ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

คนเดือนตุลา 2516

>>> ประมวลภาพเหตุการณ์

ผนึกกำลัง

หน้า 11

            ตั้งแต่เช้าวันที่ 9 ตุลาคม เป็นต้นมา นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ผนึกกำลังกันอย่างเหนียวแน่น ในการอภิปรายโจมตีรัฐบาล เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง 13 คน และให้รัฐบาลรีบออกรัฐธรรมนูญโดยด่วน ยิ่งนานกำลังนักศึกษาก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกที และแม้ว่าคืนนั้นทั้งคืนฝนตกหนัก ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความเร่าร้อนในใจของนิสิตนักศึกษาได้ การต่อสู้เรียกร้องดำเนินต่อไปตลอดทั้งคืนจนสว่างคาตา
                     ในระหว่างที่นักศึกษาเปิดอภิปาย อย่างรุนแรงและหนักหน่วงเกี่ยวกับการจับกุมผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญทั้ง 13 คนนั้น ทางด้านคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวนกว่าร้อยคน ได้เปิดประชุมสภาอาจารย์ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนักศึกษาที่ถูกจับ การประชุมดำเนินไปอย่างเคร่งเครีย จนกระทั่งเวลา 13.15 น. สภาอาจารย์จึงได้ออกแถลงการณ์

                 อนุสนธิกรณีที่อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกจับกุม เนื่องจากการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ และออกใบปลิวให้การศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2516 นั้น เป็นเหตุให้นักศึกษานักหยุดสอบไล่ประจำภาค และชุมนุนกันประท้วงการกระทำดังกล่าว สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความหว่งใยในการดำเนินการศึกษา ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ต้องชะงักลง และสถานการณ์อาจจะดำเนินไปในทางที่น่าวิตก สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้มีมติ ให้ออกแถลงการณ์ดังนี้
                 1. สภาอาจารย์เห็นว่าการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อประโยชน์ แก่สังคมเป็นส่วนรวมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนในอารยประเทศ เพราะเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย อันเป็นเป้าหมายของประชาชนชาวไทยและรัฐบาลปัจจุบัน
                 2. ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ย่อมขึ้อยู่กับความก้าวหน้าทางวิชาการทุกๆสาขา เสรีภาพทางวิชาการจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจำต้องสนับสนุนจากทุกๆฝ่ายในสังคม อาจารย์และนักศึกษาขั้นอุดมศึกษาเป็นผู้นำของสังคมทางด้านปัญญา การจะปฎิบัติให้สมกับฐานะหน้าที่ จำต้องมีเสรีภาพในการค้นคว้า เผยแพร่ และแสดงความคิดเห็น ทั้งภายในและภายนอกสถานการศึกษา ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตของวิชาการ และไม่มีลักษณะเป็นการยั่วยุให้มีการใช้กำลัง หรือก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย สภาอาจารย์ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการกระทำในขอบเขต ของเสรีภาพทางวิชาการ อาจารย์หรือนักศึกษา ซึ่งอาศัยความเกี่ยวพันกับสถาบัน ปฎิบัติการเกินขอบเขตดังกล่าว ย่อมมีความรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว
                   3. สภาอาจารย์ เห็นว่าการกระทำใดๆไ ดังกล่าวข้างต้น เป็นการกระทำในขอบเขตของการปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน สมควรได้รับการปฎิบัติอย่างเป็นธรรม การจับกุมและตั้งข้อหาความผิดขั้นร้ายแรงเกินกว่าความจริง โดยไม่เป็นไปตามกระบวนการและเจตนารมณ์ ของกฎหมาย เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ทำให้เข้าใจว่าการปฎิบัติการดังกล่าว เป็นการถืออำนาจเป็นธรรม นอกจากการตรวจค้นและยึดหนังสือตำรับตำราเอกสารต่างๆ ทางวิชาการ ย่อมเป็นการทำลายเสรีภาพในการคิดและค้นคว้า เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
                                                        สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                                                   10 ตุลาคม พ.ศ. 2516 

แถลงการณ์ของ คณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อนคณาจารย์ทุกสถาบัน
                       พวกเรากลุ่มคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มีนามข้างล่างนี้ มีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ว่า การจับกุมอาจารย์และนักศึกษาผู้ซึ่งเรียกร้องรัฐธรรมนูญโดยสันติวิธี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2516 นั้น เป็นการกระทำที่เห็นชัดว่าลุแก่อำนาจ และปราศจากวิจารณญาณที่รอบคอบ เยี่ยงรัฐบาลที่มีความรับผิดชอบพึงกระทำ
                      พวกเรามีความเชื่อว่า เขาเหล่านั้ ยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง มิได้มีเจตนาในการแสดงออกครั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของคณะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
                      จึงใคร่ขอให้ผู้มีอำนาจ ในคณะรัฐบาลพิจารณาเหตุการณ์นี้โดยรอบคอบ และถ้าคณะรัฐบาลยังคงมีอคติยืนยันตามเจตนารมณ์เดิมอยู่ หรือสร้างสถานการณ์โดยปราศจากหลักฐานต่อไป กลู่มพวกเราไม่อาจจะคิดเห็นเป็นอย่างอื่นไปได้ นอกจากตระหนักว่า คณะรัฐบาลชุดนี้มีเจตนารมณ์ ยึดถือหลักการ ปกครองเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มคณะบุคคลเป็นที่ตั้ง มิได้มุ่งประโยชน์ส่วนรวมตามปณิธานที่ชอบยืนยันอยู่เสมอ

คณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิมยาลัย


                เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นิสิตนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายแห่ง เคลื่อนไหวกันอย่างคึกคัก แถลงการณ์ของคณาจารย์และองค์กรนิสิตนักศึกษา และสโมสรนิสิต ได้ทยอยกันออกมาไม่ขาดสาย เพื่อยืนยันเจตนาอันแน่วแน่ที่จะต่อสู้ เรียกร้องกับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมของรัฐบาล

แถลงการณ์ ของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
                  จากเหตุการณ์อันน่าอัปยศ ในการที่รัฐบาลทำการจับกุม กลุ่มนักศึกษา อาจารย์และประชาชนจำนวน 13 คนนั้น สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์นี้มาตลอด เมื่อพิจารณาตามเหตุผลโดยรอบคอบแล้ว เห็นว่าการกระทำของขบวนการเรียกร้องรัฐธรรมนูญนี้ เป็นการกระทำด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ และเปิดเผย เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง และเป็นการเรียกร้องที่สอดคล้องกับความต้องการอันเดียวกันกับนักศึกษาและประชาชนชาวไทย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ใยดีต่อคำครหา ที่ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ จะตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มบุคคลหนึ่งบุคคลใด
                     พฤติกรรมของรัฐบาลเผด็จการ ในการปกครองประเทศได้ใช้อำนาจบาตรใหญ่อยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่ปิดเสียงประชาชนควบคุมนักศึกษา และสร้างสถานการณ์ต่างๆ เพื่อตบตาประชาชน ปกป้องพวกพ้อง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการยืนยันว่า กลุ่มปกครองยังไม่ยอมให้ประชาชนปกครองตนเองอย่างแน่นอน
                     สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้มีมติดังนี้
1. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ขอคัดค้านการจับกุมนักศึกษาและอาจารย์ ประชาชนทั้ง 13 คน
    ที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญ
2. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จะยืนหยัดต่อสู้ถึงที่สุดให้ได้มา ซึ่งอิสระภาพของ บุคคลทั้ง 13 คน
    และให้ได้มาซึ่งอิสระภาพของปวงชนชาวไทย โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักปกครองประเทศ

แถลงการณ์ ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
           ตามที่อธิบดีกรมตำรวจได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจับกุม กลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญ โดยสรุปได้ว่า รัฐบาลเห็นว่าเป็นการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ โดยระบุว่ามีหลักฐานหลายชิ้น ซึ่งส่อว่าการกระทำของกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ เป็นแผนทางการเมือง ที่ต้องการยุยงส่สงเสริม ให้ประชาชนล้มล้างรัฐบาล ตลอดจนสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่จากการที่ศูยน์กลางนิสิตนักศึกษาฯ ได้ทราบมาอย่างแน่ชัด โดยกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ว่า เป็นบุคคลที่เคยอุทิศตัว ร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของนิสิตนักศึกษา และประชาชน ด้วนความบริสุทธิ์ใจตลอดมา พร้อมทั้งมีเจตนารมณ์ที่จะเห็นประเทศชาติเจริญก้าวหน้าตามระบอบประชาธิปไตย โดยยึดถือสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้ง และหลักในการดำเนินงาน อันสูงสุดอย่างมิได้เปลี่ยนแปลง
            การที่รัฐบาลใช้อำนาจในครั้งนี้ จึงไม่ถูกต้อง สร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อประชาชน และพยายามทำให้ประชาชนเห็นว่าผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญ เป็นศัตรู อันร้ายกาจของประชาชน เพื่อที่จะได้ใช้อำนาจได้โดยสะดวก
             เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม เจ้าหน้าที่สภาผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งข่าวมาว่า นิสิตเกษตรศาสตร์โดยสภาดังกล่าวได้มีมติให้หยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคมเป็นต้นไป เพื่อที่จะได้เข้าร่วมชุมนุนร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งยังได้ออกข้อเรียกร้องฉบับหนึ่ง มีใจความว่า ขอให้ปล่อยผู้ต้องหา เนื่องจากเดินขบวนแจกใบปลิว โฆษณากระตุ้นให้ประชาชนเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ให้รัฐบาลงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากการร้องเรียนนั้นๆ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้องตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย
               ในตอนกลางคืน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริมาณนักศึกษา ยิ่งเพิ่มมากขึ้นอีก โดยส่วนหนึ่งมาจากสวนสุนันทา ประสานมิตร และกลุ่มนักเรียนอาชีวะช่างกลอื่นๆ

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ