สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ (2)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


💠 การอ่านฉลากโภชนาการ
ฉลากโภชนาการ ก็คือฉลากที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการของสินค้า หรือผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิดที่ติดไว้บนหีบห่อ หรือภาชนะบรรจุ เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้ทราบถึงคุณสมบัติของสินค้าเหล่านั้น

💠 อาหารปลายธงโภชนาการ
น้ำมัน น้ำตาล และเกลือ เป็นกลุ่มอาหารที่อยู่ปลายธงโภชนาการ พูดให้ง่ายเป็นภาษาบ้านๆ แปลว่า น้ำมัน น้ำตาล และเกลือ ควรกินแต่น้อยเท่าที่จำเป็น

💠 การจัดการอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
การกระทำที่ไม่ปลอดภัย หรือ Unsafe Acts เป็นสาเหตุที่เกิดจากการกระทำของคน เช่น การคาดคะเนผิดพลาด การละเลยการตรวจสอบ การไม่ให้การศึกษาอบรมก่อนใช้หรือปฏิบัติงาน

💠 หอมใหญ่
หากรับประทานเป็นประจำทุกวัน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ และช่วยป้องกันไขมันไม่ให้เกาะผนังเส้นเลือด

💠 การตรวจร่างกาย
การตรวจปัสสาวะ อาจทำให้พบความผิดปกติที่ซ่อนเร้นอยู่โดยไม่มีอาการเจ็บป่วย จึงเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นที่อาจบ่งบอกโรคไต และ/หรือโรคอื่นที่มีความสัมพันธ์กับระบบทางเดินปัสสาวะ

💠 หลักการและวิธีการออกกำลังกาย
การอบอุ่นร่างกาย (warm – up) มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับร่างกายให้พร้อม ก่อนที่จะออกกำลังจริงๆ โดยจะมีผลทำให้มีการเพิ่มอุณหภูมิของกล้ามเนื้อ ทำให้มีการเพิ่มความเร็วของการชักนำกระแสประสาท

💠 หลักการบริโภคอาหารอย่างถูกต้อง
การดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนั้น การรู้จักเลือกรับประทานอาหาร ถือเป็นสิ่งสำคัญโภชนบัญญัติ 9 ประการ

💠 ความรู้เกี่ยวกับโรค พี อาร์ อาร์ เอส
มีรายงานการเกิดโรคครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1987 โดยพบ การแท้งลูกในแม่สุกรท้องแก่

💠 คู่มือประชาชนเพื่อป้องกัน โรคไข้เลือดออก
การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก กำลังเป็นปัญหาใหญ่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนทุกเพศทุกวัย ขณะนี้พบว่ามีการ ระบาดอยู่ทั่วไปแทบทุกจังหวัด

💠 โรคพิษสุนัขบ้า
ติดต่อโดยถูกสัตว์ที่เป็นโรค กัด ข่วน เลีย น้ำลายกระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือทางผิวหนังที่มีบาดแผล

💠 สารป้องกันการติดเชื้อจะช่วยพิทักษ์สิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ของบุคคล

💠 เพศสัมพันธ์ กับ เอดส์ (AIDS)
กลุ่มโรคต่าง ๆ ที่ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยการร่วมเพศ บางโรคอาจติดต่อกันโดยการสัมผัสหรือถ่ายทอดสู่ลูกขณะอยู่ในครรภ์

💠 มารู้จัก SLE กัน (โรคพุ่มพวง)
ประเทศไทยเรารู้จักกันในลักษณะของชื่อโรคพุ่มพวง ราชินีลูกทุ่งของไทยที่เสียชีวิตลงด้วยโรคนี้

💠 นอนไม่หลับ
"โรคนอนไม่หลับ" นับเป็นปัญหาใหญ่ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต เพราะที่ผ่านมาการรักษาส่วนหนึ่งใช้ยานอนหลับซึ่งมีผลกระทบต่อคนไข้ ทำให้สุขภาพแย่ลง

💠 โรคกระเพาะอาหาร
โรคที่มีแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น หรือมีการอักเสบของเยื่อกระเพาะอาหาร คนที่เป็นโรคนี้แล้วสามารถรักษาให้หายขาดได้

💠 แกว่งแขนลดพุง
การบริหารร่างกายด้วยการแกว่งแขนนี้เป็นศาสตร์ของแพทย์แผนจีนที่สืบทอดต่อกันมานานหลายพันปีแล้ว เพราะเป็นการออกกำลังกายที่ง่าย แถมยังทำได้ทุกเวลาที่ต้องการ

💠 การแกว่งแขน รักษาโรค
กายบริหารแกว่งแขน เป็นวิธีออกกำลังเพื่อบริหารร่างกายที่มีประโยชน์มากวิธี หนึ่ง หลังจากได้มีการค้นพบและเผยแพร่ตำรานี้ออกมาที่นครเซี่ยงไฮ้

💠 อาหารเข้าข่ายทารุณสัตว์
องค์กรสัตว์ทั้งหลายต่างออกมาต่อต้านการฆ่าล็อบสเตอร์อย่างทารุณ โดยให้เหตุผลว่า แม้ล็อบสเตอร์จะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ หมู แกะ หรือวัว แต่ความทารุณก็คือความทารุณ

💠 วัณโรค
โรคติดต่อ ที่ยังเป็นปัญหาของประเทศไทยเรา และประเทศด้อยพัฒนาอีกหลายประเทศ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมียารักษาที่มีประสิทธิภาพสูงก็ตาม

💠 ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
วัตสันเชื่อในพลังภายในของความเป็นมนุษย์ ที่มีชีวิตอยู่บนโลกที่เชื่อมต่อกับจักรวาล

💠 สมองเสื่อม
ภาวะที่ผู้ป่วยมีความเสื่อมถอยไปเรื่อยๆเกี่ยวกับ ความรอบรู้ พฤติกรรม บุคลิกภาพ ซึ่งไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด

💠 รักษาดวงตาเมื่อต้องอยู่หน้าคอม
อาการตาแห้งเกิดจากเมื่อเรามีสมาธิขณะทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ อัตราการกระพริบตาจะลดลงจาก 20-22ครั้ง ต่อนาที เหลือเพียง 6-8 ครั้ง ต่อนาที ถ้าไม่อยากตาแห้ง ก็ต้องกระพริบตาบ่อยขึ้น

💠 หญ้าฝรั่น (Safron)
หญ้าฝรั่นเป็นพืชที่มีลำต้นสูงประมาณ 10-30 เซนติเมตร ประกอบด้วยก้านและใบ ที่เรียวแหลม มีดอกสีม่วง

💠 โรคบลูทัง(Bluetongue)
เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Bluetongue virus ที่ติดต่อโดยแมลง เป็น non-contagious ซึ่งส่วนมากจะแสดงอาการในแกะ กวาง elk antelope พวกสัตว์เคี้ยวเอื้องที่เป็นสัตว์ป่า

💠 โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
การติดเชื้อ Chikungunya virus เดิมมีรกรากอยู่ในทวีปอาฟริกา ในประเทศไทยมีการตรวจพบครั้งแรกพร้อมกับที่มีไข้เลือดออกระบาดและเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชีย เมื่อ พ.ศ. 2501 โดย Prof.W McD Hamnon

💠 เครื่องเทศ
เครื่องเทศ มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปเอเซีย มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมาช้านาน โดยเป็นสินค้าที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ที่ก่อให้เกิดการแสวงหา และการครอบครองแหล่งผลิตเครื่องเทศ ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18

💠 ข้าว
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oryza sativa Linn. พืชในวงศ์ Gramineae ใช้เมล็ดเป็นอาหารหลัก

💠 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
ความสามารถของระบบต่างๆ ในร่างกายประกอบด้วย ความสามารถเชิงสรีรวิทยาด้านต่างๆ ที่ช่วยป้องกันบุคคลจากโรคที่มีสาเหตุจากภาวะการขาดการออกกำลังกาย

💠 โรคมือ เท้า ปาก
โรคมือเท้าปาก เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในเขตร้อนชื้นพบโรคประปรายตลอดปี ไม่มีฤดูกาลที่ชัดเจน

💠 โรคทางพันธุกรรม
โรคทางพันธุกรรม หรือ โรคติดต่อทางพันธุกรรม เป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการถ่ายทอดพันธุกรรมของฝั่งพ่อและแม่

💠 คู่มือจ่ายตลาด สำหรับซื้ออาหารปลอดจีเอ็มโอ
ทุกวันนี้ จีเอ็มโอเข้ามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในอาหารของเรา เราถูกบังคับให้กินสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะมีพิษภัยอย่างไรต่อไปในอนาคต โดยที่เราไม่รู้ตัว

💠 อาการของการเกิดมะเร็งในอวัยวะของร่างกาย
มะเร็งปากมดลูก มีเลือดออกจากช่องคลอดทั้งๆ ที่ไม่ใช่เวลารอบเดือนปกติ อาการเจ็บ ปวดและมีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์

💠 อาหารต้านมะเร็ง
ปลาน้ำเย็น เช่น แซลมอน คอท แมคเคอเรล ซาร์ดีน ทูน่าและปลาจากทะเลน้ำลึก ในปลา เหล่านี้จะอุดมไปด้วยไขมันที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง

💠 การแพทย์แผนโบราณ
การแพทย์แผนโบราณนั้นเริ่มมีบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งในสมัยนั้นมีชายผู้หนึ่ง ชื่อ ชีวกโกมารภัจจ์ มีความสนใจในการศึกษาวิชาแพทย์ เพราะเห็นว่าเป็นวิชาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้ใด ท่านเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา ปรารถนาที่จะให้มนุษย์มีความสุข

💠 ฤๅษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า
ฤๅษี หรือฤษี ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หมายถึง นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ

💠 พืชสมุนไพร
พืชไม่ได้เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร่ชนิดต่าง ๆ ที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดีด้วย

💠 โรคไข้กาฬหลังแอ่น(Meningococcal Meningtis)
สำหรับ serogroup ของเชื้อ Neisseria meningitidis ที่พบในประเทศไทย จากข้อมูลการตรวจยืนยันเชื้อ โดยฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป สถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า serogroup ที่พบบ่อยคือ serogroup B รองลงมาคือ serogroup A

💠 คุณค่าทางอาหารและทางยาของสมุนไพรมะรุม
มะรุมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่ถูกปลูกไว้ในบริเวณบ้านไทยมาแต่โบราณ ต้นมะรุมพบได้ทุกภาคในประเทศไทย ทางภาคเหนือเรียกว่า "ผักมะค้อนก้อม" ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก "ผักอีฮุม หรือผักอีฮึม"

💠 โรคไข้ริฟต์วาลเลย์ (Rift Valley fever, RVF)
โรคไข้ริฟต์ วาลเลย์ (Rift Valley fever, RVF) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ซึ่งโรคสามารถก่อให้เกิดโรคและอาจเกิดอาการรุนแรงทั้งในสัตว์และคน โดยการระบาดของโรคก่อให้ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

💠 บาดทะยัก (Tetanus)
เกิดจากพิษของเชื้อบาดทะยัก เป็นเชื้อที่เจริญเติบโตแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic)

💠สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย