ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

คนเดือนตุลา 2516

>>> ประมวลภาพเหตุการณ์

แม้แต่ฟ้ายังร้องไห้

หน้า 8

            หลังจากที่ห้องสอบและตึกเรียนต่างๆถูกนักศึกษาปิดตาย ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ อธิการบดีก็ได้เรียกประชุมคณาจารย์ทันทีที่ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อพิจารณาถึงข้อร้องเรียนของนักศึกษา ที่จะให้มีการเลื่อนกำหนดวันสอบออกไปอย่างเป็นทางการ และตอนบ่ายเวลาประมาณ 14.00 น. ก็จะมีการเรียกประชุมคณบดีคณะต่างๆ เพื่อพิจารณาในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง จนในที่สุด ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ก็ออกประกาศให้เลื่อนกำหนดสอบออกไปอย่างไม่มีกำหนดทุกคณะ
                     ในระหว่างที่ทางคณาจารย์ประชุมพิจารณาข้อเรียกร้องกันอยู่นั้น นักศึกษาชายหญิงยังคงผลัดกันขึ้นอภิปรายโจมตีรัฐบาลต่อไปอีก โดยผ่านทางเครื่องขยายเสียง พร้อมกับรับบริจาคเงินจากเพื่อนนักศึกษาและประชาชน เพื่อนำไปเป็นทุนในการต่อสู้ ด้านบนตึกสถานักศึกษาได้มีการนำธงไปปักไว้ผืนหนึ่ง นายเสกสรร ประเสริฐกุล นักศึกษาเปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังรอกำลังนักศึกษาจากศิริราช มหิดล จุฬา เกษตร และประสานมิตร ซึ่งจะเดินทางมาสมทบ และนักศึกษาจะไม่เคลื่อนที่หรือเดินขบวนไปไหน จะยึดเอาลานโพธิ์เป็นเวทีอภิปายต่อไปจนกว่าจะถึงรุ่งเช้า
                    ท่านกลางการอภิปรายอย่างดุเดือด ของกลุ่มนักศึกษาที่ผลัดกันขึ้นไปกล่าวโจมตีรัฐบาล ก็มีนักศึกษากลุ่มหนึ่ง นำแผ่นปลิวขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกไปแจกจ่ายแก่บรรดานักศึกษา ในใบปลิวนั้นได้ยกเอาข้อกฎหมายขึ้นมาแก้ข้อกล่าวหาของรัฐบาล ที่จะดำเนินคดีแก่นักศึกษาที่ถูกจับกุม ในข้อหามั่วสุมทางการเมืองและกบฎในราชอาณาจักร โดยหาว่าเป็นการคลาดเคลื่อนต่อความจริง และคลาดเคลื่อนต่อพฤติกรรมที่แสดงออก
                        แถลงการณ์ยังเน้นอีกว่า ในข้อหามั่วสุมทางการเมืองตามประกาศของคณะปฎิวัติฉบับที่4 พ.ศ. 2514 ที่บัญญัติว่า " ห้ามมิให้มั่วสุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ มีจำนวนตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป " นั้น ข้อเท็จจริงปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเข้าจับกุมผู้ต้องหาดังกล่าว ขณะที่กำลังแยกย้ายกันเดินแจกแถลงการณ์ ให้การศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน ลักษณะดังกล่าวไม่อาจที่จะตีความว่าเป็นการมั่วสุมทางการเมือง ซึ่งจะต้องมีการจับกลุ่มหารือเพื่อปฎิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งทางการเมือง การที่จับกุมผู้ต้องหาโดยอ้างว่าเป็นการมั่วสุมทางการเมืองนั้น จึงเป็นการใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบ ผู้ที่ออกคำสั่งจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกินขอบเขตอำนาจของตนในครั้งนี้

                     การกระทำของผู้ต้องหาทั้ง 12 คน ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เข้าข่ายที่จะปรักปรำได้ว่าเป็นความผิดฐานกบฎภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา 116 ข้างต้น ผู้ต้องหาได้แจกจ่ายแถลงการณ์อย่างเปิดเผยโดยสุจริตใจ ยื่องการเรียกร้องให้ประชาชนหันมาสนใจและตระหนักถึงการมีรัฐธรรมนูยด้วยแล้ว จะถือว่า ไม่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ ยิ่งไม่ได้ใหญ่ ตรงกันข้าม การขัดขวางจับกุมมิให้ประชาชนได้กระทำการ ภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ ต่างหากที่ต้องถือว่าเป็นกบฎภายในราชอาณาจักร
                     ในแถลงการณ์ยังได้กล่าวอีกว่า รัฐบาลใช้อำนาจ กฎหมาย และคุกตะรางเป็นเครื่องมือปฎิบัติต่อนักศึกษาและประชาชน 12 คน อย่างไร้มนุษยธรรมเกินขอบเขตอำนาจ จึงขอให้เพื่อนนักศึกษายืนหยัดต่อสู้กับอำนาจ อธรรมดังกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยว และรวมกำลังกันจนกว่าจะได้รับชัยชนะ ธรรมศาสตร์จะไม่มีการสอบจนกว่าชัยชนะขั้นเด็ดขาดจะเป็นของเรา
                       ระหว่างที่รอคอยเพื่อนนิสิตนักศึกษาจากที่ต่างๆ จะเดินทางมาร่วมด้วยนี้ นักศึกษาได้นำธงดำไปผูกติดเหนือเสาที่ปราศรัย แล้วอภิปายต่อไปท่ามกลางสายฝนที่โปรยลงมา จนเปียกชุ่มไปหมดทั่วทุกคน แต่ทุกคนก็ไม่ยอมถอย นักศึกษาหญิงผู้หนึ่งขึ้นไปคว้าไมโครโพน กรอกเสียงลงไปว่า แม้แต่ฟ้ายังร้องไห้ ได้รับเสียงปรบมือเกรียวกราว สลับด้วยเสียงไชโยโห่ร้องเอ็ดอึง ตามด้วยเสียงครวญเพลง ยูงทอง สลับรายการเป็นระยะ จากนั้นเมื่อเวลา 14.00 น.นักศึกษาก็เปิดประชุมหน้าโดมขึ้น โดยถ่ายทอดเสียงลงมาให้เพื่อนนักศึกษาได้ฟังตลอดเวลา ท่ามกลางเสียงเชียร์กลางสายฝน
                        ทางด้านคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการประชุมกันเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันเดียวกันจนกระทั่งบ่าย ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทำหนังสือด่วนถึง จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ปล่อยตัว 12 ผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญโดยด่วน หนังสือด่วนฉบับนั้นมีคณาจารย์ร่วมลงนามกันถึง 200 คน ข้อความในหนังสือมีดังนี้.......
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2516
เรื่อง ขอให้ปล่อยตัวบุคคลผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญที่ถูกจับกุม
                     ด้วยคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่างมีความเห็นพ้องต้องกันว่า บรรดาบุคคลผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญ ซึ่งถูกจับกุมตัวไปนั้น ได้กระทำการด้วยเจตนาดี อีกทั้งยังได้กระทำไปโดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในอันที่จะประกาศใช้รัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และยังได้กระทำการไปโดยมิได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่ประการใด
                   คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้มีนามข้างท้ายนี้ จึงใคร่ขอร้องให้ทางราชการพิจารณาปล่อยบุคคลเหล่านี้ เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์ลุกลามและรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นที่ห่วงใยของประชาชนโดยทั่งไป
                                                        ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
                                                                       ลงนาม
                             ตัวแทนคณาจารย์ประมาณ 20 คน ได้นำหนังสือร้องเรียนไปยื่นต่อ จอมพลถนอม นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 15.45 น. แต่จอมพลถนอม อยู่ในระหว่างประชุมคณะรัฐมนตรี พ.อ. ณรงค์ กิตติขจร รองเลขาธิการ กตป. ซึ่งอยู่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย ได้ให้ รอ. สรนารถ วิจิตรานุช ลงมารับเรื่องแทน จาก อาจารย์ อภิชัย พันธเสน อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนคณาจารย์ ระหว่างนั้น ผู้สื่อข่าวได้ถามอาจารย์ท่านหนึ่งว่า ทารที่อาจารย์ซึ่งเป็นข้าราชการมาแสดงความคิดเห็นกับการกระทำของนิสิตนักศึกษาในครั้งนี้ ไม่กลัวว่าจะผิดทางวินัยหรือ ก็ได้รับคำตอบว่า ที่ประชุมคณาจารย์ก็ได้มีการพูดกันถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน แต่ทุกคนต่างเห็นเหมือนกันว่า เราได้ทำในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ในฐานะข้าราชการ

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ