ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

ชิโต

2

        อย่างไรก็ตามคนญี่ปุ่นส่วนมากเชื่อกันว่ากามิมีหลายองค์ มีทั้งเทพแห่งสวรรค์ เทพแห่งพื้นพิภพ รวมไปถึงการนับถือวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ตามภูเขา ต้นไม้ ลำธาร แม่น้ำ ทะเล สัตว์ และมนุษย์ เพราะฉะนั้นกามิก็คือ วิญญาณที่มีพลังอำนาจสามารถดลบันดาลให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นหรือเป็นไปตามปรารถนา ชีวิตของคนญี่ปุ่นจึงผูกพันกับการทำให้เกิดเทพนิยายที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้

        ฮอพฟ์ (Hopfe. 1994 : 238 - 241) ได้กล่าวถึงบันทึกทางประวัติศาสตร์เล่มหนึ่งที่ชื่อ โคจิกิ (Kojiki) หนังสือบันทึกเล่มนี้มีความสำคัญและน่าสนใจมาก เพราะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชนชาติญี่ปุ่น โดยรวบรวมอยู่ในรูปแบบของเทพนิยายหรือตำนานธรรม (สันนิษฐานกันว่าน่าจะรวบรวมขึ้นมาเมื่อประมาณคริสศตวรรษที่ 7 และที่ 8 นี้เอง) บันทึกนี้ได้กล่าวถึงกามิที่สร้างเกาะญี่ปุ่น คือ อิซานากิ (Izanagi) และอิซานามิ (Izanami) ทั้งสองได้อยู่ร่วมกันจนให้กำเนิดเกาะ 8 เกาะ ซึ่งเป็นแผ่นดินญี่ปุ่นในปัจจุบันและให้กำเนิดกามิอื่น ๆ อีก

ต่อมากามิอิซานามิได้เสียชีวิตหลังจากให้กำเนิดเทพเจ้าแห่งไฟ กามิอิซานากิตามหานางไปพบที่สวรรค์ชั้นล่าง แต่ร่างกายของกามิอิซานามิเน่าเฟะ มีหนอนชอนไช ทำให้กามิอิซานากิตกใจกลัวมากจึงหนีกลับไป และตั้งใจที่จะทำความสะอาดตนเองให้บริสุทธิ์ ดังนั้นกามิอิซานากิจึงไปที่แม่น้ำเพื่อชำระล้างตนเองและขับไล่สิ่งชั่วร้ายด้วยการล้างที่ตาซ้าย ทำให้เกิดกามิองค์หนึ่งขึ้นมา คือ สุริยะเทวี ซึ่งเป็นกามิ ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุด คนญี่ปุ่นเรียกว่า อะมาเตระสุ (Amaterasu) และเชื่อกันว่า พระจักรพรรดิ์ผู้ปกครองญี่ปุ่นทุกพระองค์เป็นสายเลือดของกามิองค์นี้ นอกจากนี้ก็มีทสึกิโยมิ (Tsukiyomi) ซึ่งเป็นเทพแห่งพระจันทร์ที่เกิดจากการล้างตาขวา และเมื่อกามิอิซานากิล้างที่จมูกทำให้เกิดกามิซูซาโน๊ะ (Susanoo) ซึ่งเป็นกามิแห่งความกล้าหาญและเป็นกามิฝ่ายชั่วร้าย

       หลังจากนั้นกามิอิซานากิได้มอบสร้อยพระศอให้แก่สุริยะเทวี และมอบอำนาจให้กามิ องค์นี้ปกครองสวรรค์ ส่วนเทพแห่งพระจันทร์ปกครองอาณาจักรแห่งความมืด เทพแห่งความกล้าหาญปกครองอาณาจักรแห่งท้องทะเลมหาสมุทร ต่อมาสุริยเทวีได้ให้กามินีนีกิ - โน๊ะ - มิโกโต (Ninigi - no - mikoto) ซึ่งเป็นหลานลงมาปกครองโลกมนุษย์ ท่านลงมาพร้อมกับต้นข้าว ศักดิ์สิทธิ์ และนี้คือจุดเริ่มต้นกสิกรรมของญี่ปุ่น หลังจากนั้นหลายของกามินินิกิ - โน๊ะ - มิโกโต ได้ลงมาปราบปรามประเทศญี่ปุ่น และได้เป็นพระจักรพรรดิ์องค์แรกทรงพระนามว่า จิมมู เทนโน (Jimmu Tenno) เชื่อกันว่าพระองค์ได้รับของศักดิ์สิทธิ์ 3 ประการจากเทพเจ้า คือ กระจก ดาบ และเพชรนิลจินดา การครอบครองเครื่องราชกกุธภัณฑ์นี้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์ของราชอำนาจและเป็นอาวุธป้องกันตัวของพระจักรพรรดิ์

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย