ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป (4)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


สนามหลวง
ท้องสนามหลวงได้ใช้ประโยชน์ในครั้งแรกคืองานพระเมรุพระบรมอัฐิพระชนกแห่ง รัชกาลที่ 1 ต่อจากนั้นได้ใช้เป็นสถานที่เพื่องานพระเมรุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ ชั้นผู้ใหญ่อยู่ตลอดมา

นักคณิตศาสตร์โลก
โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์
อันเดรย์ นิโคลาเยวิช คอลโมโกรอฟ
จอห์น เฮอร์เชล (John Herschel)
บารอนชอง แบบทิสต์ โจเซฟ ฟูร์เยร์
เรอเน เดส์การตส์ (Ren Descartes)
กอทท์ฟรีด วิลเฮล์ม ฟอน ไลบ์นิซ
เคิร์ต โกเดิล
จอห์น ฟอน นอยมันน์
พีทาโกรัส
พวกปีทาโกเรียน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาเจษฏาบดินทร์ฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าชายทับ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในเจ้าจอมมารดาเรียม ภายหลังดำรงพระยศเป็น สมเด็จพระศรีสุราลัย พระบรมราชินี พันปีหลวง ในรัชกาลที่ 3

พระราชประวัติพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489

ประวัติการปฏิวัติรัฐประหารและกบฎ
การทำรัฐประหาร คือการใช้กำลังอำนาจเข้าเปลี่ยนแปลงอำนาจของรัฐ โดยมากหากรัฐประหารครั้งนั้นสำเร็จ จะเรียกว่าปฏิวัติ แต่หากไม่สำเร็จจะเรียกว่า กบฏ

ดร.เอ็มเบดการ์
เกียรติคุณของ ดร.เอ็มเบดการ์ จะต้องถูกจดจำรำลึกถึงต่อไปตราบนานเท่านาน ในฐานะที่ท่านเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อล้มล้างความอยุติธรรมในสังคมฮินดู

การเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งการสูญเสียดินแดนให้กับการล่าอาณานิคมของจักรวรรดินิยมตะวันตกเป็นเหตุการณ์ที่ยังฝังอยู่ในความรู้สึกคนร่วมสมัยจำนวนไม่น้อย

จีน มหาอำนาจในศตวรรษที่ 21
ภายหลังที่เศรษฐกิจจีนชะงักงันเป็นเวลายาวนานถึง 10 ปี ในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ. 1966-1976) ผู้นำจีนภายใต้การนำของเติ้ง เสี่ยวผิง ได้เริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจีนใหม่ภายใต้นโยบายการพัฒนา “สี่ทันสมัย”

เปลือกโลก
โลกที่เราอาศัยอยู่เป็น “พลวัตร” (dynamic) ไม่เคยหยุดนิ่ง มีการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ทวีปเอเชีย
ทวีปเอเชียจัดว่าเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ โลกเก่า” (Old World)

ทวีปแอฟริกา
ทวีปแอฟริกา (ภาษาอังกฤษ: Africa) เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย

อาณาจักรอยุธยากับกลุ่มประเทศอาเซียน
ไทยกับลาวหรือล้านช้าง มีความสัมพันธ์กันมาแต่โบราณ หลักฐานจากตำนานเรื่องขุนบรมได้กล่าวว่า ขุนลอโอรสของขุนบรมได้สร้างเมืองเซ่าหรือเมืองหลวงพระบาง เป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรล้านช้าง

สวนสุนันทา
คำว่า สระสุนันทา ก็ปรากฏขึ้นพร้อมๆ กับการก่อสร้างพระราชวังสวนดุสิต จึงเป็นที่คิดว่า พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ไม่เคยจางไปจากพระทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หลักฐานทางประวัติศาสตร์
หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์ หมายถึง หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือ มนุษย์ในแต่ละสังคมได้ทิ้งหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือประเภทต่างๆ ไว้มากมาย บนแผ่นศิลา โลหะ ใบลาน กระดาษ หรือผ้าไหม หลักฐาน ลายลักษณ์ของไทย

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยก่อนประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นโบราณคดีเช่น โครงกระดูก หลุมฝังศพ เครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธทำจากหิน กระดูกสัตว์ และโลหะ เครื่องปั้นดินเผา ภาพเขียนสีและภาพสลัก

หลักฐานประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยใหม่และสมัยปัจจุบัน
หลักฐานประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยใหม่และสมัยปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้เป็นเอกสารคำประกาศที่เกิดจากการปฎิวัติระบอบการปกครอง รัฐธรรมนูญ กฎบัตร

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
ในดินแดนประเทศไทยได้พบจารึกเป็นจำนวนมาก เช่น ศิลาจารึก ฐานพระพุทธรูป ปูชนียสถานต่างๆ และจารึกด้วยอักษรและภาษาต่างๆ เช่น เขมร มอญ อินเดียใต้ และไทย

ศาสตราจารย์แอนน์ มิลลส์
ศาสตราจารย์ด้านนโยบายและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภาควิชาสาธารณสุขและนโยบาย London School of Hygiene and Tropical Medicine มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552 สาขาการแพทย์

นายมีชัย วีระไวทยะ
ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ประเทศไทย รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552 สาขาการแพทย์

นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศมองโกเลีย อดีตผู้อำนวยการคนแรก ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข ศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552 สาขาการแพทย์

วิลเลียม คัลเลน ไบรอันต์
วิลเลียม คัลเลน ไบรอันต์ เป็นกวีอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนแรก เขาเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวรรณคดีประจำชาติของสหรัฐอเมริกา

วิลลียม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)
วิลเลียม เช็กสเปียร์ ได้เดินทางจากบ้านเกิดเพื่อเข้าสู่กรุงลอนดอน สาเหตุที่เขาจากไปมีการสันนิษฐานหลายอย่าง บ้างก็ว่าบิดาของเขาประสบปัญหาด้านการเงินอย่างหนักทำให้เขาตัดสินใจเดินทางไปกรุงลอนดอนเพื่อสร้างฐานะและเสี่ยงโชค

ประวัติอีสป
อีสป เป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่เมื่อราวปี 620-560 ก่อน ค.ศ.หรือก่อนสมัยพุทธกาลเล็กน้อย บางตำนานกล่าวว่าอีสปเกิดที่เมืองฟรีเยียในดินแดนที่ปัจจุบันเรียกว่าเอเซียไมเนอร์

ประวัติกรีฑา
กรีฑานับเป็นกีฬาเก่าที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์ เพราะแต่ก่อนมนุษย์ไม่รู้จักทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง ไม่รู้จักสร้างที่พัก ตลอดจนสร้างเครื่องนุ่งห่มเหมือนมนุษย์ปัจจุบัน

ทวีป
แผ่นดินขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันบนพื้นโลก การแบ่งทวีปในโลกไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน โดยทั่วไปทวีปต้องเป็นพื้นกว้างใหญ่ ไม่รวมพื้นที่ที่จมอยู่ใต้น้ำ และมีเขตแดนเด่นชัดทางภูมิศาสตร์

ประเทศ
ประเทศคือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งแสดงถึงสถานภาพทางการเมืองที่เป็นเอกราช และมีรัฐบาล, อำนาจบริหาร และกฎหมายเป็นของตนเอง

ทฤษฎีทวีปเลื่อน (Continental Drift Theory)
ทฤษฎีนี้เกิดในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 จากการศึกษาแผนที่โลกของ ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) โดยคาดเดาว่า ทวีปอเมริกาใต้ และทวีปแอฟริกา หากดันเข้ามาประกอบกัน สามารถเชื่อมต่อกันได้พอดี

ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 4-6)
แม้ว่ารัชกาลที่ 4 จะทรงมีพระราชอำนาจเด็ดขาดตามแบบพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช แต่พระองค์ก็ได้ทรงเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติบางอย่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาราษฎร์

ประวัติศาสตร์อำนาจเจริญ
เมืองอำนาจเจริญ ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2393 โดยท้าวอุปราชเจ้าเมืองจำพรแขวงสุวรรณเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน ได้อพยพครอบครัวมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประวัติกล้วยไม้
กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ในวงศ์ Orchidaceae เป็นไม้ตัดดอกยอดนิยม เนื่องจากมีลักษณะดอกและสีสันลวดลายสวยงาม เป็นไม้ตัดดอกที่มีอายุการใช้งานได้นาน

ประวัติกีฬา
กีฬา ประกอบด้วยกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
พระราชชายาฯ ได้เริ่มประชวรด้วยโรคพระปับผาสะ(ปอด) แต่ยังคงประทับอยู่ที่ตำหนักดาราภิรมย์ กระทั่งวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2476 เจ้าแก้วนวรัฐจึงเชิญเสด็จมาประทับที่คุ้มรินแก้ว และได้สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476

โมซาร์ท
มรดกสำคัญที่โมซาร์ททิ้งไว้ให้เพื่อนร่วมโลกจนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคือ งานประพันธ์ดนตรีจำนวนมหาศาลของเขาที่มีความไพเราะและงดงาม เป็นสิ่งจรรโลงใจข้ามชาติ ภาษา วัฒนธรรม

ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday)
นักเคมีและนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น "บิดาแห่งไฟฟ้า” (Father of Electricity)

ไมเคิลแองเจโล (di Lodovico Buonarroti Simoni)
ไมเคิลแอนเจโลหรือมิเคลันเจโล บูโอนารอตติ (MICHELANGELO di Lodovico Buonarroti Simoni ) ศิลปินชาวฟลอเรนซ์

นักคิด นักเขียน
  จิตร ภูมิศักดิ์
  กุหลาบ สายประดิษฐ์
  อัศนี พลจันทร์
  ปรีดี พนมยงค์
  ป๋วย อึ้งภากรณ์

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย