ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป (3)

» ย้อนกลับ

สวนสุนันทา
คำว่า สระสุนันทา ก็ปรากฏขึ้นพร้อมๆ กับการก่อสร้างพระราชวังสวนดุสิต จึงเป็นที่คิดว่า พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ไม่เคยจางไปจากพระทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์ หมายถึง หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือ มนุษย์ในแต่ละสังคมได้ทิ้งหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือประเภทต่างๆ ไว้มากมาย บนแผ่นศิลา โลหะ ใบลาน กระดาษ หรือผ้าไหม หลักฐาน ลายลักษณ์ของไทย

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยก่อนประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นโบราณคดีเช่น โครงกระดูก หลุมฝังศพ เครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธทำจากหิน กระดูกสัตว์ และโลหะ เครื่องปั้นดินเผา ภาพเขียนสีและภาพสลัก

หลักฐานประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยใหม่และสมัยปัจจุบัน
หลักฐานประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยใหม่และสมัยปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้เป็นเอกสารคำประกาศที่เกิดจากการปฎิวัติระบอบการปกครอง รัฐธรรมนูญ กฎบัตร

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
ในดินแดนประเทศไทยได้พบจารึกเป็นจำนวนมาก เช่น ศิลาจารึก ฐานพระพุทธรูป ปูชนียสถานต่างๆ และจารึกด้วยอักษรและภาษาต่างๆ เช่น เขมร มอญ อินเดียใต้ และไทย

ศาสตราจารย์แอนน์ มิลลส์
ศาสตราจารย์ด้านนโยบายและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภาควิชาสาธารณสุขและนโยบาย London School of Hygiene and Tropical Medicine มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552 สาขาการแพทย์

นายมีชัย วีระไวทยะ
ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ประเทศไทย รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552 สาขาการแพทย์

นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศมองโกเลีย อดีตผู้อำนวยการคนแรก ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข ศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552 สาขาการแพทย์

วิลเลียม คัลเลน ไบรอันต์
วิลเลียม คัลเลน ไบรอันต์ เป็นกวีอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนแรก เขาเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวรรณคดีประจำชาติของสหรัฐอเมริกา

วิลลียม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)
วิลเลียม เช็กสเปียร์ ได้เดินทางจากบ้านเกิดเพื่อเข้าสู่กรุงลอนดอน สาเหตุที่เขาจากไปมีการสันนิษฐานหลายอย่าง บ้างก็ว่าบิดาของเขาประสบปัญหาด้านการเงินอย่างหนักทำให้เขาตัดสินใจเดินทางไปกรุงลอนดอนเพื่อสร้างฐานะและเสี่ยงโชค

ประวัติอีสป
อีสป เป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่เมื่อราวปี 620-560 ก่อน ค.ศ.หรือก่อนสมัยพุทธกาลเล็กน้อย บางตำนานกล่าวว่าอีสปเกิดที่เมืองฟรีเยียในดินแดนที่ปัจจุบันเรียกว่าเอเซียไมเนอร์

ประวัติกรีฑา
กรีฑานับเป็นกีฬาเก่าที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์ เพราะแต่ก่อนมนุษย์ไม่รู้จักทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง ไม่รู้จักสร้างที่พัก ตลอดจนสร้างเครื่องนุ่งห่มเหมือนมนุษย์ปัจจุบัน

ทวีป
แผ่นดินขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันบนพื้นโลก การแบ่งทวีปในโลกไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน โดยทั่วไปทวีปต้องเป็นพื้นกว้างใหญ่ ไม่รวมพื้นที่ที่จมอยู่ใต้น้ำ และมีเขตแดนเด่นชัดทางภูมิศาสตร์

ประเทศ
ประเทศคือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งแสดงถึงสถานภาพทางการเมืองที่เป็นเอกราช และมีรัฐบาล, อำนาจบริหาร และกฎหมายเป็นของตนเอง

ทฤษฎีทวีปเลื่อน (Continental Drift Theory)
ทฤษฎีนี้เกิดในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 จากการศึกษาแผนที่โลกของ ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) โดยคาดเดาว่า ทวีปอเมริกาใต้ และทวีปแอฟริกา หากดันเข้ามาประกอบกัน สามารถเชื่อมต่อกันได้พอดี

ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 4-6)
แม้ว่ารัชกาลที่ 4 จะทรงมีพระราชอำนาจเด็ดขาดตามแบบพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช แต่พระองค์ก็ได้ทรงเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติบางอย่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาราษฎร์

ประวัติศาสตร์อำนาจเจริญ
เมืองอำนาจเจริญ ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2393 โดยท้าวอุปราชเจ้าเมืองจำพรแขวงสุวรรณเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน ได้อพยพครอบครัวมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประวัติกล้วยไม้
กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ในวงศ์ Orchidaceae เป็นไม้ตัดดอกยอดนิยม เนื่องจากมีลักษณะดอกและสีสันลวดลายสวยงาม เป็นไม้ตัดดอกที่มีอายุการใช้งานได้นาน

ประวัติกีฬา
กีฬา ประกอบด้วยกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
พระราชชายาฯ ได้เริ่มประชวรด้วยโรคพระปับผาสะ(ปอด) แต่ยังคงประทับอยู่ที่ตำหนักดาราภิรมย์ กระทั่งวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2476 เจ้าแก้วนวรัฐจึงเชิญเสด็จมาประทับที่คุ้มรินแก้ว และได้สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476

โมซาร์ท
มรดกสำคัญที่โมซาร์ททิ้งไว้ให้เพื่อนร่วมโลกจนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคือ งานประพันธ์ดนตรีจำนวนมหาศาลของเขาที่มีความไพเราะและงดงาม เป็นสิ่งจรรโลงใจข้ามชาติ ภาษา วัฒนธรรม

ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday)
นักเคมีและนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น "บิดาแห่งไฟฟ้า” (Father of Electricity)

ไมเคิลแองเจโล (di Lodovico Buonarroti Simoni)
ไมเคิลแอนเจโลหรือมิเคลันเจโล บูโอนารอตติ (MICHELANGELO di Lodovico Buonarroti Simoni ) ศิลปินชาวฟลอเรนซ์

นักคิด นักเขียน
  จิตร ภูมิศักดิ์
  กุหลาบ สายประดิษฐ์
  อัศนี พลจันทร์
  ปรีดี พนมยงค์
  ป๋วย อึ้งภากรณ์

คนเดือนตุลา 2516
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 วันที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยจะต้องบันทึกเอาไว้ เพื่อให้ลูกหลานไทยในวันข้างหน้าได้จดจำ วันที่ประชาชนชาวไทยต้องเอาเลือดทาแผ่นดิน การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ

มหาสงครามโลกครั้งที่ 2
กรณีของสงครามโลกครั้งที่ 2 อาจนับได้ว่าเป็นสงครามครั้งรุนแรงและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยอุบัติขึ้น เพราะสงครามครั้งนี้ได้ขยายสมรภูมิรบออกไปทั่วโลกในระยะเวลาอันรวดเร็ว

สงครามโลก
การเกิดลัทธิชาตินิยมจากคริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา ทำให้เกิดระบบรวมรัฐชาติ สร้างระบบรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง รัฐชาติในประเทศยุโรปต่างแสวงหาความเป็นมหาอำนาจ

รัตนโกสินทร์ตอนต้น
“พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก”นั้น เป็นพระนามที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถวาย นับว่าพระองค์เป็นปฐมกษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์

รัสปูติน
กริกอริ รัสปูติน เกิดในครอบครัวเกษตรกรบ้านนอกของไซบีเรีย ในตอนเป็นหนุ่ม รัสปูตินมีความกระหายที่จะเป็นแบบเกษตรกรผู้ที่ทำงาน ดื่มเหล้าหนัก และเสเพลเรื่องผู้หญิง

เพตรา มหานครศิลาสีชมพู
เรื่องราวที่มาของมหานคร Petra เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวอีโดไมท์ จวบจนกระทั่งถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเตียน (Nebataean)

เนเฟอร์ติติ
เนเฟอร์ติติ เป็นราชินีของฟาโรห์อาเมนโฮเทป ที่ 4 แห่งอียิปต์ ภายหลังได้เปลี่ยนพระนามมาเป็นอาเคนาเตน

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ทำจากหินทรายแป้ง ลักษณะเป็นหลักสี่เหลี่ยมด้านเท่าทรงกระโจม หรือทรงยอ กว้างด้านละ 35 เซนติเมตร สูง 111 เซนติเมตร จารึกอักษรไทยสุโขทัย

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
 ประเทศไทยตั้งอยู่ในแหลมอินโดจีน การที่เรียกว่าแหลมอินโดจีน เพราะถือว่าอยู่ระหว่างประเทศอินเดีย กับประเทศจีน

กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ เป็นเจ้านายพระองค์แรก ที่สำเร็จการศึกษา วิชาการทหารเรือ จากประเทศอังกฤษ

นักเศรษฐศาสตร์โลก
อริสโตเติล
เพลโต
แอดัม สมิธ

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งอยู่กึ่งกลางวงเวียน ระหว่างถนนราชดำเนินตัดกับถนนประชาธิปไตย สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย

เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงเสนี) เป็นบุตรคนที่ 4 ของเจ้าพระยาอภัยราชา (ปิ่น) กำเนิดแต่ท่านผู้หญิงฟักเมื่อปีระกา พ.ศ. 2320 อันเป็นปีที่ 10 ในสมัยของ พระเจ้าตากสินมหาราช

พระธาตุแหลมลี่
พระธาตุแหลมลี่ มีงานประจำปีทุกปี มีงานประจำปีวันเพ็ญเดือน 6 เหนือ(4ใต้) และพร้อมกับงานประจำปีของ วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี

ประวัติเมืองสรรคบุรี
อำเภอสรรคบุรีเป็นเมืองโบราณ นับว่าเจ้าเมืองผู้ครองนครเวียงพาคำ(ปัจจุบันคืออำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา) แห่งแคว้นโยนกเชียงแสนได้เป็นผู้สร้างเมืองนี้ขึ้น เรียกว่าเมืองตรัยตรึงษ์

ศรีสัชนาลัย
อำเภอศรีสัชนาลัย จะตั้งมาแต่ปี (พ.ศ. หรือ ร.ศ.) ใดไม่มีปรากฎหลักฐานแน่ชัด ชื่อ " อำเภอด้ง " ตั้งอยู่บ้านปลายนา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตึก ปัจจุบันห่างไปทางทิศเหนือของที่ตั้งอำเภอปัจจุบัน ประมาณ 8 กิโลเมตร

พระมหาธีรราชเจ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 29 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ (สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี)

ปิคาสโซ
ปิคาสโซเป็นจิตรกรเชื้อสายแอนดาลูเซียน-สแปนิช นอกจากนี้เขายังเป็นประติมากร และนักวาดเส้นด้วย

โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์
ในช่วงนี้เกาส์ได้รับการสนับสนุนจาก 'ดุ๊ก' หรือผู้ปกครองเมืองบรันสวิก มาโดยตลอด ทว่าเกาส์ไม่คิดว่างานทางด้านคณิตศาสตร์ จะได้รับการสนับสนุนในระยะยาวอย่างมั่นคง

นีลส์ บอร์ : Niels Bohr
"ไม่มีใครรู้ว่าถ้าไม่มีนีลส์ บอร์ แล้ว เราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะตอมได้อย่างไร" นี้คือคำกล่าวของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

บิดาแห่งพันธุกรรม
เมนเดลมีความสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ด้านพันธุศาสตร์ เขาได้ใช้สถานที่ภายในบริเวณวัดเพื่อทำการทดลองสิ่งต่างๆ

ประวัติศาสตร์คืออะไร
ประวัติศาสตร์ หมายถึง เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอดีต และสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำ หรือสร้างแนวความคิดไว้ทั้งหมด รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดจากเจตจำนงของมนุษย์

พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่      ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2    และสมเด็จพระศรี สุริเยนทราบรมราชินี

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
พระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  ทรงเป็นพระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ  และจอมมารดาเลี่ยม (เล็ก)

พีทาโกรัส บิดาแห่งตัวเลข
นักคณิตศาสตร์และนักปราชญ์ชาวไอโอเนียน, เป็นที่รู้จักในนามเจ้าของทฤษฎีบทพีทาโกรัส พีทาโกรัสได้ชื่อว่าเป็น"บิดาแห่งตัวเลข

ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

หมอบลัดเลย์ (Dan Beach Bradley, M.D.) บิดาแห่งวงการพิมพ์ของไทย

สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2457 (ค.ศ. 1914) ถึง พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) ระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
สิ่งก่อสร้างที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นในอดีต มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถาปัตยกรรม มีความยิ่งใหญ่พิศดารจนยากที่จะเชื่อว่า เป็นผลงานของมนุษย์ในยุคนั้นจริงๆ

สงครามระหว่างไทยกับฝรั่งเศส
วันที่ ๒ เมษายน ฝรั่งเศสก็ยกกระบวนทัพล่วงเข้ามาถึงเมืองเชียงแตง บังคับขับไล่หลวงพิพิธสุนทร (อิน) และนายร้อยโทคร้าม ข้าหลวงกับทหาร ๑๒ คนซึ่งอยู่รักษาเมืองเชียงแตง

สัญญาแวร์ซายส์
การที่จะยอมให้พลเมืองดี ที่ซื่อสัตย์และห้าวหาญอยู่อย่างทาส...ย่อมไม่ได้ ประชาชนชาวเยอรมันมีสิทธิ์จะดำรงค์ชีพเช่นชาติอื่น

สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

ประวัติศาสตร์รถยนต์ในประเทศไทย
รถยนต์เป็นเทคโนโลยี่ของศตวรรษที่ 20 เข้ามาถึงประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อไรนั้น ยังไม่ทราบแน่ชัด เข้าใจว่าคนที่สั่งรถยนต์เข้ามาใช้ในประเทศไทยคนแรกเป็นชาวต่างชาติ

ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย

บุคคลสำคัญของไทย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเจ้าจอมมารดากลิ่น

นักวิทยาศาสตร์ไทย
ศาสตราจารย์ ดร. วิรุฬห์ สายคณิตนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ.2525 สาขาฟิสิกส์ ท่านเป็นผูเสนอทฤษฎีใหม่ที่อธิบายพฤติกรรม การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในสิ่งแวดล้อม ที่ไร้ระเบียบ

ลำดับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทย
ความเจริญขั้นต้นของมนุษย์ชาติ นับตั้งแต่พวกมองโกล และเริ่มมีการปกครอง เป็นหมู่เป็นเหล่า อยู่ในบริเวณที่ราบใจกลางทวีปเอเซีย

8 มหาราชไทย
มหาราช เป็นคำที่ประชาชนถวายแด่ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงประกอบด้วยทศพิธราชธรรม และนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ และประชาชนอย่างใหญ่หลวง

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เมื่อยังทรงพระเยาว์  เจ้าพระยาจักรีได้ขอเอาไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและได้ตั้งชื่อว่า สิน พออายุได้ 9 ปี เจ้าพระยาจักรีได้นำไปฝากให้เล่าเรียนหนังสืออยู่ในสำนักของอาจารย์ทองดี วัดโกษาวาส

ซิกมุนด์ ซาโลมอน ฟรอยด์
ซิกมุนด์ ซาโลมอน ฟรอยด์ เกิด ณ เมืองไฟรเบิร์ก (Freiberg) รัฐโมราเวีย (Moravia) ประเทศเยอรมนี

มักซ์ เวเบอร์ (Max Weber)
ถือกันว่าเวเบอร์เป็นผู้ก่อตั้งวิชาสังคมวิทยาสมัยใหม่และรัฐประศาสนศาสตร์ งานชิ้นหลัก ๆ ของเขาเกี่ยวข้องกับสังคมวิทยาศาสนาและสังคมวิทยาการปกครอง

นักบุญแห่งล้านนาไทย
ท่านเป็นผู้ที่บุกเบิกการสร้างถนนที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขาดอยสุเทพ จนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ระยะทางถึง 11 กิโลเมตร ท่านผู้นี้ก็คือ “ครูบาศรีวิชัย”

» ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย