วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน (2)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


💠 รวมคำคมๆ
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ก่อกรรมใด กรรมนั้นสนอง ที่ยังไม่สนอง เพราะยังไม่ถึงเวลา

💠 ตาม่องล่าย
ตำนาน นิทานพื้นบ้าน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก็มีเช่นเดียวกัน เป็นตำนานที่เล่าขานกันติดต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาล และยังเล่าต่อกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้

💠 คำมีคม
ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง

💠 การเขียนบทความ
บทความ หมายถึง เรื่องที่ให้สาระ ข้อเท็จจริง ความรู้ เสนอความคิดเห็น แตกต่างจากบันเทิงคดี

💠 สุภาษิต คำคม วาทะคนดัง
“สิ่งที่ทำให้เราหมดเรี่ยวหมดแรงนั้น หาใช่ภูผาที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าไม่ หากแต่เป็นทรายเม็ดเล็กๆ เม็ดหนึ่ง ในรองเท้าของเราเอง” อี้หมิง

💠 นิราศเมืองสุพรรณของสุนทรภู่
บันทึกการเดินทางและการอ่านเพื่อเข้าถึงเรื่องเล่าท้องถิ่น

💠 วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือวรรณคดีในช่วงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

💠 โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย
ภาพพจน์ หมายถึง คำ หรือ กลุ่มคำ ที่สร้างขึ้นจากกลวิธีในการใช้คำ เพื่อให้ปรากฏภาพที่เด่นชัดและลึกซึ้งขึ้นในใจทำให้ผู้อ่านและผู้ฟังเกิดจินตภาพคล้อยตาม

💠 ข้อคิด สะกิดใจผู้นำ
การที่เรามองคนอื่นว่าสูงกว่า เราอาจกำลังคุกเข่าอยู่ก็ได้ แต่หากเรากล้าลุกยืนขึ้นเราอาจจะสูงเท่าเขาหรือสูงกว่าเขาก็ได้

💠 สุภาษิตล้านนา
การศึกษาสุภาษิตล้านนาที่เคยมีผู้ศึกษาไว้นั้น ส่วนใหญ่เป็นการรวบรวมสุภาษิตล้านนาทั้งหมดที่มีแล้วนำมาจัดเข้าเป็นหมวดหมู่โดยเรียงลำดับอักษรหรือเรียงตามหมวดของลักษณะความหมาย

💠 คมวาทะเจ้าสัว
ผมจะก้าวหน้าไปสักก้าว ก็ต้องเจออะไรมากระทบ แต่เราก็พยายามที่จะก้าวใหม่ อีกย่างหนึ่ง แบงค์กรุงเทพฯเคยถูกกระทบตลอดเวลา และไม่เคยท้อถอย ชาตรี โสภณพนิช

💠 อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

💠 ลิลิตพระลอ
ลิลิตโศกนาฏกรรมความรัก ที่แต่งขึ้นอย่างประณีตงดงาม มีความไพเราะของถ้อยคำ และเต็มไปด้วยสุนทรียศาสตร์

💠 วิวัฒนาการร้อยกรองไทย
คำว่าประพันธ์มาจากภาษาบาลีว่า ปพนธ และภาษาสันสกฤตที่ว่า ปรพ.นธ ซึ่งหมายถึงการร้องกรอง การผูกถ้อยคำเป็นเชิงวรรณคดี

💠 นิทานชาดก
ชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทาน บางครั้งจึงเรียกว่า นิทานชาดก แต่มีความหมายแตกต่างจากนิทานที่เล่ากันทั่วไป คือ ชาดกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง แต่นิทานเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น

💠 ไตรภูมิพระร่วง
เป็นวรรณคดีทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่และสำคัญเล่มหนึ่งของไทย อายุกว่า 600 ปี แต่งขึ้นโดยพญาลิไทย (พระมหาธรรมราชาที่ 1) พระมหากษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์พระร่วง

💠 เส้นทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต
จุดเริ่มของ “วรรณกรรมเพื่อชีวิต”น่าจะมาจากแนวคิดเรื่อง “ศิลปะเพื่อชีวิต”ซึ่งนำเสนอโดย อัศนี  พลจันทร (อินทรายุทธ,นายผี) และอุดม  สีสุวรรณ (พ.เมืองชมพู,บรรจง  บรรเจิดศิลป์)

💠 คำคนน่าคิด
เมื่อคนจริงต้องพบกับความล้มเหลว เขามักจะถอยกลับไปก้าวหนึ่งและพร้อมที่จะเริ่มเดินหน้าใหม่อีกครั้ง

💠 บทเพลงสากลจากอดีต
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด บทเพลงเหล่านี้ยังคงความหมายที่งดงามตราตรึงมิรู้ลืม บางความรู้สึกดีๆ แด่ใครสักคน ด้วยสายใยบางๆแห่งความหว่งหาทุกบทเพลงจากอดีตเหล่านี้ จะช่วยสื่อความหมายส่งใจถึงกัน

💠 ปรัชญาสากล ว่าด้วยเรื่องความจริง
หลักใหญ่ของความฉลาดคือ ต้องสามารถแยกระหว่างความชั่วกับความดี

💠 ปรัชญาสากล ลัทธิ ศาสนา
ศาสนาคือลูกสาวของความหวังและความกลัวศาสนา พยายยามอธิบายถึงความไม่รู้ในธรรมชาติแห่งความไม่รู้

💠 ปรัชญาสากล ว่าด้วยเรื่อง เพื่อน และมิตรภาพ
จิตใจที่เป็นปรัชญา คือจิตใจที่ศักดิ์สิทธิ์ ความเป็นเพื่อน คือความหวังของหัวใจ

💠 ปรัชญาสากล ว่าด้วยเรื่อง โลก ชีวิต และพระเจ้า
โลกคือเมืองใหญ่ที่มีถนนหลายสาย ความตายคือตลาดนัด ที่ทุกคนต้องไปพบกันที่นั่น

💠 ปรัชญาสากล ว่าด้วยเรื่องความรัก
ถ้าไม่อยากเห็นความชั่วของมนุษย์ ก็อย่าไปรักใครเข้า เพราะถ้ารักต้องได้เห็นแน่ว่า มนุษย์ทุกคนมีตราบาป

💠 ปรัชญาสากล สังคม การเมือง
การเป็นคนร่ำรวยไม่ได้เป็นจุดจบของความทุกข์ยาก  แต่เป็นการเปลี่ยนแปลง ความกังวลใจ อีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้น

💠 ปรัชญาชาวบ้าน
ถ้าก้าวพลาดไปหนึ่งก้าวจะเป็นไร เพราะยังมีก้าวใหม่ที่มั่นคง

💠 คู่มือเฟรนด์ชิป
อธิษฐานผ่านเฟรนด์ชิป ขอให้ทุกครั้งที่เธอหยิบแล้วคิดถึงฉันและขอให้เธอหยิบมาอ่านทุกวัน เพื่อที่จะได้คิดถึงฉันทุกคืน โอม...เพี๊ยง!!!!

💠 พุทธสุภาษิต กล่อมเกลาจิต
พุทธสุภาษิตส่วนหนึ่งเป็นหลักธรรม ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาตนเอง ทำให้เข้าใจสภาวะโลกตามความเป็นจริง และเป็นปัจจัยให้ประพฤดี ปฎิบัติชอบ มีความสุขกาย สุขใจ เจริญในทางโลก และทางธรรม

💠 พุทธศาสนสุภาษิต
ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ คนละความชนะ และความแพ้ได้แล้ว สงบใจได้ ย่อมนอนเป็นสุข

💠 คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย

💠 ปรัชญาจากจีน
เรารู้ว่าหนังสือไม่ใช่วิธีการที่จะให้คนอื่นมาคิดแทนเราในทางตรงข้าม มันคือเครื่องมือที่กระตุ้นให้เราคิดได้ไกลมากยิ่งขึ้น

💠 ภาษิตจีนโบราณ
อยู่บ้านอาศัยพ่อ แต่งงานอาศัยสามี เมื่อเฒ่าอาศัยลูกหลาน

💠 ปราชญ์สอนว่า
เมื่อยากจนก็ยังชื่นชมในคุณธรรม เมื่อมั่งมี ก็ยังชื่นชมในมารยาทจริยธรรม

💠 วรรณคดีรัสเซีย
วรรณกรรมที่โดดเด่นของรัสเซียในยุคต่อมาเริ่มขึ้นในรัชสมัยของคัทรีนมหาราชินี ในยุคดังกล่าววรรณกรรมรัสเซียได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมของเยอรมัน อังกฤษ และฝรั่งเศส

💠 ข้อคิด คำคม เพื่อพัฒนาตนเอง
อุปสรรค หยุดรออยู่ทุกที่ในวิถีชีวิต ไม่มีใครก้าวสู่ความสำเร็จได้ โดยไม่ผ่านอุปสรรคก่อน เพื่อชัยชนะแห่งจุดมุ่งหมาย ท่านจะต้องมีเครื่องมือต่อสู้ชนิดหนึ่ง นั่นคือ กำลังใจ

💠 คำขงจื้อ
ไม้คดใช้ทำขอ เหล็กงอใช้ทำเคียว แต่คนคดเคี้ยวใช้ทำอะไรไม่ได้เลย

💠 โองการแช่งน้ำ
โองการ แปลว่า คำศักดิ์สิทธิ์ คำประกาศของกษัตริย์ สันนิษฐานว่ามาจากคำว่า โอมการ หมายถึง อักษรโอม โอม คือคำย่อ ที่ใช้กล่าวนำในการสวดของพราหมณ์

💠 ตำนานสิงหนวัติกุมาร
เจ้าชายสิงหนวัติราชกุมารได้พบกับพันธุนาคราช ซึ่งพันธุนาคราชได้แนะนำให้เจ้าชายสิงหนวัติตั้งเมืองอยู่ในที่นั้น

💠 คำคมๆ
"อุปสรรคล้วนเป็นยาขม ไม่มีใครอยากลิ้มลอง แต่ขึ้นชื่อว่ายาขม ส่วนใหญ่มักเป็นยาดีเสมอ"

💠 คำคมท้ายรถ
คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด คนฉลาดย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดที่แกล้งโง่

💠 นิทานชาวบ้าน
ซึ่งมีประจำทุกชาติทุกภาษานั้นมีความสำคัญและมีประโยชน์ แต่ละเรื่องสรุปได้เป็นการให้คติและแนวความคิด ที่ชี้ให้เห็นถึงคุณธรรมความดี และผลเสียจากความชั่ว

💠 วรรณกรรมอีสาน
โดย ครูวัฒน ศรีสว่าง โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี

💠 นวนิยาย
เรื่องสั้น และนวนิยายสมัยใหม่ในประเทศไทยเกิดพร้อมๆ กับการรับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมอื่น ๆ จากชาติตะวันตก

💠 วรรณคดี
คำว่า "วรรณคดี" ตามตัวอักษร หมายความว่า "แนวทางแห่งหนังสือ" คำว่าวรรณคดี เป็นคำสมาส ประกอบด้วยคำ "วรรณ" จากรากศัพท์สันสกฤต วรณ แปลว่า หนังสือ กับคำว่า "คดี"

💠 นิทานอิสป
อีสป เล่านิทานสอนใจ (fable) ส่วนใหญ่นิทานเหล่านี้เกี่ยวกับสัตว์ที่พูดได้ และมีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์

💠 พระอภัยมณี (ฉบับร้อยแก้ว)
ในบรรดาบทกลอนของสุนทรภู่ "เรื่องพระอภัยมณี" ได้ตีพิมพ์ขึ้นจำหน่ายเป็นเรื่องแรก เมื่อปี พ.ศ. 2413 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยหมอสมิท เจ้าของโรงพิมพ์ที่บางคอแหลม เป็นผู้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งละเล่มสมุดไทย

💠 พระอภัยมณี (ฉบับเต็ม)
เนื้อเรื่องส่วนใหญ่คือเหตุการณ์ในชีวิตของตัวละครพระอภัยมณี ออกเดินทางไปศึกษาวิชาความรู้ แต่วิชาที่ไปศึกษามากลับมิใช่วิทยาอาคมหรือความรู้เกี่ยวกับการปกครอง หากแต่เป็นวิชาด้านการดนตรีคือ เป่าปี่

💠 แสนคม (ปรัชญาจีน)
เรารู้ว่าหนังสือไม่ใช่วิธีการที่จะให้คนอื่นมาคิดแทนเรา ในทางตรงข้าม มันคือเครื่องมือที่กระตุ้นให้เราคิดได้ไกลมากยิ่งขึ้น

💠 บทร้อยกรอง
การสอดผูกให้ติดกัน ประดิษฐ์คำ แต่งหนังสือดีให้มีความไพเราะ ร้อยและเย็บดอกไม้ให้เป็นรูปต่างๆ

💠 คมคำคน
คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป

💠 สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย
กระดี่ได้น้ำใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการดีอกดีใจจนตัวสั่น เช่น เขาดีใจเหมือนกระดี่ได้น้ำ

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย