ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป>>

ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน ฉบับย่อ

5

ยุคจ้านกว๋อ/เลียดก๊ก (พ.ศ. ๖๘-๓๒๒)

ความแตกแยกในยุคชุนชิวได้เกิดขึ้นอีก แว่นแคว้นต่างๆ จึงทำสงครามกันเพื่อชิงความเป็นใหญ่ มีแต่ความวุ่นวายทั้งแผ่นดิน แคว้นต่างๆ นับร้อยทำสงครามกัน จนเหลือเพียงไม่กี่แคว้นใหญ่ๆ เท่านั้น กษัตริย์ราชวงศ์โจวอ่อนแอมาก ไม่สามารถปราบปรามแคว้นต่างๆ ได้ ต่อมาแคว้นฉิน คนไทยเรียกจิ๋น   ภาษาจีนอ่านว่าฉิน มีการพัฒนาจนเข้มแข็งมาก โดยการปฏิรูปของซางยางนักปฏิรูปจอมโหด ประวัติย่อๆ ของซางยางคือ เดิมเป็นคนแคว้นเว่ย ซึ่งอ๋องแคว้นเว่ยมองข้าม เลยมาสวามิภักดิ์แคว้นฉิน และได้แสดงความสามารถให้ฉินเซี่ยวอ๋องได้ประจักษ์ ต่อมาได้ปฏิรูปกฎหมายต่างๆ โดยเน้นการเกษตรและการทหาร ภายใต้ความเข้มงวดของกฎหมาย ระหว่างที่มีอำนาจได้สั่งประหารคนไปมากมาย ลงโทษคนของรัชทายาทอย่างเฉียบขาด ได้ยกทัพไปตีแคว้นเว่ยบ้านเกิดอีกด้วย

ภายหลังที่ฉินเซี่ยวอ๋องสิ้นพระชนม์ลง ฉินฮุ่ยอ๋องรัชทายาทได้ครองราชย์ ซางยางก็หนีหัวซุกหัวซุนถูกกฎหมายลงโทษไม่มีใครกล้าให้ที่พำนัก ต่อมาผู้ที่เคยโดนสั่งลงโทษหักหลังจับตัวไปให้ทางการจึงถูกประหารโดยการฉีกร่างด้วยวิธีห้าม้าแยกร่าง ฉินอ๋องได้ตีแคว้นต่างๆ ไว้ในอำนาจ และโค่นราชวงศ์โจวลงได้เป็น "เทียนมิ่ง" ของราชวงศ์โจว สุดท้ายก็ได้ครองทั้งแผ่นดิน ในสมัยของฉินอ๋อง อิ๋งเจิ้ง ได้ตีแคว้นต่างๆ ได้จนหมดทุกแคว้น โดยการช่วยเหลือของหลี่ซือ อัครเสนาบดีอิ๋งเจิ้งจึงได้สถาปนาราชวงศ์ฉินขึ้น แล้วบังคับให้ชาวจีนทั้งแผ่นดินเรียกตัวเองว่าชาวฉิน เป็นการตั้งชื่อประเทศจีนมาจากฉินหรือจิ๋นเป็นครั้งแรก

ราชวงศ์ฉิน พ.ศ. ๓๒๒-๓๓๖
ฉินอ๋องได้ชื่อใหม่ให้ตนเอง เนื่องจากเห็นว่า ตนสามารถรวบรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นได้ คำว่า อ๋อง ไม่ยิ่งใหญ่พอ จึงได้เลือกคำว่า หวงตี้ ฮ่องเต้ ซึ่งแปลว่า "โอรสแห่งสวรรค์" มาใช้ แล้วเรียกชื่อตนตามชื่อราชวงศ์ว่า ฉินซีฮ่องเต้ ฮ่องเต้เรียกตัวเองว่า "เจิ้น" เดิมเรียกว่า "กู" ซึ่งมีหนังสือบางเล่มบอกว่า เดิมกษัตริย์ไทยก็เรียกตัวเองว่า "กู" เหมือนกัน และคำนี้มีความหมายยิ่งใหญ่มาก เป็นการเริ่มสมัยโอรสแห่งสวรรค์ครองเมือง มีการปฏิรูประบบตัวอักษร ระบบชั่ง, ตวง, วัด ให้เหมือนกันทั้งประเทศ สำหรับตัวอักษรนั้นอ่านออกเสียงต่างกันได้ แต่จะต้องเขียนเหมือนกัน เช่นเลข ๑ เขียนด้วยขีดแนวนอนขีดเดียว จีนกลางออกเสียงว่า "อิ๊" แต่แต้จิ๋วอ่านว่า "เจ๊ก" แบ่งการปกครองเป็นระบบจังหวัด,อำเภอ นับเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ต่อมาฉินซีฮ่องเต้ได้ให้ขุนศึกเหมิงเถียนหรือเม่งเถียน ยกทัพไปปราบชนเผ่าซงหนู หรือเฉียนหนู แล้วก่อสร้างกำแพงเมืองจีนขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานของอนารยชน  

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย