สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ (5)

» ย้อนกลับ


แมคโคไบโอติกส์
แมคโคไบโอติกส์ เป็นศัพท์ที่ใช้ในภาษากรีกโบราณ หมายถึง การมีชีวิตที่ยืนยาว และสุขภาพสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในยุคใหม่

สมุนไพรใกล้ตัว
สมุนไพรไทย ได้รับการยอมรับว่ามีสรรพคุณรักษาโรคได้มาแต่โบราณ และเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นในปัจจุบัน

ผลไม้
มะเฟือง มีรูปไข่ มีสันเป็นพูตามความยาว 3-5 เส้น เมื่อผ่าตามขวางจะเป็นรูปคล้ายดาว ผิวผลค่อนข้างเรียบเป็นมัน ผลอ่อนสีเขียว

ห่วงโซ่อาหาร
ในธรรมชาติ การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ มักมีความเกี่นวข้องกัน "การที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งกินสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเพื่อที่จะดำรงชีวิต"

การออกกำลังกาย
ธรรมชาติสร้างมนุษย์และสัตว์มาเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวเป็นประจำถ้าทำการเคลื่อนไหวไม่เพียงพอจะเกิดความปั่นป่วนทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมในที่สุดอาจจะเกิดโรค จนถึงกับเสียชีวิตได้

อาหารผู้ป่วยเบาหวาน
ควรดื่ม น้ำเปล่า น้ำชาไม่ใส่น้ำตาลถ้าดื่มกาแฟ ควรดื่มกาแฟดำ ไม่ควรใส่น้ำตาล นมข้นหวาน หรือครีมเทียม

การแพทย์ทางเลือก
กระแสความตื่นตัวเรื่อง Complementary Care หรือ Complementary Therapy หรือ การแสวงหาทางเลือกใหม่ ๆ สำหรับ วิถีการดำเนินชีวิต ในแนวทางที่สอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารเคมีในสมอง
การออกกำลังกายและทำกิจกรรมอื่นๆ หรือการวิ่ง จะทำให้สารนี้หลั่ง หรือการให้ทาน การช่วยเหลือผู้อื่น จะทำให้สารเคมีนี้หลั่งเช่นกัน

» ย้อนกลับ


แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย