วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน (2)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


รวมคำคมๆ
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ก่อกรรมใด กรรมนั้นสนอง ที่ยังไม่สนอง เพราะยังไม่ถึงเวลา

ตาม่องล่าย
ตำนาน นิทานพื้นบ้าน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก็มีเช่นเดียวกัน เป็นตำนานที่เล่าขานกันติดต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาล และยังเล่าต่อกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้

คำมีคม
ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง

การเขียนบทความ
บทความ หมายถึง เรื่องที่ให้สาระ ข้อเท็จจริง ความรู้ เสนอความคิดเห็น แตกต่างจากบันเทิงคดี

สุภาษิต คำคม วาทะคนดัง
“สิ่งที่ทำให้เราหมดเรี่ยวหมดแรงนั้น หาใช่ภูผาที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าไม่ หากแต่เป็นทรายเม็ดเล็กๆ เม็ดหนึ่ง ในรองเท้าของเราเอง” อี้หมิง

นิราศเมืองสุพรรณของสุนทรภู่
บันทึกการเดินทางและการอ่านเพื่อเข้าถึงเรื่องเล่าท้องถิ่น

วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือวรรณคดีในช่วงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย
ภาพพจน์ หมายถึง คำ หรือ กลุ่มคำ ที่สร้างขึ้นจากกลวิธีในการใช้คำ เพื่อให้ปรากฏภาพที่เด่นชัดและลึกซึ้งขึ้นในใจทำให้ผู้อ่านและผู้ฟังเกิดจินตภาพคล้อยตาม

ข้อคิด สะกิดใจผู้นำ
การที่เรามองคนอื่นว่าสูงกว่า เราอาจกำลังคุกเข่าอยู่ก็ได้ แต่หากเรากล้าลุกยืนขึ้นเราอาจจะสูงเท่าเขาหรือสูงกว่าเขาก็ได้

สุภาษิตล้านนา
การศึกษาสุภาษิตล้านนาที่เคยมีผู้ศึกษาไว้นั้น ส่วนใหญ่เป็นการรวบรวมสุภาษิตล้านนาทั้งหมดที่มีแล้วนำมาจัดเข้าเป็นหมวดหมู่โดยเรียงลำดับอักษรหรือเรียงตามหมวดของลักษณะความหมาย

คมวาทะเจ้าสัว
ผมจะก้าวหน้าไปสักก้าว ก็ต้องเจออะไรมากระทบ แต่เราก็พยายามที่จะก้าวใหม่ อีกย่างหนึ่ง แบงค์กรุงเทพฯเคยถูกกระทบตลอดเวลา และไม่เคยท้อถอย ชาตรี โสภณพนิช

อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

ลิลิตพระลอ
ลิลิตโศกนาฏกรรมความรัก ที่แต่งขึ้นอย่างประณีตงดงาม มีความไพเราะของถ้อยคำ และเต็มไปด้วยสุนทรียศาสตร์

วิวัฒนาการร้อยกรองไทย
คำว่าประพันธ์มาจากภาษาบาลีว่า ปพนธ และภาษาสันสกฤตที่ว่า ปรพ.นธ ซึ่งหมายถึงการร้องกรอง การผูกถ้อยคำเป็นเชิงวรรณคดี

นิทานชาดก
ชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทาน บางครั้งจึงเรียกว่า นิทานชาดก แต่มีความหมายแตกต่างจากนิทานที่เล่ากันทั่วไป คือ ชาดกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง แต่นิทานเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น

ไตรภูมิพระร่วง
เป็นวรรณคดีทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่และสำคัญเล่มหนึ่งของไทย อายุกว่า 600 ปี แต่งขึ้นโดยพญาลิไทย (พระมหาธรรมราชาที่ 1) พระมหากษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์พระร่วง

เส้นทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต
จุดเริ่มของ “วรรณกรรมเพื่อชีวิต”น่าจะมาจากแนวคิดเรื่อง “ศิลปะเพื่อชีวิต”ซึ่งนำเสนอโดย อัศนี  พลจันทร (อินทรายุทธ,นายผี) และอุดม  สีสุวรรณ (พ.เมืองชมพู,บรรจง  บรรเจิดศิลป์)

คำคนน่าคิด
เมื่อคนจริงต้องพบกับความล้มเหลว เขามักจะถอยกลับไปก้าวหนึ่งและพร้อมที่จะเริ่มเดินหน้าใหม่อีกครั้ง

บทเพลงสากลจากอดีต
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด บทเพลงเหล่านี้ยังคงความหมายที่งดงามตราตรึงมิรู้ลืม บางความรู้สึกดีๆ แด่ใครสักคน ด้วยสายใยบางๆแห่งความหว่งหาทุกบทเพลงจากอดีตเหล่านี้ จะช่วยสื่อความหมายส่งใจถึงกัน

ปรัชญาสากล ว่าด้วยเรื่องความจริง
หลักใหญ่ของความฉลาดคือ ต้องสามารถแยกระหว่างความชั่วกับความดี

ปรัชญาสากล ลัทธิ ศาสนา
ศาสนาคือลูกสาวของความหวังและความกลัวศาสนา พยายยามอธิบายถึงความไม่รู้ในธรรมชาติแห่งความไม่รู้

ปรัชญาสากล ว่าด้วยเรื่อง เพื่อน และมิตรภาพ
จิตใจที่เป็นปรัชญา คือจิตใจที่ศักดิ์สิทธิ์ ความเป็นเพื่อน คือความหวังของหัวใจ

ปรัชญาสากล ว่าด้วยเรื่อง โลก ชีวิต และพระเจ้า
โลกคือเมืองใหญ่ที่มีถนนหลายสาย ความตายคือตลาดนัด ที่ทุกคนต้องไปพบกันที่นั่น

ปรัชญาสากล ว่าด้วยเรื่องความรัก
ถ้าไม่อยากเห็นความชั่วของมนุษย์ ก็อย่าไปรักใครเข้า เพราะถ้ารักต้องได้เห็นแน่ว่า มนุษย์ทุกคนมีตราบาป

ปรัชญาสากล สังคม การเมือง
การเป็นคนร่ำรวยไม่ได้เป็นจุดจบของความทุกข์ยาก  แต่เป็นการเปลี่ยนแปลง ความกังวลใจ อีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้น

ปรัชญาชาวบ้าน
ถ้าก้าวพลาดไปหนึ่งก้าวจะเป็นไร เพราะยังมีก้าวใหม่ที่มั่นคง

คู่มือเฟรนด์ชิป
อธิษฐานผ่านเฟรนด์ชิป ขอให้ทุกครั้งที่เธอหยิบแล้วคิดถึงฉันและขอให้เธอหยิบมาอ่านทุกวัน เพื่อที่จะได้คิดถึงฉันทุกคืน โอม...เพี๊ยง!!!!

พุทธสุภาษิต กล่อมเกลาจิต
พุทธสุภาษิตส่วนหนึ่งเป็นหลักธรรม ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาตนเอง ทำให้เข้าใจสภาวะโลกตามความเป็นจริง และเป็นปัจจัยให้ประพฤดี ปฎิบัติชอบ มีความสุขกาย สุขใจ เจริญในทางโลก และทางธรรม

พุทธศาสนสุภาษิต
ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ คนละความชนะ และความแพ้ได้แล้ว สงบใจได้ ย่อมนอนเป็นสุข

คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย

ปรัชญาจากจีน
เรารู้ว่าหนังสือไม่ใช่วิธีการที่จะให้คนอื่นมาคิดแทนเราในทางตรงข้าม มันคือเครื่องมือที่กระตุ้นให้เราคิดได้ไกลมากยิ่งขึ้น

ภาษิตจีนโบราณ
อยู่บ้านอาศัยพ่อ แต่งงานอาศัยสามี เมื่อเฒ่าอาศัยลูกหลาน

ปราชญ์สอนว่า
เมื่อยากจนก็ยังชื่นชมในคุณธรรม เมื่อมั่งมี ก็ยังชื่นชมในมารยาทจริยธรรม

วรรณคดีรัสเซีย
วรรณกรรมที่โดดเด่นของรัสเซียในยุคต่อมาเริ่มขึ้นในรัชสมัยของคัทรีนมหาราชินี ในยุคดังกล่าววรรณกรรมรัสเซียได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมของเยอรมัน อังกฤษ และฝรั่งเศส

ข้อคิด คำคม เพื่อพัฒนาตนเอง
อุปสรรค หยุดรออยู่ทุกที่ในวิถีชีวิต ไม่มีใครก้าวสู่ความสำเร็จได้ โดยไม่ผ่านอุปสรรคก่อน เพื่อชัยชนะแห่งจุดมุ่งหมาย ท่านจะต้องมีเครื่องมือต่อสู้ชนิดหนึ่ง นั่นคือ กำลังใจ

คำขงจื้อ
ไม้คดใช้ทำขอ เหล็กงอใช้ทำเคียว แต่คนคดเคี้ยวใช้ทำอะไรไม่ได้เลย

โองการแช่งน้ำ
โองการ แปลว่า คำศักดิ์สิทธิ์ คำประกาศของกษัตริย์ สันนิษฐานว่ามาจากคำว่า โอมการ หมายถึง อักษรโอม โอม คือคำย่อ ที่ใช้กล่าวนำในการสวดของพราหมณ์

ตำนานสิงหนวัติกุมาร
เจ้าชายสิงหนวัติราชกุมารได้พบกับพันธุนาคราช ซึ่งพันธุนาคราชได้แนะนำให้เจ้าชายสิงหนวัติตั้งเมืองอยู่ในที่นั้น

คำคมๆ
"อุปสรรคล้วนเป็นยาขม ไม่มีใครอยากลิ้มลอง แต่ขึ้นชื่อว่ายาขม ส่วนใหญ่มักเป็นยาดีเสมอ"

คำคมท้ายรถ
คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด คนฉลาดย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดที่แกล้งโง่

นิทานชาวบ้าน
ซึ่งมีประจำทุกชาติทุกภาษานั้นมีความสำคัญและมีประโยชน์ แต่ละเรื่องสรุปได้เป็นการให้คติและแนวความคิด ที่ชี้ให้เห็นถึงคุณธรรมความดี และผลเสียจากความชั่ว

วรรณกรรมอีสาน
โดย ครูวัฒน ศรีสว่าง โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี

นวนิยาย
เรื่องสั้น และนวนิยายสมัยใหม่ในประเทศไทยเกิดพร้อมๆ กับการรับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมอื่น ๆ จากชาติตะวันตก

วรรณคดี
คำว่า "วรรณคดี" ตามตัวอักษร หมายความว่า "แนวทางแห่งหนังสือ" คำว่าวรรณคดี เป็นคำสมาส ประกอบด้วยคำ "วรรณ" จากรากศัพท์สันสกฤต วรณ แปลว่า หนังสือ กับคำว่า "คดี"

นิทานอิสป
อีสป เล่านิทานสอนใจ (fable) ส่วนใหญ่นิทานเหล่านี้เกี่ยวกับสัตว์ที่พูดได้ และมีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์

พระอภัยมณี (ฉบับร้อยแก้ว)
ในบรรดาบทกลอนของสุนทรภู่ "เรื่องพระอภัยมณี" ได้ตีพิมพ์ขึ้นจำหน่ายเป็นเรื่องแรก เมื่อปี พ.ศ. 2413 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยหมอสมิท เจ้าของโรงพิมพ์ที่บางคอแหลม เป็นผู้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งละเล่มสมุดไทย

พระอภัยมณี (ฉบับเต็ม)
เนื้อเรื่องส่วนใหญ่คือเหตุการณ์ในชีวิตของตัวละครพระอภัยมณี ออกเดินทางไปศึกษาวิชาความรู้ แต่วิชาที่ไปศึกษามากลับมิใช่วิทยาอาคมหรือความรู้เกี่ยวกับการปกครอง หากแต่เป็นวิชาด้านการดนตรีคือ เป่าปี่

แสนคม (ปรัชญาจีน)
เรารู้ว่าหนังสือไม่ใช่วิธีการที่จะให้คนอื่นมาคิดแทนเรา ในทางตรงข้าม มันคือเครื่องมือที่กระตุ้นให้เราคิดได้ไกลมากยิ่งขึ้น

บทร้อยกรอง
การสอดผูกให้ติดกัน ประดิษฐ์คำ แต่งหนังสือดีให้มีความไพเราะ ร้อยและเย็บดอกไม้ให้เป็นรูปต่างๆ

คมคำคน
คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป

สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย
กระดี่ได้น้ำใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการดีอกดีใจจนตัวสั่น เช่น เขาดีใจเหมือนกระดี่ได้น้ำ

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย