ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

คนเดือนตุลา 2516

>>> ประมวลภาพเหตุการณ์

อุดมการณ์เดียวกัน

หน้า 16

            นิสิตนักศึกษาและประชาชนยังคงผนึกกำลังกันอย่างเหนียวแน่น และอภิปรายโจมตีรัฐบาลโต้รุ่งเป็นคืนที่สอง ในตอนดึกมีการเล่นละครล้อเลียนการเมืองแก้ง่วงอีกด้วย จนกระทั่งรู่งเช้าวันที่ 12 ตุลาคม บางคนที่นอนก็ตื่นขึ้นมาสวดมนต์ แล้วนิมนต์พระมาตักบาตร อย่างไรก็ดีในตอนดึกนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ ได้ทยอยกันกลับบ้านเพื่อออมแรงเอาไว้ พอรุ่งเช้าก็ไปสมทบกับต่อ
                    ที่กรมประชาสัมพันธ์ พลตรีประกอบ จารุมณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ขอร้องไปยังหนังสือพิมพ์ ให้ระมัดระวังในการเสนอข่าวที่เกิดขึ้น ขออย่าให้เสนอข่าวไปในทางที่ยั่งยุ ซึ่งจะทำให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น
                   เวลา16.30 น. วันที่ 11 ตุลาคม คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำหนังสือไปยื่นต่อ จอมพลถนอม นายกรัฐมนตรี อีกฉบับหนึ่ง หนังสือดังกล่าวมีใจความว่า
                   อนุสนธิ หนังสือคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่มีไปถึงฯ พณฯ เรื่องขอให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุม จากการเรียนร้องรัฐธรรมนูญ และ พณฯ ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ให้ส่งขึ้นไปตามลำดับชั้นนั้น
                 อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใครขอกราบเรียนชี้แจงต่อ ฯ พณ ฯ เรื่องที่ร้องเรียนมาในหนังสือฉบับนั้น มิใช่เรื่องที่เกี่ยวกับราชการบริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเสนอและได้รับการพิจารณามาตามลำดับชั้น แต่เป็นเรื่องที่คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร้องเรียนมาด้วยความห่วงใยในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเกรงว่าอาจลุกลามรุนแรงยิ่งขึ้น จึงได้มีหนังสือมากราบเรียน ฯพณฯ ท่านโดยตรง โดยมีอาจารย์อีกหลายท่านร่วมลงนามในหนังสือดังกล่าว จึงขอเสนอมาเพื่อทราบ ๕ระอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงกราบเรียนมาด้วยความห่วงใย และปรารถนาดีมายัง ฯพณฯ

              เกี่ยวกับยอดเงินที่ประชาชนบริจาคช่วย เพื่อเป็นปัจจัยในการต่อสู้เรียกร้องขอความเป็นธรรม นับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ 11 ตุลาคม ทราบว่ามีทั้งหมด 1 แสน 4 พันบาทเศษ เครื่องบริโภคอื่นๆอีกต่างหาก
               และในวันเดียวกันนั้นเอง มีแถลงการณ์จาก สภาอาจารย์วิทยาลัยกรุงเทพ ออกมาอีกฉบับ ใจความคล้ายคลึงกับแถลงการณ์ของแถลงการณ์ของเหล่าอาจารย์จากสถาบันอื่นๆ นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งมีโอกาส ไปเยี่ยมกลุ่มผู้ถูกจับกุม ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ศูนย์อยรมพลตำรวจนครบาล บางเขนว่า นักศึกษาผู้ถูกจับกุมแม้จะมีท่าทีอิดโรยอยู่บ้าง แต่ก็ยังอยู่กัยสุขสบายดี และจิตใจมี่นคง ผู้ถูกจับกุมฝากมาบอกกับเพื่อนๆ ของตนให้สู้ต่อไปด้วย

ตั้งแต่ เวลา 13.00-18.00 น. สภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ 3 ข้อคือ

  1. ให้รัฐบาลพิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยเร็วที่สุด หรือถ้ามีหลักฐานดำเนินคดี ก็ให้ปฎิบัติไปตามกระบวนการยุติธรรมของบ้านเมืองโดยเคร่งครัด

  2. ให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการให้มีรัฐธรรมนูญโดยเร็ว เพื่อเป็นทางออกให้ประชาชาติไทยได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้แบบแผนเดียวกันต่อไป

  3. รัฐบาลควรยอมรับเสรีภาพของประชาชนในการบุกเบิกแสวงหาและแสดงออกซึ่งความรู้ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม อันจะเอื้ออำนวยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นปณิธานของทุกฝ่ายในการปฎิบัติตามความเห็นข้างต้นนั้น ขอให้ทุกฝ่ายตั้งอยู่ในสัมมาทิฐิ โดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมของชาติ เป็นที่ตั้ง ก่อนประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะ

           วิทยุกรมประชาสัมพันธ์แถลงในตอนค่ำ วันที่ 11 ตุลาคมว่า ตามที่มีข่าวแพร่สะบัดว่า ทางราชการได้ส่งกำลังทหาร เข้าปะปนไปกับนักศึกษาที่ชุมนุนอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วสร้างสถานการณ์ เพื่อให้เกิดการวิวาทวุ่นวายขึ้นนั้น ทางราชการขอประกาศว่า เนื่องจากการชุมนุนของนักศึกษาครั้งนัชี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย และนักศึกษายืนยันว่าจะไม่ลุกลามออกไปนอกบริเวณมหาวิทยาลัย ทางราชการจึงมิได้ส่งหน่วยกำลังใดๆ เข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยแม้แต่น้อย

แถลงการณ์สภาอาจารย์วิทยาลัยเทคนิค

ด้วยตามที่รัฐบาลได้ทำการจับกุมอาจารย์และนักศึกษาที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญ โดยสงบในข้อหากบฎนั้น พวกเรามีความเห็นพ้องว่า รัฐบาลกระทำการในครั้งนี้ โดยมิได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้เลย

  1. การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของคนวัยหนุ่มสาว ย่อมมีผลมาจากความตั้งใจอันบริสุทธิ์ปราศจากการครอบงำทางความคิดของใคร ทั้งนี้เพราะวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการเรียกร้องความจริง อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของขาติและสังคม การกระทำดังกล่าวหาใช่เป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติแต่ปรพการใดไม่

  2. การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น ย่อมต้องแสวงหาความรู้จากข้อเท็จจริง มิใช่จากตำราที่เขียนขึ้นมาจากทฤษฎีเพียงอย่างเดียว อารยะประเทศควรรับฟังความเห็นจากอารยชน มิใช่กลุ่มชนเพียงไม่กี่คน

  3. ถึงวาระอันสมควรแล้ว ที่รัฐบาลควรประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามระบอบประชาชนไทยที่สมบูรณ์ ดังนั้นสภาอาจารย์เห็นว่าการกระทำดังกล่าวข้างต้นของนักศึกษาและผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญ ควรได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม การจับกุมตัวครั้งนี้ เป็นการทำลายพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย

สภาอาจารย์วิทยาลัยกรุงเทพ 11 ตุลาคม 2516


แถลงการณ์นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี่

เนื่องจากเหตุการณ์ปัจจุบัน ในวงการนักศึกษาได้มีการตื่นตัว ในการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ และสิทธิส่วนรวม อันชอบธรรมที่นิสิต นักศึกษา พึงจะกระทำได้ ดังที่ปรากฎอยู่ในขณะนี้
        ฉะนั้น นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้า ศูนย์พระนครเหนือ ได้สำนึกถึงสิทธิและเสรีภาพ และหน้าที่ที่พึงปฎิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม และสิ่งทั้งปวง ที่นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้เรียกร้อง เรามีจุดมุ่งหมายดังนี้

  1. ในฐานะที่เป็นนักศึกษาอันเป็นส่วนหนึ่ง ของประชาชนของประเทศ ย่อมมีสิทธิเต็มที่ที่จะทำการใดๆโดยสันติวิธี เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญโดยประชาชน

  2. ตามหลักการในข้อ1 คณะนักศึกษาได้ถึอปฎิบัติทุกวิถีทาง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้นการกระทำของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี่ฯ ศูนย์พระนครเหนือ ย่อมถึอได้ว่า นักศึกษาทั้งหมด ได้ร่วมรับผิดชอบ ในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งปวงแก่นักศึกษาทั่วประเทศ

คณะนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าศูนย์พระนครเหนือ

แถลงการณ์ศูนย์กลางนักเรียน

เพื่อนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ที่รัก
        จากพฤติกรรมของรัฐบาล ที่ออกคำสั่งจับกุมนักศึกษาและประชาชน ผู้ร่วมเรียกร้องรัฐธรรมนูญ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตย ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทย โดยรัฐบาลได้ตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นกบฎ เราศูนย์กลางนักเรียน แห่งประเทศไทย ขอประกาศสนับสนุนการต่อสู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนในครั้งนี้ และขอยืนหยัดสนับสนุนจนกว่าความอยุติธรรมจะสลายไป เราขอเรียกร้องให้รวมกันที่ธรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทย

แถลงการณ์สถาบันคูร
               ตามที่รัฐบาลได้จับกุม กลุ่มผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญทั้ง 13 คน ในข้อหามั่งสุมทางการเมือง กบฎในราชอาณาจักร และการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ นักศึกษาวิทยาลัยคูรทุกแห่งเห็นว่า การกระทำของรัฐบาล รุนแรงเกินกว่าเหตุ มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ต่อการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นนักศึกษาวิทยาลัยคูรทุกแห่ง จึงพร้อมใจกันหยุดเรียน โดยไม่มีกำหนดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และประกาศร่วมมือกับศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวกลุ่มผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญทั้ง 13 คนเสีย ขอให้นักศึกษาวิทยาลัยคูรสวนดุสิตทุกคนไปร่วมชุมนุนกันที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมเรียกร้องให้ได้มาซึ่งความชอบธรรมของประชานทั้งมวล

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ