ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

คนเดือนตุลา 2516

>>> ประมวลภาพเหตุการณ์

พบกันที่กรุงเทพฯ

หน้า 9

            เนื่องจากมีอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายคนร่วมลงนามเรียกร้องรัฐธรรมนูญ อันเป็นต้นเหตุให้กลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญถูกจับกุม คือ ดร.อภิชัย พันธเสน ดร.บุญสนอง บุณโยทยาน ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อาจารย์รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์   อาจารย์สุดาทิพย์ อินทร อาจารย์วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน อาจารย์จินตนา เชิญศิริ และอาจารย์ชูศรี มณีพฤกษ์ ได้ร่วมกันชี้แจงเปิดเผยไปยังหนังสือพิมพ์เป็นการโต้ตอบ จอมพลประพาส จารุเสถียร และ พล.ต.ต. ชัย สุวรรณศร ผู้บังคับการสันติบาลว่า การที่พวกตนได้ลงนามร่วมในกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญนั้น ทุกคนมีความเข้าใจว่า การเรียกร้องรัฐธรรมนูญดังกล่าวมิได้มีผู้ชักใย หรือมีผู้ใดเจตนาแอบแฝง ในลักษณะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่อย่างใด ต่างลงความเห็นเช่นเดียวกันว่า สิทธิการเรียกร้องรัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะและอาชีพใด นอกจากนี้พวกตนยังมีความเชื่อเป็นการส่วนตัวอีกว่า ผู้ต้องหาทั้งหมดที่กระทำการในครั้งนี้ ทำโดยเปิดเผยและบริสุทธิ์ใจ หากเจ้าหน้าที่มีหลักฐานแน่นอนก็ขอให้โปรดดำเนินการไปตามกระบวนการทางศาลยุติธรรม เยี่ยงรัฐบาลที่ชอบธรรมทั้งหลายพึงกระทำ
                     ขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังก่อปฎิกิริยาต่อต้านรัฐบาลอย่างรุนแรง ในวันที่ 9 ตุลาคม โดยกล่าวประฌามบุคคล 3 คน ที่มีส่วนสำคัญในการปกครองประเทศ คือ จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลประภาส จารุเสถียร พันเอกณรงค์ กิตติขจร ทางด้านสถาบันอื่นก็มีปฎิกิริยาหนักขึ้นทุกที เช่นที่ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ก็ได้ชุมนุมกันเป็นวันที่สองแล้ว โดยออกแถลงการณ์ให้รัฐบาลปล่อยตัวกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม และให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2516 สำหรับโปสเตอร์ที่นักศึกษาเขียนปิดไว้ที่ผนัง มีข้อความด่าทอรัฐบาลนั้น ตำรวจสันติบาลได้ไปฉีกทิ้งจนหมดสิ้น
                        ที่จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ได้ร่วมลงนามออกแถลงการณ์ ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงซึ่งไม่เคยปรากฎมาก่อน สนับสนุนการเรียกร้องรัฐธรมมนูญของนิสิตนักศึกษา โดยได้เคลื่อนไหวติดโปสเตอร์รอบมหาวิทยาลัย แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บโปสเตอร์เหล่านั้น ต่อมาเช้าวันที่ 9 ตุลาคม นักศึกษาก็ได้รวมตัวกันอยู่ที่สโมสร แต่ยังมิได้มีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงแต่อย่างใดเพราะอยู่ระหว่างสอบ แต่มีโปสเตอร์ชี้ชวนว่า "เราจะพบกันที่กรุงเทพฯ" โดยเมื่อสอบเสร็จแล้วจะเดินทางเข้าสมทบกลุ่มนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอื่น
                          ทางด้านมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เวลา 12.00 น. หลังจากที่สอบไล่กลางปีภาคเช้าเสร็จแล้ว นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายกสโมสรนิสิตจุฬาฯ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการสโมสรด่วน จนกระทั่งเวลา 13.00 น. นายประสาร ก็ได้ออกมาแถลงว่า ที่ประชุมได้ตกลงที่จะร่วมต่อสู้ด้วยและจะสู้จนถึงที่สุด ส่วนที่ว่าจะให้มีการงดสอบนั้น นายประสารกล่าวว่า ที่ประชุมได้ตกลงที่จะให้สอบเสร็จก่อน เพระาเวลานี้ยังเหลืออยู่อีกไม่กี่วิชา วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม นิสิตส่วนใหญ่จะสอบเสร็จ ยกเว้นบางคณะเท่านั้น หลังจากสอบเสร็จแล้วจะเข้าร่วมอย่างเต็มที่ และเวลานี้ก็ได้น้องใหม่คณะวิศวะ ซึ่งสอบเสร็จก่อน ไปร่วมที่ธรรมศาสตร์แล้ว

                       ด้านมหาวิทยาลัยรามคำแหง องค์กรนักศึกษาได้ออกแถลงการณ์ประท้วงรัฐบาล โดยมีข้อสรุปว่า ทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นว่า การจับกุมนักศึกษาที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญ และยัดเยียดข้อหากบฎให้นั้น เป็นการสร้างสถานการณ์ ทางองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จะขอประท้วงการกระทำของรัฐบาลจนถึงที่สุด และขอให้ปล่อยตัวผู้บริสุทธิ์โดยเร็วที่สุดด้วย
                      และก่อนที่จะออกแถลงการณ์ เมื่อเวลา 12.00 น. กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประมาณหนึ่งพันคน ได้นัดกันไปชุมนุมกันที่หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนฯ แล้วพลัดกันขึ้นพูดคัดค้านการจับกุมกลุ่มผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญทั้ง 12 คน ส่วนการหยุดสอบเพื่อเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นนั้น ทางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ตัดสินใจลงไป โดยแน่นอนว่าจะหยุดสอบหรือไม่
                    ทางด้านศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ได้เรียกคณะกรรมการประชุมด่วน ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ในตอนเย็นของวันที่ 9 ตุลาคม ต่อมา นายสมบัติ ธำรงธัญญาวงศ์ เลขาธิการศูนย์ฯ ได้ออกมาแถลงว่า ที่ประชุมได้พูดถึงท่าทีของรัฐบาล และรู้สึกผิดหวังที่รัฐบาลได้พยายามตั้งข้อหา คอมมิวนิสต์แก่ผู้ถูกจับกุม การที่รัฐบาลระบุเช่นนี้ ก็เพื่อจะให้ประชาชนเข้าใจว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีหัวเอียงซ้าย และอยู่คนละฝ่ายกับประชาชน
                   นายสมบัติ ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า การตั้งข้อกล่าวหาโดยอ้างเอกสารต่างๆที่นำมาสอบสวนนั้น เข้าใจว่าเป็นเอกสารที่ทางการนำมาสอบสวน เป็นตำราลัทธิต่างๆ และเชื่อว่าบุคคลที่ศึกษาเอกสารเหล่านั้น เป็นการศึกษาด้านวิชาการ ซึ่งตำราเหล่านั้นตามห้องสมุดของมหาวิทยาลัยก็มีให้อ่านทั่วไป
                   ดังนั้น ทางศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย จึงมีมติ ไม่สามารถยอมรับเหตุการณืในการตั้งข้อกล่าวหาคอมมิวนิสต์ โดยวิธียัดเยียดได้เพราะเป็นวิธีการที่เลวร้าย และทางศูนย์ฯมีความเชื่อมั่นว่า บุคคลที่ถูกจับกุมได้กระทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ และขอยืนยันว่านักศึกษามหาวิทยาลัยทุกแห่งจะเข้าร่วมสนับสนุนการต่อสู้ครั้งนี้อย่างเต็มที่
                  ระหว่างที่นายสมบัติ เลขาธิการศูนย์นิสิตนักศึกษาฯ แถลงกับผู้สื่อข่าวอยู่นั้น นายประสาร   ไตรรัตน์วรกุล นายกสโมสรนิสิตจุฬาฯ และนายสมพงษ์ สระกวี   นายกองค์การนักศึกษารามคำแหง ได้กล่าวคำปราศรัย กับเพื่อนนักศึกษา ยืนยันว่ามหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง จะเข้าร่วมประท้วงด้วยแน่นอน

                  หลังจากที่ นายไขแสง สุกใส เข้ามอบตัวต่อผู้บังคับการสันติบาล เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายกรัฐมนตรี ได้นำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ และในที่สุดนายกรัฐมนตรี ก็มีคำสั่งให้ใช้ มาตรา 17 สั่งควบคุมตัวนายไขแสง และพวกที่ถูกจับกุมไว้ก่อนหน้านี้ ไว้จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้....

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
                  โดยที่ปรากฎหลักฐานจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า เมื่อระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2516 เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายไขแสง สุกใส กับพวกในข้อหาว่า ได้สมคบกันชุมนุนทางการเมืองเกินกว่า 5 คน ในระหว่างประกาศกฎอัยการศึก และกระทำการโฆษณายุยงให้ปรากฎแก่ประชาชน เพื่อให้ล่วงละเมิดกฎหมาย และให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาล และเพื่อให้เกิดความปั่นปวนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดจะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ตรวจพบเอกสาร แผนการกระทำการอันเป็นคอมมิวนิสต์ ที่ที่พักอาศัยและสำนักงานของผู้ต้องหาบางคนอีกด้วย เหตุเกิดในท้องที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
                           โดยที่ยังมีพรรคพวกของผู้ต้องหาอีกหลายคนที่ยังจับไม่ได้ และการกระทำของผู้ต้องหากับพวก เป็นการก่อกวนและคุกคามความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ทั้งยังเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติ
                         เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งรัฐธรรมนูญปกครองอาณาจักร พุทธศักราช 2515 นายกรัฐมนตรี โดยมติของคณะรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งให้ควบคุมตัวนายไขแสง สุกใส ผู้ต้องหากับพวก ตามที่ปรากฎในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และที่จะจับกุมเกี่ยวกับคดีนี้ไว้ตั้งแต่วันครบกำหนด ควบคุมตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น ผู้ต้องหาคนใด หากอธิบดีกรมตำรวจเห็นว่ายังไม่ควรมีความผิด ก็จะให้อำนาจสั่งปล่อย พ้นการควบคุมไปได้

ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามคำสั่งนี้ และรายงานผลการสอบสวนให้ทราบ
สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2516
(ลงชื่อ) จอมพลถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ