สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

อหิงสา

4

การทำลายชีวิตอาจจะเป็นหน้าที่อย่างหนึ่ง เป็นความจริงที่เราทำลายชีวิตมากเท่าที่เราคิดว่า จำเป็นเพื่อรักษาร่างกายไว้เช่นเราทำลายชีวิตของสัตว์ของพืชผักและของสิ่งอื่นๆเพื่อใช้เป็นอาหาร เราทำลายยุง เชื้อโรค ตลอดจนแมลงอื่น ๆ เพื่อสุขภาพของเรา เราไม่ถือว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการฝ่า ฝืนบทบัญญัติของศาสนานอกจากนี้เรายังทำลายสัตว์นานาชนิดที่กินเนื้อเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดของพันธุ์มนุษย์ แม้การทำลายชีวิตมนุษย์ด้วยกันก็อาจจะจำเป็นในบางกรณี เช่น อาจจะมีคนบ้าถือดาบเที่ยววิ่งฆ่าฟันใครต่อใครจนไม่มีผู้ใดกล้าเข้าจับเป็นได้ในกรณีเช่นนี้หากมีผู้ใดสามารถสังหารชีวิตคนบ้าดังกล่าวได้ เขาผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่ามีคุณูปการต่อสังคม และสังคมจะต้องขอบคุณเขา

ข้าพเจ้ารู้สึกว่า การฆ่าสัตว์เป็น ๆ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ นั้น มักจะถือกันว่าเป็นทารุณกรรมที่น่าขยะแขยง ตัวอย่างเช่น หากสุนัขตัวใดเป็นบ้า เราก็มักจะหาทางขังมันให้ตายไปเอง ในกรณีเช่นนี้ความเมตตากรุณาตามแบบฉบับของข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ข้าพเจ้าทำเช่นนี้เป็นอันขาดข้าพเจ้าทนดูสุนัขหรือสัตว์อื่นใดค่อย ๆ ตายด้วยความทรมานไม่ได้ ข้าพเจ้าจะไม่ฆ่ามนุษย์ที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ เพราะข้าพเจ้ามีวิธีรักษาที่ดีกว่าแต่ข้าพเจ้าจะฆ่าสุนัขที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันเพราะข้าพเจ้าไม่มีทางรักษาหากลูกของข้าพเจ้าถูกสุนัขบ้ากัดและไม่มีทางบรรเทาความทุกข์ทรมานของเขาได้ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นหน้าที่ของ ข้าพเจ้าที่จะต้องทำลายชีวิตของลูกเสียการปล่อยให้เหตุการณ์เป็นไปตามยถากรรมนั้นควรจะมีขอบเขตจำกัดหากหมดวิธีแก้ไขจริง ๆ เราจึงควรจะปล่อยให้เหตุการณ์เป็นไปตามยถากรรม วิธีแก้ไขอย่างหนึ่ง และอย่างสุดท้ายสำหรับเด็กที่ต้องรับทุกข์ทรมานดังกล่าวก็คือ ทำลายชีวิตเขาเสีย

ในรูปแบบที่จริงแท้นั้น อหิงสาก็คือความรัก ความเมตตาและความเอื้ออารีที่สูงสุด หากข้าพเจ้าเป็นนักอหิงสานิยมที่จริงแท้แล้วไซร้ข้าพเจ้าจะต้องสามารถรักและเมตตาศัตรูของข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าจะต้องมีจิตใจเช่นนี้ต่อ  ผู้ที่มุ่งร้ายข้าพเจ้า ไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ข้าพเจ้ารู้จักหรือไม่ก็ตาม และแม้ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นบิดาหรือบุตรของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าก็ต้องมีจิตใจเช่นเดียวกัน อหิงสาในภาคปฏิบัติดังกล่าวย่อมหมายถึงสัจจะและความไม่กลัว เราจะหลอกลวงคนที่เรารัก เราเมตตาไม่ได้ เช่นเดียวกับที่เราจะขู่เข็ญหรือทำให้เขาเกิดความหวาดกลัวก็ไม่ได้ การให้ด้วยชีวิตเป็นการให้ ที่สูงสุด ผู้ที่ให้แม้แต่ชีวิตของเขาเอง จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามหมดความเป็นศัตรูโดยสิ้นเชิง ความเข้าใจระหว่างเขากับศัตรูจะเกิดขึ้น ผู้ที่ให้ด้วยชีวิตนั้นจะให้ไม่ได้ ตราบใดที่ยังมีความกลัว ดังนั้น เขาจะต้องขจัดความกลัวในตัวของเขาให้หมดสิ้นไปเสียก่อน ผู้ปฏิบัติตามหลักของอหิงสาจะเป็นคนกลัวหรือมีความขลาดไม่ได้ การปฏิบัติตามหลักของอหิงสาจำเป็นต้องมีอภัย คือความไม่กลัวเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด

เมื่อได้โยนมีดดาบทิ้งไปแล้วเช่นนี้ ข้าพเจ้าจึงมีเหลืออยู่ก็แต่ถ้วยแห่งความรักที่จะหยิบยื่นให้แก่ฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเชื่อว่าด้วยการหยิบยื่นถ้วยแห่งความรักให้แก่ฝ่ายที่เป็น ปฏิปักษ์ ข้าพเจ้าจะสามารถดึงเขาเหล่านั้นให้เข้ามาใกล้ข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยที่มนุษย์กับมนุษย์จะต้องมาเป็นศัตรูกัน และโดยเหตุที่ข้าพเจ้าเชื่อว่า คนเรานั้นตายแล้วต้องเกิดอีก ข้าพเจ้าจึงหวังว่า หากไม่ใช่ในชาตินี้ก็ในชาติหน้า ข้าพเจ้าจะเป็นมิตรกับมวลมนุษยชาติได้

หัวใจที่แข็งกร้าวที่สุดอีกทั้งอวิชาคือ ความไม่รู้ที่หยาบที่สุดจะปลาสนาการไปเมื่อเผชิญ หน้ากับดวงอาทิตย์แห่งความทุกข์ยากที่ไม่รู้จักความโกรธและความเกลียด

อหิงสามิใช่ “การหลบลี้หนีหน้าจากการต่อสู้กับความชั่วร้าย” ตรงกันข้าม อหิงสาตามความเข้าใจของข้าพเจ้านั้นหมายถึงการต่อสู้กับความชั่วร้ายอย่างจริงจังและประเสริฐกว่าการแก้เผ็ดซึ่งยังแต่จะทวีความชั่วร้ายให้มี  มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงคิดหาทางต่อสู้กับความชั่วร้ายด้วยวิถีทางของจิตใจหรือศีลธรรม ข้าพเจ้าหาทางลบคมดาบของผู้กดขี่มิใช่ด้วยการใช้อาวุธที่มีคมมากกว่า แต่ด้วยการทำให้ฝ่ายตรงข้ามกับข้าพเจ้าผิดหวังในเรื่องที่เหตุใดข้าพเจ้าจึงไม่ใช้กำลังโต้ตอบการต่อสู้แบบอหิงสาจะทำให้คู่ต่อสู้เกิดความงงงันก่อน แต่แล้วเขาก็จะเกิดความสำนึก ความสำนึกนี้จะไม่ทำให้เขาเสียหน้า หากแต่จะช่วยให้เขามีความรู้สึกสูงส่งขึ้น ภาวะเช่นนี้อาจเรียกได้ว่า เป็นภาวะแห่งอุดมการณ์ ซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้น

<< ย้อนกลับ| หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ