ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

คนเดือนตุลา 2516

>>> ประมวลภาพเหตุการณ์

อ่อนข้อ

หน้า18

               เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดียิ่ง ที่นักเรียนโรงเรียนช่างกลทุกแห่ง สมานสามัคคีกันอย่างดีเลิศ ทั้งๆที่เมื่อก่อนหน้านี้ มีแต่เรื่องตีรันฟันแทงกันอยู่เสมอๆ จนเป็นที่เอือมระอาของใครต่อใคร นักเรียนคนหนึ่งเขียนหนังสือไปให้โฆษกอ่านบนเวทีปราศรัย ให้ผู้ชุมนุมฟังว่า " แต่ก่อนเราเป็นนักเรียนช่างกล เคยตีกันเอง รัฐบาลไม่มีความสามารถทำให้พวกเราสามัคคีกันได้ แต่วันนี้พวกเราสามัคคีกันแล้ว โดยรัฐบาลไม่ต้องมาเกี่ยวข้อง เพราะเราสามัคคีกันเพื่อต่อต้านรัฐบาลชุดนี้" ทั้งบรรดาหัวหน้านักเรียนช่างกลแต่ละโรงเรียน ขึ้นไปจับมือกัน แล้วเข้าสวมกอดกัน
                     การชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามข้อเสนอ ท่ามกลางความกระวนกระวายใจของนิสิตนักศึกาาและประชาชนนับแสนยังคงดำเนินต่อเนื่งไปจนกระทั่ง เวลา 11.30 น. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ จึงนำมติที่ประชุมของคณะกรรมการศูนย์นิสิตนักศึกษาฯ ออกมาแถลงให้ที่ชุมนุมทราบ มีใจความว่า

                      เนื่องด้วยนิสิตนักศึกษา และประชาชน ได้ร่วมประท้วงต่อสู้ในการที่รัฐบาลจับกุม นิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้บรสุทธิ์ มาเป็นเวลา 5 วันแล้ว โดยที่รัฐบาลยังมิได้ตัดสินใจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด แต่ยังยืนยันที่จะใช้มาตราการเด็ดขาดกับบุคคลเหล่านั้น
                   ทางศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาเห็นว่า ได้ให้เวลาแก่รัฐบาลในการตัดสินใจ มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ดังนั้นทางศูนย์นิสิตนักศึกษาจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องยื่นข้อเสนอดังต่อไปนี้คือ
                   ให้รัฐบาลปล่อยตัวบุคคลเหล่านั้นภายใน 24 ชั่งโมง นับตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2516 หากทางศูนย์นิสิตยังมิได้รับคำตอบใดๆเป็นที่น่าพอใจ ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย จะพิจารณาใช้มาตราการในขั้นเด็ดขาดต่อไป

ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
12 ตุลาคม 2516 เวลา 12.00 น.

                    ในขณะเดียวกันกับที่ทางศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ยื่นคำขาดไปยังรัฐบาลให้ปล่อยตัว 13 ผูต้องหา ภายใน 24 ชั่วโมง นิสิตนักศึกษาและนักเรียนก็ยิ่งหลั่งไหลเข้ามาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากขึ้น นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ประมาณ 5000 คน ได้เดินขบวนมาจาก ทุ่งมหาเมฆ สู่ธรรมศาสตร์ พร้อมถือโปสเตอร์โจมตีรัฐบาลหลายแผ่น เช่น " เราเสียภาษีซื้ออาวุธให้มัน แต่มันกลับจะใช้ปราบเรา" นอกจากนี้ยังมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งระดับอาชีวะและมัธยม เดินกันมาไม่ขาดสาย แม้กระทั่งนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ก็ยังมา
                   อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ออกแถลงข่าวขอความร่วมมือในการเสนอข่าวของผู้สื่อข่าวอีกครั้งว่า อย่าเสนอข่าวที่ตื่นเต้น เพื่อให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป เพราะยังมีหนังสือพิมพ์บางฉบับไม่ทำตามที่ขอร้อง ตั้งแต่การพาดหัวข้อข่าวและใช้ถ้อยคำ อาทิเช่น ใช้คำว่า "ชุมนุมกันเป็นจำนวนแสน" และ "หวั่นจะนองเลือด" อีกทั้งยังเผยว่า ทางรัฐบาลในขณะนี้ ยังไม่มีนโยบายที่จะสั่งปิดหนังสือพิมพ์แต่อย่างใด รัฐบาลระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษ ไม่อยากไปแตะต้องสิทธิของหนังสือพิมพ์ที่มีอยู่ แต่ก็ขอเตือนว่าถ้าระมัดระวังตัวเองได้ก็จะเป็นผลดี ก่อนที่รัฐบาลจะเปลี่ยนนโยบายไปเป็นอย่างอื่น

                  ทางด้านมหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศเลื่อนสอบ โดยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายธุระการ รักษาการแทนอธิการบดี มีข้อความว่า
                  ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดให้มีการสอบไล่ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2516 ตั้งแต่วันที่ 13-22 ตุลาคมนั้น
                    บัดนี้เนื่องด้วยสถานการณ์เแพาะหน้าดน้มเอียงไปในด้านที่จะเกิดความไม่ปลอดภัย แก่นักศึกษาที่จะมาทำการสอบไล่ และอาจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นได้ ตลอดจนอาจเกิดความเสียหายในทรัพย์สินต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้ คณะผู้บริหารงานมหาวิทยาลัยจึงได้มีมติให้เลื่อนการสอบไล่ออกไปก่อน และจะประกาศกำหนดเวลา และสถานที่ใหม่ในเวลาอันควร

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2516

                  ในตอนค่ำวันที่ 12 ตุลาคม คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับหลักฐานที่กรมตำรวจ นำออกมาแสดงว่า
                  ตามที่กรมตำรวจนำหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดของผู้ต้องหาผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญ ออกมาเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ซึ่งหลักฐานดังกล่าวประกอบด้วย ผังแสดงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองของไทย หนังสือเกี่ยวกับลัทธิมาร์กซิสม์ และคอมมิวนิสต์ คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอชี้แจงเกี่ยวกับหลักฐานดังต่อไปนี้

  1. การทำผังแสดงโครงสร้างทางการเมือง เป็นเพียงเครื่องมือประกอบการสอนวิชาการเมืองเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้นักศึกษษเข้าใจโครงสร้างทางการเมืองของประเทศต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ฉะนั้นการทำผังแสดงโครงสร้างทางการเมืองของไทย ไม่ถึอว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใด

  2. หนีงสือที่เกี่ยวกับลัทธิมาร์กซิสม์ เลนินนิสม์ เมาอิสม์ และสงครามกองโจร ฯลฯ เป็นตำรา ที่ใช้เรียนกันตามปกติใยมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย หนังสือดังกล่าว ใช้เป็นตำราเรียนในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้หนังสือดังกล่าวยังมีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป อีกด้วยหนังสือเหล่านั้นเป็นหนังสือที่อธิบายถึงลัทธิต่างๆ ในเชิงวิชาการ มิใช่เป็นหนังสือโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง หากจะถือว่าการอ่านและมีหนังสือเหล่านั้นไว้ในครอบครองมีความผิด ก็หมายความว่าห้องสมุดต่างๆในมหาวิทยาลัยในปะเทศไทย อาจารย์ทุกคนที่เรียนมาทางสังคมศาสตร์และร้านจำหน่ายหนังสือจะต้องมีความผิดด้วย คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจำเป็นต้องชี้แจงให้ทราบข้อเท็จจริงโดยทั่วกัน

อนึ่ง หากมีหลักฐานอื่นใดเพิ่มเติม คณะอาจารย์หวังว่ากรมตำรวจคงจะได้นำออกมาแสดงอย่างเปิดเผย ให้ประชาชนทราบต่อไป

                    หลังจากที่ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ ได้ยื่นคำขาด ให้รัฐบาลปฎิบัติตามข้อเสนอ ภายใน 24 ชั่วโมงนั้น จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี จึงได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นกรณีพิเศษ ที่สวนรื่นฤดี อีกครั้งในตอนบ่ายวันเดียวกันนั้นเอง รายงานข่าวแจ้งว่าการประชุมเคร่งเครียดมาก และในที่สุดก็มีการประกาศออกมา อย่างเป็นทางการว่า รัฐบาลยอมอ่อนข้อให้แก่นิสิตนักศึกษา โดยยอมให้ประกันตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมทั้ง 13 คน โดยวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ออกประกาศ เมื่อเวลา 18.45 น. มีความว่า
                  หลังจากที่ได้มีการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลจำนวน 13 คน เมื่อวันที่ 6-9 ตุลาคม 2516 เวลากลางวันด้วยข้อหาชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า 5 คน กระทำคสามผิดต่อความมั่นคงของรัฐ และมีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ เจ้าพนักงานได้เร่งสอบสวนอยู่ตลอดเวลา
                      บัดนี้ เจ้าพนักงานสอบสวนได้ดำเนอนการสอบสวนลุล่วงไปแล้วตามสมควร ประกอบกับได้มีผู้ยื่นคำขอประกันตัวผู้ต้องหาเหล่านี้ จึงใคร่เสนอความเห็นว่า สมควรอนุญาติให้ทั้ง 13 คน ประกันตัวไปได้
                  ผู้รักษาการในตำแห่นงอธิบดีกรมตำรวจ ได้พิจารณาเห็นชอบต่อข้อเสนอของเจ้าพนักงานสอบสวน จึงได้มีคำสั่งให้ประกันตัวผู้ต้องหาเหล่านี้ไปได้

             หลังจากที่รัฐบบาลได้อ่อนข้อ ยอมให้มีการประกันตัว 13 ผู้ต้องหา โดยคิดว่าสถานการณ์จะเบาบางลง แต่เหตุการณ์หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เพราะนิสิตนักศึกษาเห็นพ้องต้องกันว่า เป้าหมาย ในการต่อสู้ครั้งนี้ ต้องการให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง 13 คน และขอทราบกำหนดการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แต่รัฐบาลกลับเบี่ยงเบน เพียงให้ประกันตัวผู้ต้องหาเท่านั้น การให้ประกันตัวยังถือว่าทั้ง 13 คน ยังถือว่าเป็ผู้ต้องหาอยู่ นิสิตนักศึกษาจำเป็นต้องต่อสู้ต่อไปอีก
                ทางด้านศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ได้เรียกประชุมด่วนกรรมการของศูนย์ เพื่อพิจารณาถึงท่าทีของรัฐบาล และในที่สุดก็มีความเห็นเป็นไปในทางเดียวกับนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ จนเมื่อเวลา 22 .00 น. จึงได้ออกแถลงการณ์ยืนยันในเรื่องนี้ว่า

             ตามที่รัฐบาลได้ออกมาแถลงข่าวว่า จะยินยอมให้ผู้ต้องหาทั้ง 13 คน ได้ประกันตัวนั้น ทางศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยถือว่า การยอมให้ผู้ต้องหาประกันตัวนั้น เป็นการเบี่ยงเบน เพื่อบิดเบือนเป้าหมายการต่อสู้ของประชาชนทั้งมวล ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย จึงขอยืนยัน ให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง 13 คน ภายใน เวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2516 ตามมติเดิม

ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ