาลายู กองเกวียนสุดท้าย หลายร้อยปีผ่านไป บัดนี้ยังคงไม่ทราบชะตากรรม

รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

สุริโยทัย
ความรักบงการแล้ว หัวใจกับชีวิตก็พร้อมยอมสวามิภักดิ์...แล้วด้วยเช่นกัน ชีวิตหนึ่ง... ได้อุทิศแล้ว เพื่อให้ชีวิตผู้เป็นที่รักได้รอดอยู่... อีกรูปแบบหนึ่งของความรัก ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย

สุนทรภู่
วัยเด็กบิดามารดาหย่ากัน บิดาออกไปที่บ้านเดิม ได้รับการศึกษาที่วัดชีปะขาว คือวัดศรีสุดาราม ในคลองบางกอกน้อย

ยุคหิน
ดินแดนประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กับดินแดนที่พบหลักฐานว่ามีมนุษย์โบราณ พวก มนุษย์เดินตัวตรง (Homo erectus)

วิวัฒนาการเหรียญกษาปณ์ไทย
เหรียญเงินทวาราวดี เป็นเงินเหรียญคล้ายปัจจุบัน ส่วนมากพบที่นครปฐมและอู่ทอง เป็นเงินที่ใช้อยู่ในประเทศอินเดีย ตอนใต้สมัยโบราณ

ราชยานยนต์หลวงโบราณแห่งสยาม
กำเนิดของยุครถยนต์ในประเทศไทย และการที่พระราชวงศ์ไทยสนพระทัยในรถยนต์ เป็นที่เรื่องอุบัติขึ้นแทบจะในเวลาเดียวกัน

บิดาแห่งกฎหมายไทย
บิดาแห่งกฎหมายไทยได้ทรงวางวิถีสุจริต สัมมาปฎิบัติเป็นแนวทางไว้ดีแล้ว อนุชนผู้เป็นนักกฎหมาย จักได้ดำเนินตามเบื้องพระบาทยุคล โดยเสด็จในปณิธาน "ชีวิตฉันคือการับใช้ประชาชน"

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

จดหมายเหตุ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรจนถึงสวรรคต

โครงการแมนแฮตตัน
เมื่อความลับเกี่ยวกับปฎิกิริยานิวเคลียร์ได้ถูกค้นพบ นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายสัมพันธมิตรจึงได้พยายาม หาทางที่จะนำเอาพลังงานมหาศาลนี้มาใช้เป็นอาวุธ

วีรบุรุษอาหรับ
นักปฎิวัติ ผู้ต่อสู้เพื่ออิสระภาพแห่งประชาชาติ ปีศาจร้าย นักบุญ หรือ วีรบุรุษ ผู้พ่ายแพ้ที่ต้องเป็นโจร ไม่ว่าพวกเขาจะถูกเรียกว่าอะไร ในสายตาของประชาคมโลก แต่ในสายตาของชนชาติเดียวกัน พวกเขาคือ วีรบุรุษ นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาประเทศชาติของตน

คณะราษฎร์
แผนการณ์ใหญ่ในการปฎิวัติโค่นล้มพระราชบัลลังก์ เมื่อ ร.ศ. 130 ของคณะผู้ก่อการ คือการลอบปลงพระชนม์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และความล้มเหลวคือจุดจบของคณะปฎิวัติในครั้งนั้น

อิสราเอล
ประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลมีความสำคัญสำหรับคริสต์ชนมาก เพราะพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองและพระประสงค์ของพระองค์ให้มนุษย์ชาติรู้โดยผ่านทางเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับชนชาตินี้

ยิวกับปาเลสไตน์
ความขัดแย้งระหว่างยิวกับปาเลสไตน์มีที่มาจากชาวยิวที่เชื่อในพระคัมภีร์ยิวที่ว่าพระเจ้าได้ประทานดินแดนแห่งนี้ให้เป็นบ้านของชาวยิวและหวังว่าจะได้กลับมาครอบครองดินแดนแห่งนี้อีกครั้ง

สงครามญี่ปุ่น–รัสเซีย
สงครามญี่ปุ่น – รัสเซีย ผ่านพ้นไปกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว มีนักประวัติศาสตร์ นักการทหาร และนักวิชาการ รวบรวมเหตุการณ์ เรื่องราวและการศึกษาวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นจำนวนมากและหลากหลายมุมมอง

ประวัติศาสตร์ไทย
ถิ่นเดิมของไทยอยู่ในดินเเดนซึ่งปัจจุบันนี้เป็นอาณาเขตของประเทศจีน บริเวณลุ่มเเม่น้ำฮวงโห หรือ เเม่น้ำเหลือง เเละ บริเวณเเม่น้ำยังซีเกียง

ฮิโรชิมา 1945
บาดแผลแห่งสงคราม ที่ไม่เคยลบเลือน นวัตกรรมแห่งการทำลายล้าง ที่ซึ่งบทเพลงแห่งสันติภาพ ประกาศก้องกัมปนาท สันติภาพที่ไร้การประณีประนอม สันติภาพที่ต้องแลกด้วยเลือดเนื้อและชีวิต สันติภาพที่มิได้ให้เปล่า

จังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยอยุธยา
ปัตตานีกับสยามมีความสัมพันธ์กันมาช้านาน โดยเฉพาะชาวสยามนั้นได้ตั้งถิ่นฐาน แถบปัตตานีมาก่อนที่อาณาจักรสยามจะเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย

ยุโรป
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นอกนั้นนับถือศาสนา ต่าง ๆ เช่น ยิว อิสลาม พุทธ

ประวัติซีเกมส์
ซีเกมส์ กำเนิดมาจากกีฬาแหลมทอง (SEAP GAMES) และกีฬาแหลมทองได้เกิดขึ้นที่ไทยโดยคนไทย และสิ้นสุดที่ไทยก่อนจะกลายเป็น”ซีเกมส์ (SEA GAMES)”

ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย
ในปี พ.ศ. 2423 เจ้าหมื่นเสมอใจราชหัวหมื่นมหาดเล็กเวรสิทธิ์ ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายคำแนะนำให้เปิดบริการไปรษณีย์ขึ้นในประเทศไทย

ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

5 ผู้ยิ่งใหญ่
กาลิเลโอมนุษย์นอกศาสนา ผู้ค้นพบความลับของพระเจ้า
อาร์คิเมดีสผู้ขับเคลื่อนโลกเจ้าของเสียงร้องตะโกน ยูเรก้า
หลุยส์ ปาสเตอร์ผู้ประกาศสงครามกับเชื้อโรค
ไมเคลอันเจโลจิตรกร สถาปนิก กวี ประติมากรผู้ยิ่งใหญ่และโดดเดี่ยว
ไอน์สไตน์ยอดอัจฉริยะเจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพ

พระที่นั่งวิมานเมฆ
รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารเป็นแบบอังกฤษ Victorian Style แต่ใช้วัสดุของไทย คือไม้สักทอง

ทิโค บราห์
ทิโค บราห์ เป็นนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในสมัยก่อนที่จะมีการใช้กล้องโทรทรรศน์ในทางดาราศาสตร์

ลูกเสือไทย
ไม่ว่าจะทำกิจการอะไรเป็นการใหญ่ ย่อมมีความจำเป็นที่จะชี้แจงจุดมุ่งหมายให้คนทั้งหลายทราบ การจัดตั้งกองเสือป่าและลูกเสือก็เป็นเช่นเดียวกัน

คีตกวีไทย
ดนตรีไทยได้แบบอย่างมาจากอินเดีย เนื่องจากอินเดียเป็นแหล่งอารยะธรรมโบราณที่สำคัญ และได้ใหลบ่าเข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศต่างๆในแถบเอเซียอย่างมากมาย ทั้งทางด้านศาสนาประเพณี ความเชื่อ และศิบปแขนงต่างๆ

สวิตเซอร์แลนด์
ในอดีตเมื่อ 10,000 ปีก่อนคริสตกาล ในดินแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พวกกลุ่มนักล่าสัตว์และกลุ่มคนเร่ร่อนได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยในเขตทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์

สนามหลวง
ท้องสนามหลวงได้ใช้ประโยชน์ในครั้งแรกคืองานพระเมรุพระบรมอัฐิพระชนกแห่ง รัชกาลที่ 1 ต่อจากนั้นได้ใช้เป็นสถานที่เพื่องานพระเมรุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ ชั้นผู้ใหญ่อยู่ตลอดมา

นักคณิตศาสตร์โลก
โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์
อันเดรย์ นิโคลาเยวิช คอลโมโกรอฟ
จอห์น เฮอร์เชล (John Herschel)
บารอนชอง แบบทิสต์ โจเซฟ ฟูร์เยร์
เรอเน เดส์การตส์ (Ren Descartes)
กอทท์ฟรีด วิลเฮล์ม ฟอน ไลบ์นิซ
เคิร์ต โกเดิล
จอห์น ฟอน นอยมันน์
พีทาโกรัส
พวกปีทาโกเรียน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาเจษฏาบดินทร์ฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าชายทับ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในเจ้าจอมมารดาเรียม ภายหลังดำรงพระยศเป็น สมเด็จพระศรีสุราลัย พระบรมราชินี พันปีหลวง ในรัชกาลที่ 3

พระราชประวัติพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489

ประวัติการปฏิวัติรัฐประหารและกบฎ
การทำรัฐประหาร คือการใช้กำลังอำนาจเข้าเปลี่ยนแปลงอำนาจของรัฐ โดยมาก หากรัฐประหารครั้งนั้นสำเร็จ จะเรียกว่าปฏิวัติ แต่หากไม่สำเร็จจะเรียกว่า กบฏ

ดร.เอ็มเบดการ์
เกียรติคุณของ ดร.เอ็มเบดการ์ จะต้องถูกจดจำรำลึกถึงต่อไปตราบนานเท่านาน ในฐานะที่ท่านเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อล้มล้างความอยุติธรรมในสังคมฮินดู

การเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งการสูญเสียดินแดนให้กับการล่าอาณานิคมของจักรวรรดินิยมตะวันตกเป็นเหตุการณ์ที่ยังฝังอยู่ในความรู้สึกคนร่วมสมัยจำนวนไม่น้อย

จีน มหาอำนาจในศตวรรษที่ 21
ภายหลังที่เศรษฐกิจจีนชะงักงันเป็นเวลายาวนานถึง 10 ปี ในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ. 1966-1976) ผู้นำจีนภายใต้การนำของเติ้ง เสี่ยวผิง ได้เริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจีนใหม่ภายใต้นโยบายการพัฒนา “สี่ทันสมัย”

เปลือกโลก
โลกที่เราอาศัยอยู่เป็น “พลวัตร” (dynamic) ไม่เคยหยุดนิ่ง มีการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ทวีปเอเชีย
ทวีปเอเชียจัดว่าเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ โลกเก่า” (Old World)

ทวีปแอฟริกา
ทวีปแอฟริกา (ภาษาอังกฤษ: Africa) เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย

อาณาจักรอยุธยากับกลุ่มประเทศอาเซียน
ไทยกับลาวหรือล้านช้าง มีความสัมพันธ์กันมาแต่โบราณ หลักฐานจากตำนานเรื่องขุนบรมได้กล่าวว่า ขุนลอโอรสของขุนบรมได้สร้างเมืองเซ่าหรือเมืองหลวงพระบาง เป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรล้านช้าง

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย