ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

คนเดือนตุลา 2516

>>> ประมวลภาพเหตุการณ์

ตั้งป้อมสู้

หน้า 12

           ทางด้านมหาวิทยาลัยรามคำแหง นักศึกษานับพันคนได้จับกลุ่มกันอยู่ที่หน้าบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง มีการพูดโจมตีรัฐบาลอย่างรุนแรงเช่นเดิม นายสมพงษ์ สระกวี นายกองค์การนักศึกษารามคำแหง ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า จากการซาวเสียงนักศึกษารามคำแหง ส่วนใหญ่เห็นว่าจะหยุดสอบในวันที่ 13 ตุลาคม แล้วจะไปร่วมประท้วงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด จนกว่าจะมีการปล่อยต้วผู้ต้องหาเรียกร้องรัฐธรรมนูญทั้ง 13 คน   การอภิปรายยังคงดำเนินต่อไปจนถึงช่วงบ่าย ด้วยข้อความที่รุนแรงเช่นเดิม ส่วนบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยรามคำแหง ก็เต็มไปด้วยแผ่นโปสเตอร์ และรูปภาพเสียดสีบุคคลในคณะรัฐบาล นักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งได้ไปขออนุญาติจากอาจารย์ ขอใช้รถของมหาวิทยาลัย บรรทุกนักศึกษาไปเยี่ยมผู้ต้องหา แต่ไม่ได้รับอนุญาติ จึงเช่ารถ 2 คัน ออกเดินทางไปเยี่ยมผู้ต้องหา

                     ส่วนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ในตอนบ่ายวันเดียวกันนั้นเอง นักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่ง นอกจากเหนือจากที่ไปรวมกลุ่มกับนักศึกษาสถาบันอื่นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนหลายร้อยคนได้พากันออกจากวิทยาลัยเพื่อมุ่งหน้าไปรวมกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก โดยแยกย้ายกันเดินเท้าบ้าง ขึ้นรถเมล์บ้าง แท็กซี่และรถส่วนตัวบ้าง ทยอยกันไปเป็นกลุ่มๆ มีการขอร้องด้วยว่าวันต่อๆไปให้นักศึกษาไปรวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยไม่ต้องมาที่วิทยาลัย ถ้านักศึกษาคนใดมาที่วิทยาลัยจะถือว่าเป็นกบฎ จากการตกลงของนักศึกษานี้เอง มีรายงานข่าวว่า อธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ได้ออกคำสั่งปิดวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวโดยไม่มีกำหนด

                     ทางด้านนักศึกษาเนติบัณฑิตยสภา 40 คน ได้ยื่นหนังสือสนับสนุน ต่อศูนย์นิสิตนักศึกษา ที่กำลังชุมนุนกันอยู่ที่ทหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยข้อความในหนังสือนั้นว่า การที่มีนักศึกษาเรียกร้องรัฐธรรมนูญนั้นชอบแล้ว ทางเนติบัณฑิตยสภา พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในด้านกฎหมาย กับนักศึกษาทุกคนที่โดนจับ

                      เวลา 20.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม นักศึกษาเริ่มเคลื่อนขบวนไปที่สนามฟุตบอลในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันมาก ทั้งนี้เพราะมีนิสิตนักศึกษามาสมทบกันประมาณ 2 หมื่นคน และยังมีส่วนหนึ่งที่ยังอยู่ที่บริเวณลานโพธิ์   มีการเปิดวิทยุภาคข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ฟังด้วยความสนใจ ว่ารัฐบาลจะแถลงการณ์อะไรออกมาบ้าง

                    และในวันเดียวกันนั้น จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า ได้ทราบจากเจ้าหน้าที่ว่า มีกลุ่มนักการเมืองกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่า กลุ่มเรียร้องรัฐธรรมนูญ กระทำผิดกฎหมาย เป็นการเมือง 8 คน นักศึกษา 5 คน พวกนี้ได้ชุมนุนกันทางการเมืองเกินกว่า 5คน ในระหว่างประกาศกฎอัยการศึก มีการแจกใบปลิวและเอกสารต่างๆ ซึ่งผิดประกาศคณะปฎิวัติฉบับที่4 เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าจับกุมตัวมาดำเนินคดี
                  จอมพลถนอม กล่าวต่อไปอีกว่า ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ไปค้นตามบ้านผู้ต้องหา ก็พบเอกสารเกี่ยวกับการจะล้มล้างรัฐบาล รวมทั้งโปสเตอร์ที่ไม่ได้มุ่งหมายจะเรียกร้องรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียว ทั้งไม่ได้กระทำแบบสันติวิธีด้วย เจ้าหน้าที่จึงได้ตั้งข้อหาเพิ่มในฐานะ กระทำผิดต่อความมั่นคงของรัฐ และจาการค้นเอกสารต่อมา ยังได้พบอีกว่ามีเอกสารของพรรคคอมมิวนิสต์ และแผนดำเนินการแบบคอมมิวนิสต์ จึงได้ตั้งข้อหาเพิ่มอีก
                   จอมพลถนอม กล่าวถึงการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ว่า เรื่องนี้นักศึกษาส่วนใหญ่มิได้ร่วมด้วย แต่เป็นการดำเนินการของนักการเมือง นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระหว่างสอบ มีส่วนน้อยเท่านั้นที่ไปร่วมกับนักการเมือง ทาวศูนย์นิสิตนักศึกษาจึงเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่นักศึกษากระทำโดยตรง
                    ผู้สื่อข่าวได้ถามถึงมาตรการป้องกันไม่ให้นักศึกษาเดินขบวน จอมพลถนอมกล่าวว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่พยายามชี้แจงกับนักศึกษาแล้ว ในขั้นนี้ได้จับผู้ต้องหา 13 คน แต่ถ้าการสอบสวนพาดพิงถึงใครอีกก็จะจับกุมมาสอบสวนเพิ่มอีก   และว่า การส่งเสริมให้เกิดระบอบประชาธิปไตยนั้น ทุกคนย่อมทำได้ รัฐบาลจะสงเสริมเฉพาะเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมาย รัฐบาลขอยืนยันว่า จะสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่ไม่ส่งเสริมคนที่กระทำผิดต่อกฎหมาย
                      ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณี ที่อาจารย์มหาวิมยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าชื่อกันส่งหนังสือประท้วง การจับกุมนักศึกษาและอาจารย์มายังรัฐบาลนั้น จอมพลถนอมตอบว่า ได้รับหนังสือแล้ว แต่เห็นว่าไม่ถูกระเบียบ จึงส่งไปยังทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ให้ดำเนินการส่งมาใหม่ตามลำดับชั้น ให้ถูกต้อง และหนังสือจะมาถึงตัวนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน
                     ผู้สื่อข่าวยังได้ถามต่อไปอีกว่า จะเปิดเผลเอกสารที่ยึดมาได้บ้างหรือไม่ว่าเป็นเอกสารอย่างไร จอมพลถนอมตอบว่า เอกสารเหล่านั้น เป็นเอกสารทางการเมือง จะต้องเก็บไว้เพื่อดำเนินคดี ถ้านำออกมาเผยแพร่จะทำให้ผู้ต้องหารู้ตัว และจะเสียรูปคดี และยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนมานานแล้ว โดยเฉพาะสำนักงานทนายความของนายไขแสง สุกใส มักจะมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งไปพบปะกันเสมอๆ
                       สุดท้ายจอมพลถนอม ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า แม้จะมีการจับกุมและสั่งคุมขังตามมาตรา 17 ที่ประกาศไปแล้วก็ตาม แต่ยังให้อำนาจอธิบดีกรสตำรวจพิจารณาปล่อยผู้ต้องหาที่เห็นว่าไม่มีความผิดได้ ทางเจ้าหน้าที่จะเร่งสอบสวนให้เสร็จโดยเร็วที่สุด แต่จะเป็นเมื่อใดยังบอกไม่ได้ เท่าที่ทราบ ปรากฎว่ามีการชุมนุนกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยบางแห่ง พวกนัศึกษาที่เลื่อนสอบก็มาชุมนุนกัน รัฐบาลได้หาทางรอมชอมอย่างที่สุดแล้ว จอมพลถนอมกล่าวในที่สุด

                     จากกรณีที่เกิดเหตุการประท้วงอย่างรุนแรงนี้ มีข่าวเปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใย และคอยสดับรับฟังข่าวด้วยความสนพระทัยตลอดเวลา ทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน ช่วยกันแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น ให้ยุติลงโดยสันติวิธี เพราะต่างก็เป็นคนไทยด้วยกัน จะต้องมีความสามัคคีและเข้าใจต่อกัน บ้านเมืองจึงจะอยู่รอดไปได้โดยปกติสุข
                      ในคืนวันที่ 10 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการสั่งให้จอมพลถนอม กิตติขจร เข้าเฝ้าฯ ที่ตำหนักจิตรลดารโหฐานเป็นการด่วน เมื่อเวลา 19.00 น. ดังนั้น ตามกำหนดการที่จอมพลถนอม จะต้องไปงานเลี้ยงวันชาติจีน ที่โรงแรมดุสิตธานี จึงต้องงดไปกะทันหัน

                     พล.อ.อ. ทวี จุลละทรัพย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยท่าทีของรัฐบาลอันมีต่อนิสิตนักศึกษาในครั้งนี้ว่า รัฐบาลวางข้อกำหนดไว้ว่า การชุมนุมกันภายในมหาวิทยาลัย ถึงจะมีการกล่าวโจมตีอย่างรุนแรงอยู่บ้าง ก็เห็นว่า เป็นสิ่งที่นักศึกษากระทำกันขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ลุกลามออกมาข้างนอก และตราบใดที่ยังอยู่ภายในเขตรั้วมหาวิทยาลัย รัฐบาลก็ถือว่าเป็นการกระทำภายในขอบเขต

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ